Tallinna Tehnikaülikool

Doktorantide kogust (DoKo)

Eesmärk

Edendada doktorantide heaolu ülikoolis ning populariseerida noorteadlaseks olemist Eestis. 

Missioon 

Doktorantide kogu ehk DoKo on loodud eesmärgiga: 

  • esindada doktorantide seisukohti ülikooli otsustuskogudes 
  • võimaldada ja võimendada noore teadlaskonna võrgustumist ja sotsialiseerumist, olla keskseks kohaks murede lahendamisel 
  • populariseerida doktorandiks olemist Eestis 

Doktorandi roll on nii tavatudengist kui ka teistest akadeemilistest töötajatest erinev. DoKo on doktorantidest koosnev ning seega meie enda nägu organisatsioon, kuhu oma murede ja mõtetega pöörduda. Seda nii eesti kui inglise keeles! 

DoKo loodi 2023 sügisel ning selle eesmärk on tõsta doktorantuuri kvaliteeti panustades doktorantide heaolusse. Akadeemilise esindatusega pakume doktorantidele võimalust osaleda ülikoolielus ning väljendada oma seisukohti. See suurendab seotust oma ülikooliga, pakub võimalust panustada ning tunda end osana ülikoolist.  

Sotsiaalselt pakume doktorantidele võimalust võrgustada ning leida samas rollis, samu asju kogevaid inimesi. Kahtlemata vähendab see sotsiaalset isoleeritust, mis on doktorantidele, eriti välisdoktorantidele, ohukoht ning loob pinna ka valdkonnaülesteks koostöödeks tulevikus läbi omandatud sõprade-tuttavate-kolleegide.  

Viimaks oleme keskne koht, kust jagada informatsiooni ja kogemusi doktorantidele pakutavate võimaluste kohta – konkursid, stipendiumid, projektid jne. Suusõnaline kogemuskirjeldus ja organisatoorne mälu saavad aidata kaasa meie doktorantide aktiivsemale osavõtule nii kohalikes kui rahvusvahelistes projektides. 

Kõige selle läbi on nii kohalikul kui välisdoktorandil sujuvam, tõhusam ja sisukam doktorantuuriaeg ning tõuseb doktorantuuri kvaliteet ülikoolis. 

Ühine meiega DoKo liitumisankeedi kaudu!

Kirjuta meile: doko@taltech.ee

Juhatus

Ühine meiega!

Doktorantide Kogu parendab TalTech doktorantide elu läbi doktorantide huvide esindamise otsustuskogudes (Teaduskomisjon, Senat), tuues lauale uusi doktorantidele olulisi teemasid ning korraldades sotsiaalseid üritusi.