Tallinna Tehnikaülikool

Inseneriteaduskonda kuuluvad järgmised uurimisrühmad:

Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia

Uurimisrühma juht: professor KIMMO SAKARI LYLYKANGAS

Vaata lisaks


Ehituskonstruktsioonide uurimisrühm

Uurimisrühma juht: dotsent IVAR TALVIK

Vaata lisaks


Ehitusprotsessi uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor IRENE LILL

Vaata lisaks


Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor ALEKSANDER KLAUSON

Vaata lisaks


Liginullenergiahoonete uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor JAREK KURNITSKI

Vaata lisaks


Teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor ARTU ELLMANN

Vaata lisaks


Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor KARIN PACHEL

Vaata lisaks

Jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor ALAR KONIST

Vaata lisaks


Keemiatehnika teadus- ja arenduskeskus

Uurimisrühma juht: vanemteadur OLIVER JÄRVIK

Vaata lisaks


Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide

keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor ANNA VOLKOVA

Vaata lisaks

Elektrimasinate uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor ANTS KALLASTE

Vaata lisaks


Elektrisüsteemide uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor JAKO KILTER

Vaata lisaks


Elektrotehnika aluste uurimisrühm, sh Elektriliste tehnoloogiate mõõtekeskus

Uurimisrühma juht: vanemlektor LAURI KÜTT

Vaata lisaks


Energiamajanduse ja kõrgepingetehnika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor IVO PALU

Vaata lisaks


Jõuelektroonika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: juhtivteadur DMITRI VINNIKOV

Vaata lisaks


Mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide uurimisrühm

Keskuse juht: abiprofessor tenuuris ANTON RASSÕLKIN

Vaata lisaks


Mikrovõrkude ja metroloogia uurimisrühm, sh valgustehnika labor

Uurimisrühma juht: kaasprofessor tenuuris ARGO ROSIN

Vaata lisaks

Anorgaaniliste materjalide teaduslabor

Labori juhataja: professor ANDRES TRIKKEL

Vaata lisaks


Biofunktsionaalsete materjalide teaduslabor

Labori juhataja: juhtivteadur VITALI SÕRITSKI

Vaata lisaks


Keemiliste kiletehnoloogiate teaduslabor

Labori juhataja: professor ILONA OJA ACIK

Vaata lisaks


Keskkonnatehnoloogia teaduslabor

Labori juhataja: professor SERGEI PREIS

Vaata lisaks


Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor

Labori juhataja: professor ANDRES KRUMME

Vaata lisaks


Puidutehnoloogia labor

Labori juhataja:  professor JAAN KERS

Vaata lisaks


Päikeseenergeetika materjalide teaduslabor

Labori juhataja:  vanemteadur MARIT KAUK-KUUSIK

Vaata lisaks

Automatiseeritud tootmissüsteemide, reaalajas monitooringu ja tehisintellektil põhinevate mudelite uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor KRISTO KARJUST

Vaata lisaks


Autonoomsete sõidukite uurimisrühm

Uurimisrühma juht:  professor RAIVO SELL

Vaata lisaks


Innovatiivsete materjalide tööstuslike rakenduste uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor IRINA HUSSAINOVA

Vaata lisaks


Kihtlisandustehnoloogiate uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor PRASHANTH KONDA GOKULDOSS

Vaata lisaks


Kulumiskindlate komposiitide ja pinnete uurimisrühm

Uurimisrühma juht:  vanemteadur JAKOB KÜBARSEPP

Vaata lisaks


Kõrgtehnoloogiliste konstruktsioonide ja toodete uurimisrühm

Uurimisrühma juht:  professor JÜRI MAJAK

Vaata lisaks


Logistika ja transpordi uurimisrühm

Uurimisrühma juht: vanemteadur DAGO ANTOV

Vaata lisaks


Nutika tootmise uurimisrühm

Uurimisrühma juht:  professor TAUNO OTTO

Vaata lisaks

Ehitatud keskkonna uurimisrühm

Uurimisrühma juht:  kaasprofessor AIME RUUS

Vaata lisaks


Säästva tehnoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor LEMBIT NEI

Vaata lisaks

Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabor

Uurimisrühma juht: labori juhataja OLGA PIHL

Vaata lisaks


Rakenduskeemia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor ALLAN NIIDU

Vaata lisaks

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor MIHKEL KÕRGESAAR

Vaata lisaks