Tallinna Tehnikaülikool

Tekstiilitehnoloogia labor

Tekstiilitehnoloogia labor kuulub Tallinna Tehnikaülikooli Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi koosseisu. Tekstiilitehnoloogia labor asub Tallinna Tehnikaülikooli peahoone (Ehitajate tee 5) 4. õppekorpuse 3. korrusel. Alates 2023. märtsikuust tegutseb Tekstiilitehnoloogia labor eraldiseisva laborina. Varem moodustasid Tekstiilitehnoloogia labor ja Biopolümeeride tehnoloogia labor ühise labori nimega Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor, mis sai loodud 2017. aastal. Koos uue labori avamisega kolis Tekstiilitehnoloogia labor Tekstiilimajast Tallinna Tehnikaülikooli peahoonesse ja läbis uuenduskuuri.

Tekstiilitehnoloogia labori tegevusvaldkonnad on järgmised:

 • õppetöö läbiviimine bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel;
 • alus- ja rakendusuuringute läbiviimine tekstiilitehnoloogia valdkonnas;
 • katseteenuste pakkumine ettevõtetele;
 • täiendkoolituste läbiviimine.

Tekstiilitehnoloogia labori õppetööd ning teadus- ja arendustööd viiakse läbi järgmistes laborites:

 • Tootearenduslabor;
 • Rõivaste ja tekstiiltoodete CAD/CAM labor;
 • Targa tekstiili ja mikroskoopia labor;
 • Tekstiilikatselabor;
 • Laserlõikustehnoloogia labor;
 • Tekstiilijäätmete väärindamise labor.
Tekstiiltoote valmimine.
Tekstiilmaterjalide katsetamine.

Labori koosseis

Nimi

Ametikoht

Meiliaadress

Telefon

Ruum

Tiia Plamus

vanemlektor, labori juhataja

programmijuht (materjalitehnoloogia)

tiia.plamus@taltech.ee

620 2905

5621 1653

U04-317

Piret Mellik

külalisõppejõud

piret.mellik@taltech.ee

620 2904

U04-304

Laura Kuningas

spetsialist

laura.kuningas@taltech.ee

620 2904

U04-309

Kersti Merimaa

insener

kersti.merimaa@taltech.ee

620 2904

U04-318

Nele Mandre

külalisõppejõud

nemand@taltech.ee

620 2904

U04-318

Katre Worth

doktorant-nooremteadur

katre.worth@taltech.ee

620 2904

U04-320

Md Toufiqur Rahman

doktorant-nooremteadur

md.rahman@taltech.ee

620 2904

U04-320

Uudised

 • 17.02.2023 Tekstiilitehnoloogia laboris toimus õppepäev
 • 13.02.2023 Tule osale Tekstiilitehnoloogia labori koolitusel "Töökoha planeerimine ja tööuuringute läbiviimine organisatsioonis"!
 • 23.01.2024 Kuni 26. jaanuarini on võimalik kandideerida TalTech avatud õppesse, kus teiste õppeainete seas on valikus ka tekstiili ja ringmajanduse õppeained.
 • 16.01.2024 Kas teadsid, et Tekstiilitehnoloogia labor pakub ka mikroraadi "Jätkusuutlik tekstiili- ja rõivatootmine"?
 • 01.12.2023 toimus Tekstiilitehnoloogia labori roheoskuste koostööseminar, kus päevakavas olid huvitavad ettekanded ja ekskursioonid meie laboritesse.
 • 30.11.2023 Kas teadsid, et Ajujahi 16. hooaja finalisti KIUD Packaging materjaliarendus sai alguse TalTechi Tekstiilitehnoloogia ja Biopolümeeride tehnoloogia laboritest?
 • 17.11.2023 viisime läbi kooliõpilastele Tekstiilitehnoloogia laboris töötoa "Virtuaalse rõivaprototüübi loomine" 
 • 06.11.2023 tuli müügile Tekstiilitehnoloogia labori külalisõppejõu Piret Melliku raamat "Lasteriiete õmblemine"
 • 14.10.2023 toimus järjekordne Noore Inseneri Programmi õppepäev Tekstiilitehnoloogia laboris
 • 27.09.2023 käis Tekstiilitehnoloogia labor külas Jõhvi Gümnaasiumis, kus viisime läbi töötoa
 • 29.08.2023 kaitses edukalt oma doktoritöö Tekstiilitehnoloogia labori külalisõppejõud Nele Mandre
 • 13.06.2023 toimus Tekstiilitehnoloogia labori avaüritus meie uutes ruumides Tallinna Tehnikaülikooli peahoones
 • 15.10.2022 toimus Tekstiilitehnoloogia laboris Noore Inseneri Programmi raames õppepäev

 • 28.11.2023 avati Tekstiilitehnoloogia laboris (U04 õppekorpus 3. korrus) väljapanek meie labori külalisõppejõu Nele Mandre doktoritööst
 • 13.11.2023 algas NEXPO rohetehnoloogia mess, kus oli võimalik näha TalTechi alal ka Tekstiilitehnoloogia laboris välja arendatud materjale
 • 16.10.2023 avati TalTech Raamatukogu klaasgaleriis näitus nimega "Re:Materjal", kus saab näha teiste materjalide seas ka Tekstiilitehnoloogia laboris välja arendatud jätkusuutlikke materjale
 • 26.10.2022 Greenest Summit üritusel võis näha materjalinäidiseid, mille arendamisesse on oma panuse andnud ka meie labor

Õppetöö

Tekstiilitehnoloogia labor viib läbi õppetööd bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel.

Materjalitehnoloogia

Bakalaureuseõppe eriala Materjalitehnoloogia on mitmekesine, andes laiapõhjalised teadmised erinevatest materjalidest, nende tootmise tehnoloogiatest, säästvast kasutusest ja keskkonnamõjudest. Kui baasteadmised on omandatud, saab tudeng ise valida, millistele materjalitehnoloogia valdkondadele soovitakse kõige rohkem keskenduda. Muuhulgas on võimalik spetsialiseeruda tekstiili- ja rõivatootmise tehnoloogia valdkonnale.

Tutvu õppekavaga

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia

Magistriõppe erialal Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia on võimalik spetsialiseeruda tekstiili- ja rõivatootmise tehnoloogia suunale, omandades põhjalikud teadmised tekstiilmaterjalidest, rõivaste- ja tekstiiltoodete tootearendusest ning töötlemise tehnoloogiatest, kasutatavatest seadmetest, katsemeetoditest, CAD/CAM tehnoloogiatest ja ringmajanduse põhimõtetest.

Tutvu õppekavaga

Keemia-, materjali- ja energiatehnoloogia

Soovi korral on võimalik õpinguid jätkata Tehnikateaduse doktoriõppekaval (eriala Keemia-, materjali- ja energiatehnoloogia) ja panustada tekstiili valdkonna teadustöösse.

Tutvu õppekavaga

Täpsem info doktoriõppest

Teadus- ja arendustöö

Tekstiilitehnoloogia labori teadus- ja arendustöö keskendub järgmistele suundadele:

 • mehaaniliselt ümbertöödeldud tekstiilkiudude väärindamine erinevateks komposiit- ja tekstiilmaterjalideks;
 • tekstiili- ja rõivamaterjalide füüsikalis-mehaaniliste omaduste katsetamine;
 • tekstiiltoodete ja (eri)rõivaste tootearendus;
 • uudsete tekstiilmaterjalide töötlemismeetodidte uurimine.

 • KIK19019 Tekstiilijäätmete purustamistehnoloogia ja uudsete materjalide arendamine tekstiilijäätmete väärindamiseks ning ringmajanduse toetamiseks. 2019-2021.

2023

 1. Mandre, N., Plamus, T., Linder, A., Varjas, T., Majak, J., Krumme, A. (2023). Design of Performance Characteristics on Laser Treated Denim Fabric. Materials Science, 29 (4), 515-524.
 2. Mandre, N., Plamus, T., Linder, A., Krumme, A., Rohumaa, A. (2023). Impact of laser fading on physico-mechanical properties and fibre morphology of multicomponent denim fabrics. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 72 (2), 145-153.

2022

 1. Plamus, T. (2022). Kas looduslikule nahale ja karusnahale on jätkusuutlikke asendusvariante? Eesti Loodus, 3, 64-65.

2021

 1. Mandre, N., Plamus, T., Krumme, A. (2021). Impact of weft Yarn Density and Core-yarn Fibre Composition on Tensile Properties, Abrasion Resistance and Air Permeability of Denim Fabrics. Materials Science, 27 (4), 483-491. 

Lõpetajad

Täiendkoolitused

Töökoha planeerimine ja tööuuringute läbiviimine organisatsioonis

26.02.2024-18.03.2024 viib Tekstiilitehnoloogia labor läbi koolitust „Töökoha planeerimine ja tööuuringute läbiviimine organisatsioonis“. Koolitusele on oodatud kõik, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskuseid töökoha korraldamiseks, tööaegade kujundamiseks ja töötaja juhendamiseks (tehnoloogid, toote arendajad, protsessijuhid, tiimijuhid, meistrid, tootmisjuhid, tööde korraldajad, planeerijad jms).

Koolituse toimumisajad on 26.02.24, 04.03.2024, 11.03.2024 ja 18.03.2024 kell 9:00-13:00. Koolitus toimub veebikeskkonnas. Registreerimise tähtaeg on 22.02.2024.

Koolitajad:

 • Anneli Reinok, Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia- ja kvaliteediosakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht
 • Kersti Merimaa, TalTech, insener

Lisainfo ja registreerimine

Katseteenused

Tekstiilitehnoloogia labor pakub erinevaid katseteenuseid tekstiili- ja rõivatööstusettevõtetele ning teistele huvigruppidele. Tekstiilitehnoloogia labori kasutuses on kaasaegne labor, mis võimaldab läbi viia erinevaid füüsikalis-mehaanilisi ning keemilisi katseid kontrollitud kliimatingimustes. Katseid teostatakse standardite ja laboratoorsete meetodite alusel erinevatele tekstiili- ja rõivamaterjalidele, nagu näiteks kiud, lõng, trikotaaž, riie ning lausmaterjal.

Tekstiilitehnoloogia labori pakutavad katsed ja nende hinnad on teenustena eraldi kirjeldatud ja leitavad allolevast dokumendist alates leheküljest 5. Katseteenuste hinnakiri

Katseteenuste tellimiseks või sobiva katse puudumisel võtke ühendust labori juhiga Tiia Plamus, telefon 56211653, e-mail tiia.plamus@taltech.ee.

Labori ajalugu

 • Tekstiilitehnoloogia ja rõivatootmise alane õpetus sai Tallinna Tehnikaülikoolis alguse 1988. aastal. Kergetööstuse ministeeriumi algatusel alustati kergetööstuse erialade jaoks inseneride koolitust Tallinna Polütehnilise Instituudi keemiateaduskonnas.
 • 1990. aastal loodi dotsent Anti Viikna poolt Kergetööstustehnoloogia kateeder.
 • 1992. aaastal loodi Puidu, polümeeride ja tekstiili instituut, mille alla loodi tekstiilitehnoloogia õppetool.
 • 1994. a muutus instituudi nimi – uueks nimeks sai Polümeermaterjalide instituut.
 • 2001. aasta suvel kolis õppetool nn Suusabaasi majja aadressil Ehitajate tee 4a (Männiliiva 1), mis sai nimeks tekstiilimaja (eelmised asukohad olid Laki tn 15 ning Kopli tn 101).
 • 2017. aastal tekkis Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor, mis kuulus Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi koosseisu.
 • 1. märts 2023 loodi eraldi Tekstiilitehnoloogia labor ning samal ajal koliti tekstiilimajast Tallinn Tehnikaülikooli peamajja Ehitajate tee 5, 4. korpuse 3. korrusele.

Terminoloogia

Sisu täieneb peagi.