Tallinna Tehnikaülikool

Loodusteaduskonda kuuluvad järgmised uurimisrühmad:

Aluspõhjageoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor OLLE HINTS

Vaata lisaks


Kvaternaarigeoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor SIIM VESKI

Vaata lisaks


Maavara- ja rakendusgeoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: teadur RUTT HINTS

Vaata lisaks


Mäenduse ja maavaratehnoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: EIT vanemprojektijuht VEIKO KARU

Vaata lisaks

Arvutuskeemia

Uurimisrühma juht: professor TOOMAS TAMM

Vaata lisaks


Asümmeetriline oksüdatsioon

Uurimisrühma juht: juhtivteadur MARGUS LOPP

Vaata lisaks


Bioinformaatika

Uurimisrühma juht professor SMOLANDER, OLLI-PEKKA

Vaata lisaks


Biomeditsiin

Uurimisrühma juht: vanemteadur PIRJO SPUUL

Vaata lisaks


DNA replikatsioon ja genoomi stabiilsus

Uurimisrühma juht: vanemteadur TATIANA MOISEEVA

Vaata lisaks


Immunoloogia

Uurimisrühma juht: vanemlektor SIRJE RÜÜTEL BOUDINOT

Vaata lisaks


Bio-inseneeria ja toidutehnoloogia

Uurimisrühma juht: kaasprofessor PETRI-JAAN LAHTVEE

Vaata lisaks


Instrumentaalanalüüs

Uurimisrühma juht: juhtivteadur MERIKE VAHER

Vaata lisaks


Jätkusuutlik keemia ja tehnoloogia

Uurimisrühma juht: vanemteadur YEVGEN KARPICHEV

Vaata lisaks


Katalüüs

Uurimisrühma juht: uurija-professor TÕNIS KANGER

Vaata lisaks


Lipiidide ja lipoproteiinide metabolism

Uurimisrühma juht: juhtivteadur AIVAR LÕOKENE

Vaata lisaks


Metalloproteoomika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor PEEP PALUMAA

Vaata lisaks


Mikrofluidika

Uurimisrühma juht: professor OTT SCHELER

Vaata lisaks


Molekulaarne neurobioloogia

Uurimisrühma juht: professor TÕNIS TIMMUSK

Vaata lisaks


Kognitiivelektroonika Kiiplaborite uurimisgrupp

Uurimisrühma juht: vanemteadur TOOMAS RANG


Neuronite ja astrotsüütide interaktsioonid

Uurimisrühma juht: vanemteadur INDREK KOPPEL

Vaata lisaks


Sünteetilise voolukeemia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: vanemteadur MAKSIM OŠEKA

Vaata lisaks


Puidukeemia ja biomassi väärindamise tehnoloogiad

Uurimisrühma juht: vanemteadur TIIT LUKK

Vaata lisaks


Tööstuskeemia

Uurimisrühma juht: Professor MARGUS LOPP

Vaata lisaks


Reproduktiivbioloogia

Uurimisrühma juht: dotsent AGNE VELTHUT-MEIKAS

Vaata lisaks


Supramolekulaarne keemia

Uurimisrühma juht:professor RIINA AAV

Vaata lisaks


Analüütiline keemia

Uurimisrühma juht: vanemteadur MAIA KULP

Vaata lisaks


Taim-patogeen interaktsioonid

Uurimisrühma juht: vanemteadur CECILIA SARMIENTO

Vaata lisaks


Toiduteadus ja -tehnoloogia

Uurimisrühma juht: vanemteadur KAAREL ADAMBERG

Vaata lisaks


Targad analüütilised tehnoloogiad

Uurimisrühma juht: teadur JEKATERINA MAZINA-ŠINKAR

Vaata lisaks

Komposiitide reoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: vanemteadur HEIKO HERRMANN

Vaata lisaks


Lainetuse dünaamika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor TARMO SOOMERE

Vaata lisaks


Matemaatika rakendused telekommunikatsioonis

Uurimisrühma juht: vanemteadur GERT TAMBERG

Vaata lisaks


Mittelineaarse lainelevi uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor ANDRUS SALUPERE

Vaata lisaks


Pöördülesannete ja stohhastiliste meetodite uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor JAAN JANNO

Vaata lisaks


Süsteemibioloogia uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor MARKO VENDELIN

Vaata lisaks


Teoreetilise füüsika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor JAAN KALDA

Vaata lisaks


Spin Design teaduslabor

Uurimisrühma juht: juhtivteadur AGO SAMOSON

Vaata lisaks

Gradientsüsteemide dünaamika uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor URMAS LIPS

Vaata lisaks


Meredünaamika modellerimise ja kaugseire uurimisrühm

Uurimisrühma juht: professor URMAS RAUDSEPP

Vaata lisaks