Tallinna Tehnikaülikool

Kas teadsite, et maailma suurettevõtetes on inimesed, kes tegelevad uute tehnoloogiate arendamisega, doktorikraadiga? Ka Eesti on jõudnud nii kaugele, et doktorikraadi pole vaja ainult teadusega tegelemiseks. TalTechi IT-teaduskonna doktorikraad aitab mõista IT võimalikke eeliseid ja riske ning tõsta valdkonna teaduslike teadmiste taset.

Kaks naist töötavad IKT apartuuriga.
Doktoriõppes on võimalik osaleda ka tööstusdoktorantuuri vormis, kus doktorandid viivad läbi tööstuslikult olulisi uurimisprojekte, mis pakuvad võimalust näha, kuidas nende panus teadusuuringutesse jõuab koheselt ellu.


IT-teaduskonna doktoriõppe programmijuhi Pawel Sobocinski sõnul on Eesti tuntud digiühiskonna ja selle tehnoloogiate juurutaja. „Alates e-Eestist kuni maailma juhtivate idufirmadeni oleme riik, kus uut tehnoloogiat ja innovatsiooni julgelt rakendatakse,“ rääkis Sobocinski. Ta lisas, et sellel põneval maastikul edu saavutamiseks peavad homsed juhid mõistma IT-d, alates selle teoreetilistest alustest, tänapäevaste riistvaralahenduste, tipptasemel tarkvaraarendustehnikate, küberturvalisuse ja kõige põnevamate süvatehnoloogiliste rakendusteni, sealhulgas tervisetehnoloogiad ja tehisintellekt.

Programmijuhi väitel on TalTechi IT-teaduskond selle aktiivse ökosüsteemi keskmes ja meie eesmärk on koolitada homseid juhte. Oluline on ka see, et doktoriõppes oled osa maailmatasemel uurimisrühmadest ja naudid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist keskkonda.

Kolm meest vaatavad laptopi ekraani, ühel meestest on käes väike robot.
TalTechi IT-teaduskonna doktoriõppes oled osa maailmatasemel uurimisrühmadest ja naudid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist keskkonda.

Mis on uuringute fookuses?

Meie teadustöö on keskendunud kolmele põhisambale: turvalisus ja usaldus; ühiskonna digitaalne transformatsioon ja nutikad keskkonnad. Kõik meie uurimisrühmad on rahvusvahelised, tegelevad valdkondadevaheliste teemadega ning neil on laialdased koostöövõrgustikud.

Pawel Soboconski mainis, et tihti ei teata, et doktoriõpe on TalTechis tasuta ning nominaalõppeperioodi (4 aastat) jooksul saab doktorant-nooremteadur töölepingu kohaselt Eesti keskmist palka. „Samuti on oluline teadmine, et teeme koostööd ka riiklike ja rahvusvaheliste avaliku sektori institutsioonide ning deep-tech ettevõtetega.

Selle raames on võimalik õppes osaleda tööstusdoktorantuuri vormis, kus üliõpilased viivad läbi tööstuslikult olulisi uurimisprojekte, mis pakuvad võimalust näha, kuidas nende panus teadusuuringutesse jõuab koheselt ellu,“ tõi Sobocinski välja.

Kandideeri IKT doktoriõppesse, kui…

  • Sul on huvi teadustöö vastu. Kui oled huvitatud uute tehnoloogiate väljatöötamisest ja innovatsioonist, pakub doktoriõpe suurepärast võimalust oma teadmisi ja oskusi arendada ning teha oma valdkonnas originaalset uurimistööd. Doktorantidel on võimalus töötada tipptasemel projektidega ja anda oluline panus uute tehnoloogiate arendamisse.
  • Soovid edendada oma karjääri. Doktorikraad annab sulle valdkonnas sügavamaid teadmisi, mis võib tuua kaasa karjäärivõimalusi ja pakkuda eeliseid ka konkurentsitihedal tööturul, sealhulgas kõrgemapalgalisi ametikohti ja juhtivaid rolle tööstuses, akadeemilistes ringkondades ja teadusasutustes.
  • Soovid laiendada professionaalset võrgustikku. Doktoriõpe võimaldab sul kohtuda teiste teadlastega, kellega saad teha koostööd ja vahetada ideid. Lisaks saavad doktorandid juurdepääsu ülikooli teadlaste ja töötajate võrgustikule, mis aitab laiendada kontakte.
  • Isiklik areng. Doktorikraad nõuab märkimisväärset aja- ja jõupingutust, kuid see võib olla ka isiklikult tasuv. Doktorandidel on võimalus arendada kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskust ning saada oma õpitava valdkonna tippeksperdiks.
  • Globaalne mõju. IKT valdkond areneb kiiresti ja edusammud selles valdkonnas mõjutavad ühiskonda oluliselt. IKT-valdkonna doktorantidel on potentsiaal aidata kaasa uute tehnoloogiate arendamisele, mis võivad parandada inimeste elu ja muuta maailma.
  • TalTechi doktoriõpe on tasuta ning nominaalõppeperioodi (4 aastat) jooksul saab doktorant- nooremteadur töölepingu kohaselt Eesti keskmist palka.
  • Doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, tahe luua IKT maastikule uusi teadmisi ja lahendusi ning valmisolek teadustöö tegemisele pühenduda.
  • Doktoriõpe on interdistsiplinaarne ning meiega võivad ühineda kõikide valdkondade esindajad! Leida tuleb sobiv IKTga haakuv teema ja juhendaja.
  • Kandideerimine doktoriõppesse kestab juunikuu lõpuni!
  • Tutvu ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõppe avatud konkurssidega

Laeb infot...