Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli maapõueressursside eriala magistrant Henri Olavi Suomalainen leiab, et tema jaoks on õige, kui peale idee tekkimist selle nimel ühel või teisel moel kohe tööle hakata. Tema võtmesõna on ka elukestev õpe, sest maailm on pidevas muutumises ja just see loobki võimaluse ideid kiiresti ellu viia. 

“Minu unistus on Eestis tulevikus kulda kaevandama hakata. Jah, Eestis on tõepoolest kulda, lihtsalt see on nii sügaval, et praegu me veel sinna ei ulatu,” ütleb Henri. Ta lisab, et võimaluste täpsem kindlaks tegemine nõuab riigilt suurt rahalist ressurssi ja geoloogilisi uuringuid, millega õnneks järk-järgult ka tegeletakse.  

Soov luua lahendusi 

Tema magistritöö teema on seotud aga haruldaste muldmetallidega. See on väga aktuaalne: on ju tänapäeval puudu võtmetähtsusega loodusressurssidest, mida läheb tarvis meditsiini-, elektroonika- ja lennutööstuses. “Öeldakse, et kivimites on isegi väiksemas kontsentratsioonis elemente kui näiteks vanades telefonides, mis meil kodudes seisavad,” räägib Henri. “Seda sobib ilmestama näide, et ühes tonnis mobiiltelefonides on rohkem kulda kui ühes tonnis kullamaagis.”  

Magistritudeng soovib tulevikus luua tehnoloogiaid, mis aitaksid maailmal toimida võimalikult jätkusuutlikult. Võimalikult palju on tarvis ära kasutada ka ringmajandust. Henri nendib siinkohal, et suuresti peituvad takistused meie endi tarbimisharjumustes. Edu toovad siin järjepidevus ja huvi. 

Kõne all oleva valdkonna spetsialiste on palju puudu, lõpetajatele seega uksed avatud nii avalikus- kui ka erasektoris. Võimalikud tööandjad ootavad pealehakkajaid töötajaid energeetika-, tehnoloogia- ja kaevandusettevõtetes nii Eestis kui mujal. Henri ise peab tööandja puhul oluliseks innovaatilisust.  

Aktiivsus õppetöös ja üliõpilaselus 

Tema enda jaoks on oluline proovida võimalikult erinevaid asju. Seda tõestab ka värske Tallinna noore vabatahtliku tiitel, mille ta pälvis töö eest Pimedate Ööde filmifestivalil, Tallinn Music Week'il ja Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuses. Aktiivne on ta ka ülikooli enda erinevates ettevõtmistes. Samuti tantsib noor mees Tehnikaülikooli tantsuansamblis Kuljus, millega aga tema tegevuste loetelu veel sugugi ei lõpe.  

Oluline on olla julge, sest alles mugavustsoonist väljaspool hakkavad suured asjad juhtuma. “Kõik see, mida olen õppetöö väliselt teinud, aitab mul maailma mõtestada,” räägib Henri. Talle meeldib näha suurt pilti – kuidas töötab maailm sotsiaalsel tasandil kuni selleni, kuidas planeet Maa tekkis. “Maapõueressursside eriala on nende jaoks, kellele meeldib ja on lausa loomuomane küsida “miks”,” räägib Henri. Omaette väärtus on ka instituudi õppejõud, kes on oma ala tipptegijad ja teavad, millest räägivad.  

Olles õpingute lõpusirgel, tegutseb Henri selle nimel, et pärast lõpetamist minna USA-sse praktikale.  

Otsusta oma tulevik siin: taltech.ee/tulevik 

Laeb infot...