Tallinna Tehnikaülikool

Õpilaste seas, kes on saanud heade tulemuste eest endale õppekoha Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTechis), on kõige populaarsemad erialad informaatika ning ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine. Nii selgus TalTechi rektor Tiit Landi tänuvastuvõtul, kus osalesid koolimatemaatika olümpiaadi ja Labürindijooksu parimad.

Koolimatemaatika olümpiaadi ja Labürindijooksu parimad TalTechi rektori vastuvõtul
Koolimatemaatika olümpiaadi ja labürindijooksu parimad rektori vastuvõtul. Pilt: Keiu Org

Vastuvõtul osales 14 tublit noort, kellest pea pooled ehk kuus õpilast olid Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Osalejaid oli ka Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist, Tallinna Reaalkoolist, Nõo Reaalgümnaasiumist, Jõhvi, Saue, Kohila, Kiili ja Rakvere Gümnaasiumist, Tallinnas Nõmme ja Mustjõe Gümnaasiumist, Prantsuse Lütseumist ja Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

TalTechi on konkursiväliselt võimalik õppekoht saada neil õpilastel, kes saavad koolimatemaatika olümpiaadil rohkem kui 60 punkti sajast. Samuti saavad omale tänavusel vastuvõtul automaatselt õppekoha vabalt valitud õppekaval (v.a arhitektuur) 10 TalTechi Labürindijooksu parimat osalejat.

Koolimatemaatika olümpiaad toimus 7. mail samaaegselt nii Tallinnas kui Tartus ning sellel osales 96 gümnaasiumiõpilast. TalTechi koolimatemaatika olümpiaad oli mõeldud eelkõige 12. klasside õpilastele, aga osaleda võisid kõik gümnaasiumiõpilased. Olümpiaad pakkus põnevaid ülesandeid puhta ja rakendusmatemaatika teemadel. Olümpiaadi 20 paremal, kes said vähemalt 60 protsenti punktisummast, oli võimalus TalTechi õppima astuda väljaspool konkurssi. Sel aastal saavutas sellise punktisumma üheksa õpilast.

TalTechi Labürindijooks peeti 26. mail Tallinnas Vabaduse väljakul. Kokku osales Labürindijooksul 154 osalejat. Labürindis ootas osalejaid seitse küsimuste valdkonda: ajalugu, ühiskonnaõpetus, eesti keel, loogika, füüsika, keemia ja matemaatika. Küsimustele õigesti vastanute vahel pani lõpliku paremusjärjestuse paika labürindi läbimise aeg.

Lisaks koolimatemaatika olümpiaadi ja Labürindijooksule saab hea tulemuse korral arvestada eritingimustel vastuvõtuks ka teisi Eesti üleriigiliste reaalainete olümpiaade, mitmeid rahvusvahelisi olümpiaade ning võistlusi, sh näiteks Rakett 69 ja Kübernaaskel jm. Täpsem info eritingimustel vastuvõtu korralduse kohta on TalTechi kodulehel.

Tehnikaülikooli saab sisse astuda kuni 6. juuli keskpäevani. Bakalaureuseõppesse sisseastujad saavad vajadusel parandada oma riigieksamite tulemusi TalTechi katsetega. TalTechi katsetele saab registreeruda enne 27. juunit esitatud sisseastumisavaldusel.

Laeb infot...