Tallinna Tehnikaülikool

Sel kuul sai avalöögi kolmas Tallinna linnaorganisatsiooni juhtide arenguprogramm Juhtide Kool, kus 24 juhti alustasid oma juhtimisalaste teadmiste ja oskuste lihvimist tippkoolitajate ja praktikute käe all. Teadmisi ühiskondlikest trendidest, linnade muutuv rollist ja tulemusjuhtimise rakendamise võimalustest kohalikes omavalitsuses jagasid Nurkse instituudi innovatsiooni ja avaliku sektori juhtimise teadlased ja eksperdid.

Juhtide Kool 2021

Kevadeni vältava arenguprogrammi avakohtumine keskendus strateegilise juhtimise võtmeteemadele: klassikalistele põhimõtetele ja kriitilistele eduteguritele. Lisaks tutvusid programmis osalejad ka uuemate võimalustega strateegilise planeerimise ja juhtimise agiilsemaks ja dünaamilisemaks muutmiseks, et vastata üleilmsete megatrendide ja tehnoloogilise arenguga kaasnevatele väljakutsetele.

Linna strateegiadirektori Raido Roobi sõnul seab Tallinn sihte lähtuvalt linna arengustrateegiast Tallinn 2035. „Pealinna visiooni elluviimiseks on tähtis, et kõikide tasandite juhid linna asutustest tunneksid kaasaegseid juhtimispõhimõtteid, oleksid strateegiasaadikud ning aitaksid kaasa organisatsioonikultuuri muutmisele ja kinnistamisele,“ sõnas Roop.

Linnaorganisatsioonide juhte koolitanud Nurkse instituudi teadmussiirde juht Külli Taro sõnul on Tallinna initsiatiiv panna oma inimeste arendamiseks kokku terviklik ja hästi läbimõeldud programm väga tänuväärne. “Nurkse instituudi inimeste roll oli sissejuhatuseks anda ette “suur pilt” ja toetada strateegilist mõtlemist, et juhid oma igapäevastes toimetustest argirutiini ära ei eksiks. Lisaks uutele teadmistele või senise kogemuse värskendamisele aitab selline programm luua omavahelisi kontakte ja võrgustikke. See omakorda aitab tulevikus kindlasti kaasa paremale koostööle ja julgusele küsida kolleegilt abi,” lisas Taro.

Lisaks Külli Tarole jagasid oma ekspertteadmisi üleilmsete tehnoloogiliste, majanduslike ja ühiskondlike trendide ning linnade muutuv rolli vallas Nurkse instituudi direktor professor Erkki Karo ning Eesti linnade strateegiliste probleemide ja nende tehnoloogiliste lahenduste vallas dr Ralf-Martin Soe TalTechi Targa Linna Tippkeskusest

Kaheksa kuud vältava programmi eesmärk on arendada programmi kandideerinud linnaorganisatsiooni juhtide juhtimisalaseid teadmisi ja oskusi tervikuna. Tippkoolitajate ja praktikute käe all õpitakse, kuidas: 1) teha oma tööd efektiivsemalt; 2) olla inspireeriv liider ja eestvedaja oma meeskonnale ning 3) kasvatada oma koostöövõrgustikku. 

Lisaks pakub juhtide kool võimalust analüüsida oma seniseid kogemusi juhina ning aitab mõista ja mõtestada juhtimise väljakutseid, mida muutuv ühiskond ja tööturg igapäevaselt pakub. Juhtide kooli järgmised moodulid keskenduvad teemadele nagu juhi roll, teenuspõhine juhtimine, finantsjuhtimine, kommunikatsioon, andmeanalüüs ning kaasav juhtimine. 
 

Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadlased on Tallinna linnaorganisatsiooni juhte koolitanud ka kahel varasemal korral. Rohkem infot instituudi tegemiste kohta on leitav siit.

Laeb infot...