Tallinna Tehnikaülikool

26. oktoobril leiab Tallinnas aset Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuringut esitlev ADDVAL-BIOEC  projekti lõpukonverents. Projekti koordinaatori -Tallinna Tehnikaülikooli - ning Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Balti Uuringute Instituudi koostöös valminud uuringu fookuseks oli jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse võttes selgitada välja Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate arengute ja bioressursside kasutamise võimalused biomajanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Konverentsil tutvustavad uuringu autorid nii Eesti biomajanduse tänast olukorda, tulevikku kui ka uusi biomajanduse ärimudeleid ning poliitikasoovitusi biomajanduse järgmiseks arenguhüppeks.

plant

“Meie igapäevane ressursikasutus on Euroopa Liidu Roheleppe ning inimeste järjest kasvava keskkonnateadlikkuse valguses saanud üha olulisemaks teemaks, mistõttu peame vaatama, kuidas saame ümber mõtestada oma tänaseid majandusmudeleid,” ütles projekti uurimismeeskonda kuulunud TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor Jaan Kers.

“Bioringmajanduses, mis lihtsustatult tähendab võimalikult paljude fossiilsete toormete asendamist biotoormetega ning selle võimalikult tõhusat kasutamist toiduks, materjalideks ja energiaks, on täna seis võrdlemisi traditsiooniline. Oleme valdkonniti võrdlemisi edukad biomassi tootjad, kuid ekspordiks läheb sellest liiga palju väärindamata biomassi,” tõdes Kers ning lisas, et “nii on biomajanduses meie suurimaks väljakutseks liikumine suurema lisandväärtusega toodete poole.”

Samuti Eesti biomajanduse uuringus kaastegeva Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi professor Erkki Karo sõnul annab eri teadusasutuste ning valdkondade teadlaste koostöös valminud uuring Eesti biomajanduse arendamisele senisest terviklikuma vaate. 

“Oleme biomajanduse uuringu käigus kaardistanud Eesti biomajanduse ressursid ning nende tulevikupotentsiaale analüüsides töötanud välja arengustsenaariumid, ärimudelid ja poliitikasoovitused biomajanduse järgmiseks arenguhüppeks, mida ka projekti lõpukonverentsil esitleme,” ütes Karo. Professori sõnul on värsketes uuringutulemustes sisendit nii poliitikakujundajatele Eesti biomajanduse strateegilise vaate kujundmiseks kui ka biomajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele oma konkurentsivõimekuse tõstmiseks.

Tutvu Eesti biomajanduse uuringut tutvustava konverentsi päevakavaga.

Konverents toimub 26. oktoobril 2021 kell 10.00-14.00 Erinevate Tubade Klubis ning Zoomis, kus saab osaleda  läbi selle lingi: https://us02web.zoom.us/j/81461418212?pwd=NTdzZmNLL2UvTXlRZ1E3Tmo5OTRnQT09.

Konverentsil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine.

ADDVAL-BIOEC on Eesti Teadusagentuuri rakendusuuringute toetusmeetme RITA (valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatava projekt, mis kestis 03.2018-10.2021. Loe projekti kohta lisa: www.taltech.ee/biomajandus

ADDVAL-BIOEC

Laeb infot...