Tallinna Tehnikaülikool

Ülikoolilinnas Tartus on õppimisvõimalusi palju – väga hea aluse edukale tulevikule annab Emajõe Ateenas Tallinna Tehnikaülikool.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) inseneriteaduskonda kuuluv Tartu kolledž on tegutsenud aastast 2005 ning selle aja jooksul on selle lõpetanud palju edukaid spetsialiste. Miks tulla õppima Tehnikaülikooli just Tartusse ja mis eristab TalTechi Tartu kolledžit teistest õppeasutustest? Nendele küsimustele vastab Tartu kolledži direktor, värske kaasprofessor Aime Ruus.

Tartu kolledž
Pilt: Eeva Vitsut

Kuidas tutvustaksite Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžit inimestele, kes pole õppeasutusega varem kokku puutunud?

Tartu kolledž pakub kõrgharidust kolmel erialal. Keskhariduse omandanutel on võimalik meie juures õppida viieaastasel ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialal, mis annab lisaks ehitusteaduste magistrikraadile ka ehitusinseneri esmakutse (tase 7). Nii nagu Tallinnas, on ka Tartus võimalik valida kahe peaeriala vahel: ehitiste restaureerimine või ehitiste projekteerimine ja arhitektuur.

Teiseks võimalikuks valikuks on rakenduskõrgharidusõppe eriala „Telemaatika ja arukad süsteemid“, mille küberfüüsikaliste süsteemide peaeriala lõpetanu saab tehnikateaduse bakalaureusekraadi ning on tänapäeva kiiresti muutuvas ja digitaliseerinud maailmas nõutud spetsialist, kel üksjagu ka praktilisi oskusi.

Magistriõppes on võimalik omandada tööstusökoloogia eriala, mille lõpetajad saavad tehnikateaduse magistrikraadi ning keda ootab ees lai tööpõld, et täita rohepöördega seatud ambitsioonikaid eesmärke.

Lõppenud õppeaastal õppis meil üle 350 üliõpilase ning kolledži vilistlaskonda kuulub juba üle 500 lõpetanu.

Kolledži õppehoone koos auditooriumite ning laboritega asub Puiestee tänaval Tartu Peetri kiriku vahetuses läheduses, 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel kesklinnast. Tegemist on ajaloolise hoonetekompleksiga, millest Puiestee 78 hoone on ehitatud algselt linna krundile algkoolina. Ehitise olemasolust on esimesi teateid aastast 1878 ning 1884. aasta ehitiste hindamisel märgiti, et tegemist oli uusehitisega. Hooneid on järjepidevalt kasutatud koolihoonetena.

Tartus on palju õppimisvõimalusi. Miks eelistada TalTechi kolledžit?

TalTechi Tartu kolledžis on atraktiivsed ja kaasaegsed õppeprogrammid, väike kompaktne kampus, ülikoolilinnale omane põnev ja vaheldusrikas tudengielu ning pärast õpinguid saab lõpetaja diplomi, mis avab paljud uksed.

Olgugi, et TalTechil on Eesti ühed kõrgemad sisseastumise lävendid ning õppimine nõuab pidevat pühendumist, on lõpptulemus seda väärt – TalTechi vilistlastel on võrrelduna teiste Eesti kõrgkoolide lõpetajatega kõrgem palk.

Iga TalTechi õppeprogrammiga on seotud programminõukoda, mille eesotsas on valdkonna ettevõtjad, kes tagavad, et õpe, mida ülikoolis pakutakse, vastaks tööandjate vajadustele. Programminõukoja koosseisu kuuluvad lisaks ettevõtjatele ja õppejõududele ka tudengid, kes tahavad, et õppimisprotsess oleks põnev ja õpetamine atraktiivne – tudengite tagasiside on oluline tööriist õppejõududele õppekavade arendamisel ja ka sobivate õppejõudude valimisel.

Väike kolledž võimaldab õppijakeskset lähenemist, mis aitab üliõpilasel omandada teadmisi võimalikult efektiivselt ning õppijana areneda. Õppejõud on üliõpilasele vanem ja kogenum kaasteeline, kes toetab üliõpilast õpingutes ning selle käigus saab tudengilt aktiivselt tagasisidet, mis aitab ka endal areneda. Väike keskkond toetab ühtse kursusevaimu tekkimist. Nii luuakse keskkond, kus teadmiste omandamine ja õppimine on tulemuslik.

Meie õppetöös on kasutusel uued tehnoloogiad ning õppimine, õpetamine ja teadus on omavahel tihedalt seostatud. Lisaks tudengitele, kes uusi teadmisi omandavad, täiendavad end pidevalt ka õppejõud, et olla kursis viimaste trendidega ja viia need ka oma õpetamistegevusse.

Tulles õppima TalTechi, valid vastutustundliku haridustee, sest ülikool on seadnud eesmärgi olla aastaks 2035 kliimaneutraalne. Selle saavutamiseks tuleb tegutseda korraga kolmel tasandil: tegeleda digiteerimise, rohepöörde ja ringmajandusega. Kõik kolledžis õpetatavad erialad on nende trendidega tihedalt seotud ja moodustavad nii ühe terviku.

Tulevik vajab väga insenere ning just Taltechi Tartu kolledž on sobiv valik oma teekonna alustamiseks!

Kuivõrd kolledž paikneb Tartus, siis võiks see olla õppimiseelistuseks mitte ainult tartlastele, vaid tehnikahariduse tõmbekeskuseks kogu Lõuna- ja Kesk-Eestile.

Mis viimasel õppeaastal rõõmu tõi?

Eelkõige lõpetajad, keda sellel aastal oli kolledži kolmel erialal kokku 51. Nendest kuuele saime üle anda ka cum laude lõpudiplomi. Tööturg sai juurde 26 uut särasilmset ja teotahtelist ehitusinseneri, samuti siirdusid rohepöördega seotud küsimusi lahendama 12 tööstusökoloogia ja 13 küberfüüsikaliste süsteemide vilistlast.  

Rõõmustab see, et lisaks õpetamisele on kolledžis töötavatel õppejõududel aega tegelemaks ka kõrgel tasemel teadustööga. Eelmisel aastal publitseeriti mitmeid märkimisväärseid artikleid.  

Mida toob kolledžile uus õppeaasta?

Selleks, et tehnikaharidus ja rohepöördeks vajaminevad oskused oleksid Lõuna-Eestis senisest paremini kättesaadavad, alustame sügisel lisaks traditsioonilisele õppele ka mikrokraadide pakkumist.

Inseneriväljaõppega inimestele, kes tahavad oma oskusi täiendada, pakume kahte mikrokraadi: „Moodulmajade projekteerimine ja ökodisain“ ning „Palkmajade ehitamine ja renoveerimine, konserveerimisbioloogia ja ehituspärand“. Tööstusökoloogia valdkonnas pakume kõikidele huvilistele samuti kahte kraadi: “Olelusring, töösusökoloogia ja tööstuslikud ökosüsteemid“ ning „Materjalide kasutamine ja ökodisain“.

Mikrokraadi läbinud saavad meie õppejõudude ning praktikute juhendamisel ajakohased teadmised ning TalTechi täiendusõppe tunnistuse.

Jätkame täiendusõppe läbiviimist varasematel kursustel ja loome juurde uusi. Laiendame koostööd Tartu gümnaasiumitega, et rikastada nende valikaineid tehnikaalade ja inseneeria teemadega. Plaanis on kolledži ruumides taaskäivitada matemaatika riigieksamiks ettevalmistumise kursused gümnasistidele.

Tasemeõppesse on teretulnud nii noored kui ka vahepeal haridusteelt eemal olnud inimesed - täiskasvanud elukestvad õppijad ei ole meie majas noorte kõrval võõraks nähtuseks. Mainimist väärib ka see, et ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine on juunikuu seisuga üks kolmest kõige populaarsemast erialast TalTechis.

Laeb infot...