Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool seab sihte tulevikuks ja Sul on võimalus sellest osa saada. 21. jaanuaril toimuval tasuta virtuaalsel arengukonverentsil kuuleb ülikooli teadlaste ja ekspertide visioone TalTechi rollist Eestis ja maailmas, hariduse tulevikust ning teaduse ja ülikoolide panusest globaalsete väljakutsete lahendamisse. Visioneerivad TalTechi teadlased, tudengid ning Eestis ja maailmas silmapaistvad inimesed.

Arutleme ja esitame oma seisukohti, millist maailma ja ülikooli me loome tänavu sündivatele lastele, kes on oma esimese kõrghariduse omandanud 20-25 aasta pärast. Millises maailmas nad hakkavad elama, õppima ja töötama, on ju meie tänaste otsuste tulemus.

Kui sa ei näe videot korrektselt, siis vaata konverentsi siit.

​Esimest (ja ka viimast) paneeli saab ilma eestikeelse tõlketa vaadata siit.

Konverentsi kokkuvõttega saad tutvuda siin

Konverentsil vastamata jäänud küsimuste vastused leiad siit.

Päevakava

12.30 – konverentsi avamine ja tehnikaülikooli uute sihtide tutvustamine

Paneeldiskussioonid

13.00 – Tuleviku ülikoolide mudelid

 • Mida tähendab digipööre hariduses ja kas distantsõpe on tulnud, et jääda?
 • Kuidas aitab infotehnoloogia parem tundmine kaasa õppimisprotsessi muutumisele?
 • Kuidas saab õppetöös ettevõtjate vajadusi ja ootusi veel paremini arvestada?
 • Milliste väärtuste ja oskustega peaksid olema tulevased ülikoolide lõpetajad?

Tulevikku visioneerivad

Hanno Tomberg

Esinejad

Gerhard Müller
Kirke Saar
Sebastian Pohlmann
Hendrik Voll

14.00 – Kliimaneutraalsus ja ülikooli roll selles

 • Kuidas ühildada globaalne probleem globaalse võimalusega? Kas soovime olla teenäitaja?
 • Kuidas kutsuda esile uusi harjumusi? Kas ja kuidas saavad siin teadlased appi tulla?
 • Võimalikud stsenaariumid aastaks 2050.

Tulevikku visioneerivad

Aivar Uutar

Esinejad

Kadri Simson
Jarek Kurnitski
Ralf-Martin Soe
Angela Anger-Kraavi
Mihkel Krusberg

15.00 – Terve elu – tervisetehnoloogiad ja toit

 • Meie elu ja tervis sõltub sellest, mida me sööme. Kuidas me tulevikus toitume, mida jälgime? Kas toidu kvaliteet tõuseb või langeb?
 • Elu pandeemias ja peale seda. Kas enne sureb süda või aju? Kuidas pikendada ajurakkude eluiga?
 • Tervise infosüsteem, digitaalne otsustustugi, personaalmeditsiin, geenid ja haiguste täppisennetus. Mida suudavad tuleviku tervisetehnoloogiad?

Tulevikku visioneerivad

Margus Viigimaa

Esinejad

Peep Talving
Kristel Vene
Peeter Ross
Cecilia Samiento
KAtrin Gross-Paju

16.00 – Ülikooli roll ettevõtete kõrgtehnoloogilisemaks muutumisel

 • Tehnoloogiafirmad kui Eesti majanduse tulevik.
 • Kuidas peaks arenema ettevõtete ja ülikooli koostöö, et Eesti majandus oleks konkurentsivõimeline ja tehnoloogia arengus suunanäitaja?
 • Kas tehnoloogia areng võtab inimestelt töökohad?

Tulevikku visioneerivad

Sven Illing

Esinejad

Väino Kaldoja
Kristjan Maruste
Jürgo Preden
Maarja Grossberg

17.00 – Ülikoolide roll globaalsetes väljakutsetes

 • Milline on teaduse positsioon tuleviku majanduses ja riigivalitsemises?
 • Kes ja kuidas kuulab teadlaste häält?
 • Kuidas aidata inimestel teha vahet tõelise ja pseudoteaduse vahel?
 • Missugune on teadlaste ja ülikoolide roll tuleviku maailma ja elukvaliteedi arengus, globaalsete probleemide lahendamises?

Tulevikku visioneerivad

Maarja Kruusmaa

Esinejad

Tiit Land
Anders Bjarklev
Tuula Teeri
Ben Nelson

18.00 – Kristjan Järvi ja Elina Nechayeva tulevikku inspireeriv muusika

Kristjan Järvi ja Elina Nechayeva

18.30 – konverentsi lõpp

Päeva juhib 

Johannes Tralla

Konverents toimub täisdigitaalses vormis. Lisaks paneeldiskussioonidele on oodata huvitavad videolülitusi Eestisse ja välismaale.

Konverentsi info ja esinejate loetelu täieneb jooksvalt.

Laeb infot...