Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli podcast’is arutleti logistika kui valdkonna määratluse ja tähtsuse üle. Traditsiooniliselt on logistikaks nimetatud kaupade liikumist punktist A punkti B, kuid praeguseks on tegu oluliselt laiema mõistega, mille taga on lisaks materjalidele ka väärtusliku informatsiooni ja rahaliste vahendite liikumine.

Kristjan Hirmo ja Jelizaveta Janno
Kristjan Hirmo ja Jelizaveta Janno TalTechi podcastis. Foto: Delfi

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi inseneriteaduskonna logistika õppekava programmijuht Jelizaveta Janno, kes tõi kohe saate alguses näite, et kui liiguvad kaubad – logistikaga lahutamatult seotud aspekt –, on kohe selge, et keegi maksab kellelegi ja koos kaupadega liigub alati ka info.

Nii mõnelegi võib see kõlada üllatavalt, kuid logistika alla kuulub ka inimeste liigutamine ning uudsemas mõttes võib kaubaks pidada ka inimesi, mistõttu käsitletakse inimeste liikumist ja liikuvust traditsioonilisest logistikast eraldiseisvalt.

Lisaks kaubale oskab keskmine inimene logistikaga ilmselt seostada ka mõistet „tarneahel”. Kuid mida veel? Millest koosneb TalTechis õpetatav logistikaõpe täpsemalt? „Rääkides logistika magistriõppest, on seda võimalik õppida kahe spetsialiseerumisega. Esiteks, logistika ja tarneahela juhtimine, mis keskendub rohkem kaupade ning sellega seotud info ja finantsvoogude liigutamisele. Teiseks on liikuvuskorraldus, mis keskendub just inimeste liikumisele ning kogu linnaplaneerimisele, kuidas saab inimene linnakeskkonnas erinevate transpordivahenditega paremini liikuda,” ütleb Jelizaveta Janno ja lisab, et sisulises mõttes ei tähenda logistika magistriõpe otseselt matemaatika, füüsika ja teiste alusainete õppimist, vaid keskendub olemasolevate teadmiste üldistamisele ja omavahelisele kombineerimisele.

Kuna magistriõppesse tulevad õppima erinevate valdkondade inimesed, on nad enamasti juba bakalaureuseõppes logistikat õppinud või tulnud teiselt erialalt, kuid siiski juba aastaid logistika valdkonnas töötanud. „Logistikat tullakse õppima igalt poolt, ka kunstiakadeemiast. Miks mitte? Õppija profiil on viimastel aastatel väga palju muutunud. Õppimise valdkonnas on jätkusuutlikkus tavapärane nähtus, inimesed on valmis ka väga kõrges eas oma profiili vahetama ja selles osas on ka logistika õppekava väga paindlik.”

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

  • Esita avaldus lehel sais.ee.
  • Kui oled ületanud lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.
  • Kui su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.
  • Täpsem info aadressil teejuht.taltech.ee.
TalTech Podcast

Kes suudaks leida valdkonda, milles puudub logistika?

Laeb infot...