Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli podcasti uues osas räägiti meid kõiki vältimatult ja iga päev mõjutavast valdkonnast ehk riigivalitsemisest. Kuidas meie riik tervikuna toimib, eriti praeguse julgeolekupoliitilise olukorra, energiakriisi ja pandeemia kontekstis?

Kristjan Hirmo ja Veiko Lember
Kristjan Hirmo ja Veiko Lember TalTechi podcastis. Foto: Delfi

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi majandusteaduskonna Ragnar Nurkse instituudi vanemteadur Veiko Lember. Pika ja väärika ajalooga majandusteaduskond koondab endas nelja õppe- ja teadustöö valdkonda: on majandus, ärindus, õigus ja avalik haldus. Ragnar Nurkse instituut just avaliku haldusega tegelebki, kuid tihedaid kokkupuutepunkte on neil ka kõikide teiste instituutidega.

Otsest mõju nii Eesti majandusele, õigusele kui ka riigivalitsemisele avaldavad ka märgatavalt lihtsamad ja tavalisemad protsessid, rääkimata siis rohkemaid riike või tervet maailma mõjutavatest sündmused, nagu pandeemia, energiakriis või sõjaolukord. Riik saab läbi bürokraatia ja avaliku halduse protsesside igas olukorras ühel või teisel määral toetada majanduse arengut. Seda võib nimetada kokkuvõtvalt innovatsioonipoliitikaks.

Saatejuht meenutab oma noorusest, et tehnikaülikooli majandusteaduskond oli väga populaarne ja sissesaamine polnud sugugi lihtne. Kas tung on endiselt suur? „Jah, endiselt. Eks põhjused on aja jooksul veidi muutunud. Kui piirid on lahti, on tudengitel võimalik ka Eestisse õppima tulla. Me ei saa kurta, meile vaatavad endiselt vastu säravate silmadega tudengid,” ütleb Lember ja lisab, et majandusteaduskonnas on head võimalused ühelt poolt ennast realiseerida, teiselt poolt ühiskonda laiemalt panustada. Juurde on tulnud riigivalitsemise ja õigusega seotud valdkonnad ning põhjuseid majandusteaduskonda õppima asumiseks on samuti juurde tulnud. Näiteks on avaliku halduse õppekava nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritasemel. „Tahame tekitada tudengis palju paremat arusaamist ja mõistmist, mis on riigi roll ühiskonnas ja kuidas riik toimetab.”

Koroonakriisi saabudes olid küll olemas erinevad tehnoloogiad ja lahendused, ometigi tekkis kümneid uusi väljakutseid. Kuidas Eesti ikkagi hakkama sai? Eestist kui e-riigist ei pea vähegi teadlikule inimesele rääkimagi, kuid kui palju e-riigi juuri otsapidi tehnikaülikooli ulatuvad? Millest lähtuvad majanduslikud prognoosid, mis meile kaootilises maailmas selgust püüavad luua? Mida tähendab innovatsioon?

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

  • Esita avaldus lehel sais.ee.
  • Kui oled ületanud lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.
  • Kui su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.
  • Täpsem info aadressil teejuht.taltech.ee.
TalTech Podcast

Kuidas mõjutavad tehnoloogilised protsessid riigivalitsemist?

Laeb infot...