Tallinna Tehnikaülikool

Kõigil Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastel on võimalik kandideerida vahetusõpinguteks kas semestriks või terveks õppeaastaks TalTechi partnerülikooli. Välismaale õppima saab suunduda kas ülikooli kahepoolsete lepingute alusel või Erasmus+ programmi raames.

Igal aastal toimub kaks kandideerimisvooru:

  • Põhikonkurss – veebruarikuus (kandideerimine sügissemestriks või terveks õppeaastaks)
  • Lisakonkurss – septembrikuus (kandideerimine kevadsemestriks)

Üliõpilasel on võimalik välisõppes viibida 1-2 semestrit, kokku 12 kuud. Välisõpingute ajal peab sooritama ühe semestri kohta vähemalt 15 ainepunkti mahus õppeaineid, mida arvestatakse tema õppekava täitmisel.

Erasmus+ programmi raames on välisriiki võimalik suunduda ka praktikale. Praktikaperioodi kestus võib olla kuni 6 kuud ning praktika peab olema seotud üliõpilase erialaga. Praktikale on võimalik kandideerida aastaringselt, dokumendid tuleb vormistada hiljemalt 1 kuu enne praktika algust.
Välispraktikat on võimalik sooritada ka pärast õpingute lõpetamist. Sel juhul tuleb kandideerida ajal, mil ollakse TalTechi üliõpilaste nimekirjas (vähemalt 1 kuu enne lõputöö kaitsmist). Äsjalõpetanute stipendiumite arv on piiratud.

Välisõppe võimalused

Tutvu kandideerimise kriteeriumite, erinevate võimaluste ning stipendiumitega külastades meie ingliskeelset kodulehte!