Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi hea õpetamise ja õppimise tava

  1. Hea õppimine põhineb teaduslikul mõtteviisil lähtudes erialasest spetsiifikast
  2. Hea õpetamine on õppimiskeskne, koostöine ja toetab loovust ning ettevõtlikust
  3. Hea õpetamine kujundab valdkonna eetilised tõekspidamised, hoiakud ja vastutustunde
  4. Hea õpetamine seob õpitava reaalse eluga
  5. Hea õppejõud loob tingimused tulemuslikuks õppimiseks, õppija võtab vastutuse oma õpitulemuste eest
  6. Hea õppejõud kaasab õppijaid ja kolleege (ka väljastpoolt ülikooli) aktiivselt osalema õppeprotsessis
  7. Hea õppejõud pürgib kaasajastatud erialase ja didaktilise meisterlikkuse poole
  8. Heade õpitulemuste saavutamiseks teostavad nii õppejõud kui ka õppijad regulaarselt eneseanalüüsi.

Virumaa Kolledži esmakursuslase vanne!

Mina, Virumaa kolledži esimese kursuse üliõpilane, tõotan pidulikult kõikide juuresolekul

    austada õppejõudusid, toetada kaasõpilasi ja armastada oma kolledžit;
    jumaldada õppeainet nii, nagu seda teeb minu õppejõud;
    võtta vastu kõik teadmised, mida mulle pakutakse;
    mitte hõivata omavoliliselt õppejõu tooli sööklas, auditooriumis ja laboris õppimise ajal;
    lasta ennast nakatada kolledži vaimu pisikuga ja levitada seda väljapoole!

Kui ma seda vannet ei pea, siis

    seisku ma igal suurel vahetunnil 15 minutit direktori kabinetis kella all;
    pesku ma kuu aega kolledži põrandaid;
    jäägu ma lifti kinni;
    jäägu ma parkimiskohast ilma;
    saagu minust Juulius!

Vannun! Vannun! Vannun!