Tallinna Tehnikaülikool

Keeleressursid

 SÕNASTIKUD JA TERMINIBAASID:

keeleveeb.ee

Esterm (Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas)

Terminibaas koondab üle 50 valdkonna eesti-, inglise-, saksa-, prantsuse- ja soomekeelset terminoloogiat, näiteks põllumajandus, rahandus, õigus, transport, meditsiin, keemia, bioloogia, avalik haldus.

IATE  (European Union terminology)

Eesti keel

Sõnaraamatud ja keelekäsiraamatud :

 http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html
 
Tasuta keeleabi:

http://keeleabi.eki.ee/

Inglise keel

Erinevad sõnastikud ja terminibaasid:

http://www.keeleveeb.ee/

Seletavad sõnaraamatud inglise keele õppijale:

https://dictionary.cambridge.org/

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://www.onelook.com/

Terminibaasid:

https://iate.europa.eu/home

https://termin.eki.ee/esterm/

https://glosbe.com/

Valik tõlkesõnaraamatuid:

http://www.keelevara.ee/teosed/en-et_silvet/

https://www.filosoft.ee/dict_enet/

http://enet.animato.ee/

http://vallaste.ee/

Keeltekeskus meedias

Kaire Viil: Kuidas nautida kodust töökohta või klassiruumi? https://pohjarannik.postimees.ee/6928069/kuidas-nautida-kodust-tookohta-voi-klassiruumi (Põhjarannik, 21.03.2020)

Ingrid Prees: Aineliitu kuulumine muudab õpetaja hääle kõlavamaks https://opleht.ee/2020/03/aineliitu-kuulumine-muudab-opetaja-haale-kolavamaks/ (Õpetajate Leht, 13.03.2020)

Ingrid Prees: Hoiame ja arendame eesti oskuskeelt https://opleht.ee/2020/03/hoiame-ja-arendame-eesti-oskuskeelt/ (Õpetajate Leht, 06.03.2020)

Kaire Viil: Kuidas (uusaasta)lubadusi päriselt ellu viia? https://director.ee/2020/01/29/kuidas-uusaastalubadusi-pariselt-ellu-viia/ (Director, 29.01.2020)

Kaire Viil: Nelja päeva pikkuseks töönädalaks on olemas suur varu https://pohjarannik.postimees.ee/6880193/nelja-paeva-pikkuseks-toonadalaks-on-olemas-suur-varu (Põhjarannik, 25.jaanuar 2020)

Meist

Ingrid Prees, töörühma juht, lektor

TalTechi Virumaa kolledžis töötan alates 2008. aastast eesti keele õpetajana, 2019. aastast eesti keele lektorina. Olen õpetanud eesti keelt lasteaias, üldhariduskoolis, keeltekursustel, viinud läbi õpitube pedagoogidele, teinud koostööd erinevate haridusasutuste ja linnarahvaga, osalenud projektides. Käesoleval ajal kuulun e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru hindamismeeskonda. Hariduselt olen vene põhikooli eesti keele õpetaja ja haridusteaduse magister. Väärtustan nii enda kui ka oma õppijate aega. Soovin õppetundides käsitleda teemasid, mis avardavad silmaringi, annavad eduelamuse ning tekitavad soovi õppida eesti keelt. Leian, et tund ei pea olema ainult grammatikapõhine – seda saab omandada erinevate õppetegevuste kaudu. Olen alati valmis nõustama neid, kes soovivad abi kirjalike tööde vormistamisel, usaldusväärsete allikate leidmisel, vajavad nii avaliku esinemise kui ka eesti keele alast nõu. Kõik, kes lõpetavad õppimise on vanad, on nad siis kakskümmend või kaheksakümmend. Kõik, kes jätkavad õppimist, püsivad noorena. (Henry Ford)

Valentina Limonova, lektor

Olen töötanud alates 2012. aastast TalTechi Virumaa kolledžis. Minu töökogemus on üle 30 aasta, 25 nendest olen töötanud üldhariduskoolis ja juba seitsmendat aastat töötan kolledžis. Olen hariduselt vene filoloog ja eesti keele teise keelena õpetaja. Tartu Ülikoolis saadud teadmisi ja oskusi kasutan täiel määral oma töös. Peale eesti keele õppe pakun ka „Väljendusõpetuse“ kursust, hea meelega konsulteerin avaliku esinemise teemal. Vene keelt emakeelena kõnelejana ja eesti keele iseseisva keelekasutajana tean, mis on eriti raske eesti keele õppimises ja kuidas on efektiivsem keelt õppida, jagan oma õpikogemusi teistega. Olen veendunud selles, et tunnid peavad olema huvitavad nii õppijaile kui ka õpetajale.

Elo Raketski, inglise keele lektor

Töötan TalTech Virumaa Kolledzis inglise keele lektorina alates 2017.a sügisest. Virumaa Kolledžis õpetan nii akadeemilist kui ka erialast inglise keelt, samuti inglise keelt algajatele. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia eriala 2001.a. ja töötanud sellest ajast alates täiskasvanute inglise keele õpetajana kutseõppeasutuses, keeltekoolides ning pikemat aega Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. Lisaks põhitööle olen tegutsenud nii tarbetekstide kui ka ilukirjanduse tõlkijana. Mul on olnud võimalus oma inglise keele oskust arendada ka keelekeskkonnas. Olen töötanud Śotimaal, USAs Michiganis ja Colorados ning viibinud pikaajalisel koolitusel Texases. Keeleõppes väärtustan meeldivat õhkkonda ning arvan, et vigade tegemine kuulub uue keele õppimise juurde. Tundides kasutan palju mängulisi õppemeetodeid, sest usun, et just nii saab uue keele kõige paremini selgeks. Lisaks erialasele inglise keelele pakun ka koolitust „Tööalane inglise keel“, kus harjutame toimetulekut tüüpiliste tööl ettetulevate situatsioonidega, näiteks osalemine koosolekutel, ettepanekute tegemine, oma arvamuse avaldamine.