Tallinna Tehnikaülikool

Siia oleme kokku kogunud kogu lõpetamisega seotud info: kõik olulised tähtajad, lõputööde teemad, lõputöö kirjutamise juhendid, esitluse põhjad ja info tõlketeenuse kasutamise kohta. 

Lõpetajale

Tegevus Tähtaeg
Lõputöö deklaratsiooni esitamine 05.02.2024

Lõputöö ülesandelehe esitamise tähtaeg lõpetajatele
Esitamiseks sisenege Moodle´i kursusele!

EDJR Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=30301

EDKR Keemiatehnoloogia: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=30294

EDTR telemaatika ja arukad süsteemid: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=16858

01.03.2024

Asutuse poolt põhjendusega avalduse esitamise tähtaeg töö kinniseks kaitsmiseks. Avaldus esitada kolledži direktorile mare.roosileht@taltech.ee.

01.04.2024
Eesti keele B2 taseme test 
Registreeru siin kuni 23.04

27.04.2024

kell 10

Lõputöö avalduse esitamise tähtaeg ÕISis. 06.05.2024

EELKAITSMISED

EDJR – 20.05.2024 kell 10 Teams`is

EDKR - 30.05–03.06.2024 kohapeal vastavalt graafikule

EDTR - 13.05.2024

06.-20.05.2024
Lõpetaja edastab lõputöö PDF-vormingus juhendajale. Juhendaja saadab lõputöö koos omapoolse kinnitusega plagiaadikontrolli e-posti teel valeria.justsenko@taltech.ee. EDJR – 24.05.2024
EDKR – 20.05.2024
EDTR – 16.05.2024
Lõputöö retsensentide määramine (vajadusel) 10.-20.05.2024
ÕISis kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt 20.05.2024

Lõpetaja laeb Moodle`i kursusele:

  • lõputöö/magistritöö lõpliku variandi (PDF)
  • lõputöö/magistritöö retsensendi ja juhendaja arvamuse
  • metaandmed (DOC-vormingus)
  • kinnise kaitsmise korral tiitellehe ja kokkuvõtte eraldi failidena (DOC-vormingus)

3 päeva enne kaitsmist

LÕPUTÖÖDE KAITSMISED

EDJR (energiatehnika) - 06.06.2024 kell 10/11
EDJR (mehaanika) - 07.06.2024 kell 10/11
EDKR - 05.06.2024 kell 9
EDTR – 04.06.2024 kell 10

10.06.2024
Kolledži lõpuaktus 17.06.2024 kell 17 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

.

Tõlketeenus

TalTech Virumaa kolledž pakub tasulist kirjalikku tõlget (keelesuunad eesti-vene-eesti, inglise-eesti-inglise, inglise-vene-inglise) ja muid teenused. Tutvu HINNAKIRJAGA.

Tõlketeenuse taotlemiseks tuleb esitada TAOTLUS ja saata Ingrid Preesile (ingrid.prees@taltech.ee).

Taotluses tuleb määrata tähtaeg, kas soovitakse tõlget või korrektuuri ning mis keeltes (eesti-inglise; vene-inglise; vene-eesti) ja saata teksti originaalfail koos taotlusega.

NB! Kolledži poolt kinnitatud tõlketeenuse taotlus peetakse ametlikuks tellimuseks ja selle alusel väljastab TalTechi raamatupidamine arve, mis tuleb tasuda. Täpsustavad küsimused saab esitada Natalja Pavlovale (natalja.pavlova@taltech.ee).

Lisainfo