Tallinna Tehnikaülikool

Tasuta koolitused

TalTech Virumaa kolledž pakub Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituste riikliku koolitustellimuse (RKT) tegevuse “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames tasuta täienduskoolitusi. Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest.

Taotlused riikliku täienduskoolituse tellimuse täitmiseks esitasid kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid üle Eesti.

Rahastusperioodil 2024-2029 pakutakse riikliku täienduskoolituse tellimuse raames täienduskoolitusi kolmel erineval suunal, mida rahastatakse järgmistest vahenditest: 

  1. Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ - ESF VÕTI
  2. Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ - RRF Rohe;
  3. Õiglase ülemineku fondi tegevusest „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“ - ÕÜF.

TalTech Virumaa kolledži koolituse sihtrühmadeks on ESF VÕTI tellimuses erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, RRF Rohe tellimuses täiendusõpet vajavad antud valdkonnas töötavad spetsialistid ning ÕÜF tellimuses ümber- või täiendusõpet vajavad Ida-Virumaal elavad täiskasvanud.

Tasuta koolitused 2024. a kevadel ja suvel: 

Koolitus Toimumisaeg Õppekeel Toimumisviis Rahastus Registreerimine
Koolitus korteriühistu juhtidele Ida-Virumaal 20.05-04.06.2024 eesti keel kohapeal (Jõhvis) ÕÜF Registreeru siin
Päringud SQL keeles. Algkursus / Запросы на языке SQL. Начальный курс 20.05-07.06.2024 vene keel kohapeal
(Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)
ÕÜF Registreeru siin
Küberturvalisus töökohal / Кибербезопасность на рабочем месте 27.05-07.06.2024 vene keel  veebis ÕÜF Registreeru siin
Tehniline joonestamine: CAM, CAD, FEM (SolidWorksi baasil) 31.05, 03.-05.06.2024 eesti keel kohapeal
(Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)
ESF VÕTI Registreeru siin
Küberhügieen ja küberturve / Кибергигиена и кибербезопасность 04.-17.06.2024 vene keel veebis ÕÜF Registreeru siin
Praktikajuhendajate koolitus 10.-18.06.2024 eesti keel veebis ÕÜF Registreeru siin

Virtuaalsed meeskonna-, kaugtöö- ja kommunikatsioonioskused

08.-12.07.2024

eesti keel

veebis

ÕÜF

Registreeru siin

Kaasrahastanud Euroopa Liit
Rahastanud Euroopa Liit_NextGenerationEU

Lisainfo