Tallinna Tehnikaülikool

Toimunud koolitused

 • Mäeinseneride täiendkoolitus, 28.-29.11.2019
 • Eesti keele õpetamise metoodika ning õpetaja arengu koolitus: Teeme teistmoodi, 28.11.2019
 • Finantsaruannete süsteem. Lihtsad näited aruannete seoste mõistmiseks, 9.10.2019
 • Äriplaan ühel lehel, 7.10.2019
 • Virtuaal- ja liitreaalsuse rakendusvõimalused, 11.06.2019
 • Arvutigraafika algkursus, 28.05. -12.06.2019
 • Kemikaaliohutus: teooriast praktikani Euroopa ja Eesti kemikaaliseadusandlus/Безопасность химических веществ: Европейское и Эстонское законодательство о химических веществах - от теории до практики, 26.04.2019
 • Unitronicsi Visio kontrollerid ja side - baaskursus, 18.04.2019
 • Analüüsimetoodikate valideerimine (vene keeles) / Валидация аналитических методик, 25.01.2019
 • Mäeinseneride täienduskooitus, 17.-18.01 ja 24.-25.01.2019
 • Eesti keele õpetajate koolitusseminar „Keeleõppe motivatsioonipakett“, 15.01.2019
 • Selge eesti ametikeel, 10.10.-7.11.2018
 • Eesti keele kui teise keele riigieksamiks ja B2-tasemeeksamiks ettevalmistamine, 3.10.-29.11.2018  
 • Programmeerimise algkursus, 08.05.-13.06.2018  
 • Mäeinseneride täiendkoolitus, 18.-20.04.2018
 • Keeleõpetajate koolitusseminar, 01.03.2018
 • Mäeinseneride täiendkoolitus, 23.-26.01.2018  
 • Mäeinseneride täiendkoolitus, 4.-6.10.2017
 • Tõhusad ja mängulised keeleõppe meetodid, 24.08.2017
 • Venekeelse kooli lõpetaja toimetulek ülikoolis ja tööelus, 30.03.2017
 • Vedelkütuste klassifitseerimine ja standartiseerimine, 15.-16.03.2017
 • 3D printimise praktiline koolitus, 16.12.2016
 • Jäätmekäitlus, 22.11.2016
 • Nutikad insenerid, 14.09.-2.12.2016
 • Mõõtemääramatuse hindamine, 26. - 27.11.2016
 • Veebi- ja turundustekstide koostamine, 16.11.2016
 • Mäeinseneri täiendkoolitus, 11.-13.11.2016
 • III модуль: Геометрия. Теория вероятности. Интеграл., 14.05-18.06.2016
 • Повторение гимназического курса математики, 13.02 - 18.06.2016
 • Arvutigraafika põhikursus (vene keeles) 10.04-22.05.2016
 • Maagiliste teaduste klubi, 4.-6. klassile 06.02-21.05.2016. Клуб волшебных наук, 4-6 класс
 • Pingevaba keeleõpe, 1.-4. klassile 06.03-14.05.2016. Непринужденное изучение языка, 1-4 класс
 • Nutika programmeerija klubi, 7.-9. klassile 27.02-07.05.2016. Клуб юного программиста, 7-9 класс
 • II модуль: Функции 26.03-6.05.2016
 • Noore keemiku klubi, 5.-7. klass 27.02-30.04.2016. Клуб юного химика, 5-7 класс
 • Подготовка к гос. экзамену на категорию В2 по эстонскому языку  08.02-25.04.2016
 • Arvutigraafika algkursus (vene keeles). Начальный курс компьютерной графики  13.02-23.04.2016
 • Практический курс 3D печати  09.-23.04.2016
 • Veebi- ja turundustekstide koostamine  21.04.2016 
 • I модуль: Уравнения и неравенства. Векторы. Прогрессия.  13.02 - 18.03.2016
 • Mäeinseneride täiendkoolitus, 21.-23.01.2016 
 • «Интеграция химии и физики в основной школе и в гимназии» на  русском языке, 23-24 октября 2015
 • "Keemia ja füüsika integratsioon põhikoolis ja gümnaasiumis" 9.-10. oktoobril 2015, eesti keeles
 • "Keskkonnakeemia" 1. osa 28.02-01.03 ja 2. osa 16.-18.03.2015, eesti keeles
 • "Rakenduste loomine Scratchiga" 7.02-7.03.2015, vene keeles
 • "Keskkonnakeemia", 11.-12.10 ja 23.-25.10.2014, eesti keeles
 • "Keskkonnakeemia", 4.-5.10 ja 20.-22.10.2014, vene keeles
 • Inglise keel algajatele, 5.05-09.06.2014
 • Õnnelik tööelu – müüt või tegelikkus?, 26.-27.04.2014 ja 24.-25.05.2014
 • MS Office edasijõudnutele (Word, Excel, PowerPoint), 1.-8.04.2014, vene keeles
 • Keskkonnakeemia, I osa 20.-22.03 ja II osa 5.-6.04.2014, vene keeles
 • Keskkonnakeemia, I osa 1.-2.03 ja II osa 17.-19.03.2014, eesti keeles
 • Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana, 05.10-02.11.2013 eesti keeles
 • Kemikaaliohutus: teooriast parktikani euroopa ja eesti kemikaaliseadusandlus (Безопасность химических веществ: -  европейское и эстонское законодательсто о химических веществах - от теории до практики), 10.05.2013, vene keeles
 • Kirjalik kommunikatsioon: ladus ja korrektne eneseväljendus, 19.04.-9.05.2013, eesti keeles
 • Keemiliste analüüside mõõtemääramatuste hindamine (Оценивание неопределенности измерений в химическом анализе), 25.-26.04.2013
 • TASUTA Ettevõtluskursus

Lisainfo