Tallinna Tehnikaülikool

Tasuta koolitused

2022. aasta koolitused:

Koolitus Toimumisaeg Toimumisviis Registreerimine

Eestikeelsed koolitused

Tööstusroboti programmeerimine

16. - 23.11.2022

Auditoorne

Toimub

Virtuaal- ja liitreaalsuse alused

06. - 27.01.2023

Veebis

Registreeri

Venekeelsed koolitused

AutoCAD 2D koolitus algajatele / Курс по AutoCAD 2D для начинающих

01.11. - 20.12.2022

Auditoorne

Toimub

Arvutijoonestamine ja 3D-modelleerimine Blenderis / Компьютерное черчение и 3D моделирование в Blender

02. - 23.11.2022

Veebis

Toimub

Päringud SQL keeles / Запросы на языке SQL

07. - 02.12.2022

Hübriidõpe

Toimub

Küberhügieen ja küberturve / Кибергигиена и кибербезопасность

08. - 17.11.2022

Veebis

Toimub

SolidWorksi baaskoolitus – 2D ja 3D / Базовый курс по SolidWorks — 2D и 3D

28.11.2022 - 16.01.2023

Auditoorne

Registreeri

Unitronics Vision700 PLC programmeerimine + visualiseerimine / Программирование + визуализация Unitronics Vision700 PLC

30.11.  - 07.12.2022

Auditoorne

Registreeri

Reovee puhastamise tehnoloogiad ja seadmed / Технологии и оборудование для очистки сточных вод

16. - 19.01.2023

Auditoorne

Registreeri

Infrastruktuuri elektritoite ja andmete edastamise komponendid / Компоненты инфраструктуры электропитания и передачи данных

20.01. - 03.03.2023

Veebis

Registreeri

Python andmete analüüsimiseks / Python для анализа данных

veebruar - märts 2023

oma osalemise soovist anna teada e-postile: katrin.kruut@taltech.ee
 
Toimunud koolitused 2022

Siemensi s7-1200 PLC programmeerimine + visualiseerimine / Программирование + визуализация Siemens s7-1200 PLC

02.11. - 10.11.2022

LISAINFO

Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus

14. - 20.10.2022

LISAINFO
Digitaalne kirjaoskus 13.-23.05.2022 LISAINFO
Sissejuhatus programmeerimisse Python keeles  18.04.-18.05.2022 LISAINFO
Компьютерное черчение и 3D моделирование в Blender 6.04.-4.05.2022 LISAINFO
Компоненты инфраструктуры электропитания и передачи данных  4.03. - 22.04.2022 LISAINFO
Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus 4.-18.04.2022 LISAINFO
Обучение командной работе с практикантами для руководителей практики 31.01.-7.02.2022
Компьютерное черчение и 3D моделирование в программе SketchUp 2.- 30.03.2022 LISAINFO
Kommunikatsiooni ja turunduse põhimõtted 9.03. - 1.04.2022 LISAINFO
Praktiline masinõpe algajatele 7.03. - 13.04.2022 LISAINFO

2021. koolitused:

Nimetus ja ainekava (kliki nimetusel) Toimumisaeg
EESTIKEELSED KOOLITUSED
Virtuaal- ja liitreaalsuse alused 26.11.-17.12.2021
Ametialane kirjalik eneseväljendus eesti keeles 22.11.-13.12.2021
Päringud SQL keeles edasijõudnutele: aruanded ja analüütika 24.11.-8.12.2021
IKT vahendite kasutamine meeskonnatöö ja projektijuhtimisel -
Praktiline masinõpe edasijõudnutele 15.11.-22.12.2021
Tööstuslike robotite programmeerimine, 40 akad. t -
Kommunikatsiooni ja turunduse põhimõtted 28.09.-2.11.2021
Meeskonnatöö praktika juhendajate koolitus 20.-27.09.2021
Tööstuslike robotite programmeerimine, 26 akad. t 4.-18.11.2021
Virtuaalsed meeskonna-, kaugtöö- ja kommunikatsioonioskused 5.-15.11.2021
Digitaalne kirjaoskus 8.-18.10.2021
Alustava ettevõtja baaskursus 5.-27.11.2021
Andmete visualiseerimine ja analüüs Power Bi abil 14.-18.06.2021
Arvutijoonestamine ja tehniline 3D-modelleerimine 4.-29.10.2021
Praktiline masinõpe algajatele 10.05.-16.06.2021
VENEKEELSED KOOLITUSED
Программирование промышленных роботов, 40 акад. часа -
Навыки виртуальной командной, удаленной работы и коммуникации 26.11.-4.12.2021
Концепция и принципы обработки данных 8.-15.12.2021
Основы криптографии 23.11.-8.12.2021
Основы лабораторной работы 8.11.-11.12.2021
Кибербезопасность и кибергигиена 22.11.-3.12.2021
Сетевое моделирование с помощью Cisco Packet Tracer -
Компьютерное черчение и техническое 3D-моделирование 1.-26.11.2021
Запросы на языке SQL. Начальный курс  8.-22.11.2021
Компьютерное черчение и 3D моделирование в программе SketchUp 22.10.-19.11.2021
Оптимизация конструкций в SolidWorks -
Компьютерное черчение и 3D моделирование в Blender 9.04.-7.05.2021
Внедрение системы «Бережливое производство» в промышленности 15.03.-5.04.2021
Визуализация и анализ данных с помощью Power Bi 23.-27. 08.2021
Обучение командной работе с практикантами для руководителей практики 19.05.-02.06.2021
Перспективы возобновляемой энергетики в условиях Эстонии 7.10.-28.10.2021
Программирование промышленных роботов, 26 акад. часа 7.-21.10.2021
Расчет на прочность конструкций и механизмов 3.04.-1.05.2021
Современные технологии очистки сточных вод, контроль и визуализация процессов 18.-26.10.2021
Условные обозначения средств автоматизации ANSI/ISA-S5.1. Схемы трубопроводов и измерительных инструментов. Методы настройки ПИД-регулятора (методы Циглера-Николса, AMIGO, Скогестада) -
Цифровая грамотность -
Использование средств ИКТ для командной работы и управления проектами -
Основы EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 19.09.-17.10.2021
Базовый курс инструментального анализа 26.10.-20.11.2021
Принципы коммуникации и маркетинга 12.10.-16.11.2021

Lisainfo: Katrin Kruut, taseme- ja täiendõppe peaspetsialist, tel: 336 3933, e-post: katrin.kruut@taltech.ee

Koolitused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavates rakenduskõrgkoolides ja avalik-õiguslikes ülikoolides Euroopa Sotsiaalfondi „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks“ raames.

VK_DDt1