Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledž tööandjana

Visioon

TalTech Virumaa kolledž on aastaks 2025 tunnustatud regionaalne innovatsioonikeskus koos seda toetava rahvusvahelise hariduskeskkonnaga, mis toetab nii riiklike kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide teadusvõimekuse kasvu.

Missioon

Pakkuda paindlikku kõrgharidus-, ümber- ja täiendõpet lähtuvalt regiooni vajadustest ning panustada ettevõtete teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusse.

TalTech Virumaa liikmeskond on ettevõtlik, motiveeritud ja koostööle orienteeritud.

TalTech Virumaa kolledži kollektiiv 2023

Kolledži plussid

 1. Hoolime ning hoiame kõiki ning igaüht eraldi.
 2. Teeme tihedat koostööd kohalike ettevõtetega.
 3. Meie töötajate keskmine tööstaaž on 10 a.
 4. Meil on suurepärane sisekliima.
 5. Hoiame meeskonnana kokku.
 6. Pakume võimalust ülikooli siseselt areneda.

Töötajatele pakutav motivatsioonipakett

 • Pakume uuele töötajale sisseelamistuge.
 • Hoolime oma inimeste tervisest ja heaolust pakkudes neile Stebby tervise- ja sporditoetust,  tasustatud tervisepäevi, kompensatsiooni nägemist korrigeerivate vahendite ostul.
 • Puhanud töötaja on palju motiveeritum ja efektiivsem - võimaldame Sulle täiendavat jõulupuhkust ning pikemat põhipuhkust.
 • Toetame Sinu arengut erinevate koolituste, konverentside ja nõustamiste kaudu, ka välismaal.
 • Julgustame ametialast arengut organisatsiooni sees – tudengist võib saada lektor, assistendist direktor jne
 • Tähistame ühiselt kõike, mis tähistamist väärib.
 • Oleme paindlikud ja pakume võimalust töötada ka kodukontoris, kui ametikoht seda võimaldab. Oma plaanide paremaks teostamiseks tuleme vastu puhkuse planeerimisel.
 • Mõnusas töökeskkonnas läheb ka töö lennates – kõik töövahendid ja kohv on meie poolt.

Tule meile tööle

Otsid uusi väljakutseid?

Ida-Virumaa on piirkond, kus saab ellu viia muutusi käsikäes arengutega rohepöördel ja õiglasel üleminekul. See on maakond, kus saab ennast teostada ning algatada ja luua uusi lahendusi.

Tööpakkumised

Automaatika lektor (tähtaeg 21.06.2024) 

Füüsika lektor (tähtaeg 21.06.2024) 

Tehnikaspetsialist (tähtaeg 31.05.2024)

Energeetika teadur (tähtaeg 31.05.2024)

Energeetika vanemlektor (tähtaeg 31.05.2024)

Energeetika lektor (tähtaeg 31.05.2024)

Keemia teadur (tähtaeg 31.05.2024)

Tulevased kolleegid räägivad

Karle Nutonen

Karle Nutonen, doktorant-nooremteadur

"Tulin kolledžisse 2016. aastal tööle ning olen siin pikalt töötanud. Saan uusi kolleege erinevates küsimustes toetada. Meil on palju paindlikkust, ühtne tiim ja ühine eesmärk. Tahame pakkuda parimat kõrgharidust ning oleme orienteeritud maksimumile.”

Veroonika Shirokova

Veroonika Shirokova, vanemlektor, programmijuht

“Õppejõu elukutsest unistasin juba lapsepõlves. Nüüd olen Virumaa kolledžis olnud juba 17 aastat. See on mitmekülgne ja rutiinivaba töö. Tehniline haridus on meie regioonile väga vajalik ning mul on rõõm, et saan haridusse panustada. Olen ka tudengitele mentoriks. Tahame, et meie vilistlased oleksid tööturul kõrgel positsioonil.”

Sergei Pavlov

Sergei Pavlov, lektor ja arendusinsener

“Õppejõu töös meeldivad mulle väljakutsed. Alati tulevad uued inimesed. On põnev noori motiveerida ja ka ise projektides osaleda. Tehnoloogia areng on kiire ning peab olema kursis värskete trendidega. Igal aastal vaatame kursused üle ja teeme tihedat koostööd ettevõtete ja üliõpilastega."

Lisainfo