Tallinna Tehnikaülikool

Avatud õpe

TalTech Virumaa kolledžis on võimalus kuulata ainekursusi avatud õppes.

Kevadsemestri lepingute sõlmimine alates 9. jaanuarist 2023

Avatud õppesse on oodatud kõik, kes soovivad õppida uut eriala, täiendada teadmisi või jätkata katkenud õpinguid. Avatud õppe eeliseks on individuaalse õpingukava koostamise võimalus ja see, et õppida saab endale sobivas tempos ilma üliõpilastele kehtestatud koormusnõueteta.

Avatud õppes käiakse loengutes koos üliõpilastega ja sooritatakse eksameid ja arvestusi üliõpilastega võrdsetel alustel. Põhiline erinevus – avatud õppe täiendusõppurile ei kehti üliõpilastele kehtestatud koormusnõuded. See tähendab, et on võimalus õppida sobivas tempos huvipakkuvaid aineid kas ühest või mitmest õppekavast ning erinevatest valdkondadest.

Avatud õppe täiendusõppur Üliõpilane
On täiendusõppur, ei oma üliõpilase staatust. Omab üliõpilase staatust.
Saab õppida omale sobivas tempos ja mahus, ei kehti ülikooli poolt sätestatud koormusnõuded. Kehtivad ülikooli poolt sätestatud koormusnõuded.
Üliõpilassoodustused ei laiene täiendusõppuritele, ühiselamu koha saab vaid juhul kui jääb kohti üle. Saab taotleda ISIC kaarti, õppelaenu ja ühiselamu kohta.
Ravikindlustus puudub.

Omab ravikindlustust.

Saab õppida huvipakkuvaid aineid, kas ühest või mitmest erinevast õppekavast ja erinevatest valdkondadest. Koostab õpingukava valitud eriala õppekava ainetest.
Maksab õpingute eest avatud ülikooli hinnakirja alusel. Täiskoormusel õppides ei maksa õpingute eest (v.a inglise keelsed või täistasulised õppekavad)


Vastuvõtt avatud õppesse toimub ilma riigieksamiteta ja konkursita.

Rakenduskõrgharidusõppesse astumiseks peab olema keskharidus.

Õppima asumiseks tuleb sõlmida leping. Esmasel registreerimisel omistatakse avatud õppe täiendusõppurile õppijakood. Kuna õppijaks vormistatakse ühe semestri kaupa, tuleb õppijal, kes soovib õpinguid jätkata ka järgmisel semestril, lepingut pikendada.   

Õppimine on tasuline. Õppeteenustasu oleneb õpingute mahust ja valitud ainetest.

Õppima asumiseks ootame täidetud ja digitaalselt allkirjastatud AVALDUST aadressil katrin.kruut@taltech.ee.

Õppeteenustasu 2022/2023. õa arvestatakse EAP tasumäära järgi. Virumaa kolledžis 1 EAP tasumäär on:

  •    õppeained ainekoodi esimese tähega R - 44 eurot,
  •    ülejäänud - 49 eurot.

LISAINFO: AVATUD ÕPE TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS

Lisainfo