Tallinna Tehnikaülikool
Virumaa kolledži keemiatudeng Kadri-Liis. Mina olen tulevik.

Virumaa kolledž pakub rakenduskõrgharidusõpet keemiatehnoloogia, arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise alal, bakalaureuseõpet jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus alal ning magistriõpet jätkusuutliku tööstuse, jätkusuutlike keemiatehnoloogiate, äriinfotehnoloogia ja roheliste energiatehnoloogiate alal. Tutvu õppekavadega ning leia nende hulgast just see, mis sinu südame kiiremini põksuma paneb. 

Miks valida TalTech Virumaa kolledž?

Miks valida õppimiseks TalTech Virumaa kolledž?


8 põhjust, miks tulla õppima Virumaa kolledžisse 

  1. Innovatiivsed ja trendikad õppemeetodid - õpe online-klassis!
  2. Üliõpilaskeskne lähenemine - meil on sinu jaoks aega!
  3. Lõputunnistus juunis, kolledžisse kandideerimine märtsis - oluline on teha esimene samm!
  4. Palju praktikat, õppekäike, laboritöid - praktilised oskused loovad sisulise väärtuse!
  5. Stipendium kuni 2500 € aastas - toetame ja tunnustame parimaid!
  6. Põnev tudengielu ja aktiivne üliõpilasnõukogu - meie juures saad särada!
  7. Virumaa kolledži vilistlaste teadmisi ja oskusi hinnatakse kõrgelt - tööandjad ootavad sind!
  8. Mõnus ja äge ühiselamu, hipster-tudengiklubi - kolledži kõrval!

Sisseastumise infotund

Kui soovid saada infot meie erialade ja sisseastumistingimuste kohta, siis vaata sisseastumise infotundi. 

Bakalaureuseõpe

UUS! Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus 

Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus bakalaureuseõppe kava läbinuna oled hinnatud roheoskuste ja -teadmistega spetsialist, kelle järele on praeguses ühiskonnas suur nõudlus. Eelkõige Ida-Virumaal. Sind ootavad tööstus- ja teenindusettevõtted, kelle eesmärgiks on üleminek ressursitõhusamale ja jätkusuutlikumale majandustegevusele rakendades selleks jätkusuutliku ettevõtluse ja ringmajanduse põhimõtteid. 

Õppetöö hakkab toimuma Jõhvis. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

Esita avaldus SAISis

Kaasrahastanud Euroopa Liit

https://harno.ee/oiglase-ulemineku-fond 

Rakenduskõrgharidusõpe

KEEMIATEHNOLOOGIA*

Laiapõhjaline keemiaalane baasharidus koos praktilise erialase ettevalmistusega võimaldab õppekava läbinutel edukalt töötada nii keemiaettevõtetes kui ka uurimislaborites, samuti keemiatooteid arendavates firmades. 

Keemiaspetsialisti töö kuulub maailma kõrgeimalt tasustatud valdkondade hulka. Heade erialaoskustega spetsialistina leiad tööd nii Eestis kui mujal. Seetõttu soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest see tagab sulle kõrgema tööalase kvalifikatsiooni ning laiemad ja huvitavamad töövõimalused. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

Esita avaldus SAISis

Kaasrahastanud Euroopa Liit

https://harno.ee/oiglase-ulemineku-fond

ARUKAD SÜSTEEMID JA RAKENDUSINFOTEHNOLOOGIA*

Peaeriala: tarkvara arendus ja digilahendused

Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia õppekava lõpetajana on sul teadmised mitmest valdkonnast. Seetõttu võib sinu töökoht olla tehnikavaldkonnas, info- ja sidevaldkonnas, inseneribüroodes, tööstuses, riigikaitses või arvutifirmades ja IT-firmades. Valik on väga lai ja mitmekülgne. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

Esita avaldus SAISis

Kaasrahastanud Euroopa Liit

https://harno.ee/oiglase-ulemineku-fond

MASINAEHITUS- JA ENERGIATEHNOLOOGIA PROTSESSIDE JUHTIMINE*

Peaerialad: energiatehnika ja masinaehitustehnoloogia

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava on loodud silmas pidades tööstuse tänaseid ja homseid vajadusi, ka taastuvenergiaallikaid. Mõlemad peaerialad on tööturul nõutud ja tulevikuvõimalustega valdkonnad, kus palk ületab tunduvalt Eesti keskmist. Õppekava lõpetades leiad tööd keskastme juhi või spetsialistina masinaehitus-, energeetika- või mäendusettevõtetes. Samuti on sul piisavalt teadmisi oma ettevõtte loomiseks.

Tutvu õppekavaga lähemalt

Esita avaldus SAISis

Kaasrahastanud Euroopa Liit

https://harno.ee/oiglase-ulemineku-fond

Magistriõpe

JÄTKUSUUTLIKUD KEEMIATEHNOLOOGIAD

Jätkusuutlike keemiatehnoloogiate magistriõppekava lõpetanuna on sul võimalus leida tööd biomassi, mineraalseid materjale, kemikaale ning kütuseid käitlevate ja töötlevate ettevõtete tehnoloogiate arendusosakondades, keemia ja kütuste katse- ja analüüsilaboratooriumides ning teadusliku uurimise keskustes, ettevõtete, teadusasutuste ja teiste organisatsioonide ning asutuste spetsialistina keemiatööstuse ja jätkusuutlike tehnoloogiate valdkonnas. Sa aitad kaasa süsteemsetele muutustele valdkondades, mis on enim seotud süsinikujalajälje ja keskkonnamõjude vähendamise, ressursitõhususe ja ökosüsteemide säilitamisega.

Tutvu õppekavaga lähemalt

Esita avaldus SAISis

Kaasrahastanud Euroopa Liit

https://harno.ee/oiglase-ulemineku-fond

UUS! Jätkusuutlik tööstus

Jätkusuutlik tööstus magistrikava lõpetajana on sul põhjalikud teadmised automatiseerimisest, digitaliseerimisest ja robotiseerimisest ning sulle avanevad tööturul suurepärased võimalused, sest vajadus sel tasemel spetsialistide järgi liigub tõusvas joones, eriti arvestades rohepööret. Erialade valik on lai: automatiseerimise insener, robootika spetsialist, digitaalse tootmise insener, IoT (Internet of Things) spetsialist, tarkvaraarendaja, andmeanalüütik, protsessijuht, kvaliteedijuht või tehniline konsultant. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

Esita avaldus SAISis

Kaasrahastanud Euroopa Liit

https://harno.ee/oiglase-ulemineku-fond

ROHELISED ENERGIATEHNOLOOGIAD

Peaeriala: rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud

Rohelised energiatehnoloogiad magistriõppeprogrammi eesmärgiks on koolitada arendusspetsialiste antud valdkonna tööstusele ja avalikule sektorile ning tagada teadusjärelkasv toetamaks Eesti Vabariigi tehnoloogilist rohepööret energeetikamaastikul, erilise tähelepanuga Ida-Virumaal. Programmi lõpetanuna oled sa oodatud arendusspetsialist igas antud valdkonnaga tegelevas ettevõttes. Samuti on sul oskused ja teadmised, et jätkata õpinguid doktoriõppes. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

Esita avaldus SAISis

Kaasrahastanud Euroopa Liit

https://harno.ee/oiglase-ulemineku-fond
 

ÄRIINFOTEHNOLOOGIA

Peaeriala: andmeanalüüs ja arukad süsteemid

Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistab ette IT-vanemspetsialiste, kes suudavad innovaatilisi infotehnoloogilisi lahendusi rakendades kaasajastada ettevõtte äriprotsesse ning seeläbi aidata saavutada ettevõtte ärilisi eesmärke. Lisaks on lõpetajatel potsentsiaali areneda ettevõtte IT tippjuhiks. 

2024. aastal peaerialale "Andmeanalüüs ja arukad süsteemid" vastuvõttu ei toimu. 

Tutvu õppekavaga lähemalt

* Tärniga tähistatud õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

TalTech Virumaa annab tulevikuoskused!

#TalTechVirumaa #virumaakolledž #õpikohtlajärvel #muudamemaailma

Lisainfo