Tallinna Tehnikaülikool

Enamik meie igapäevaelus kasutatavaid materjale, sealhulgas kütused, ravimid, toiduained ja olmekemikaalid on tänapäeval vähemal või suuremal määral seotud keemiatööstusega. Rohelised keemiatehnoloogiad aitavad aga ennetada keskkonnasaastamist, sünteesida biolagunevaid aineid või keskkonnasõbralikke materjale.

Kaasaegsed keemiatehnoloogiad arenevad väga kiiresti. Just sina võid saada selleks tehnoloogiks, kes aitab luua esimese vetikatest tehtud biokütuse või leiab viisi reovee töötlemiseks nii, et seda kõlbaks joogiveena kasutada. Keemiatehnoloogiaga seotud erialad kuuluvad maailmas kümne kõige nõutavama hulka ja väljavaated karjääriks on väga head. Tule õpi endale elukutse, mida oskavad vähesed, aga vajavad paljud!

Eriala sisu

Keemiatehnoloogia on üldistatult öeldes keemia ja tehnikaalaste teadmiste rakendamine selleks, et tööstuslikult toota kütuseid, toidukonservante, nanomaterjale, polümeere, kaasaegseid ehitusmaterjale, ravimeid – kõike seda, ilma milleta ei saa eksisteerida 21. sajandi ühiskond.

Anname sulle põhjalikud teadmised anorgaanilistest ja orgaanilistest ainetest ja materjalidest, kütustest ning nende töötlemise tehnoloogiatest. Lisaks saad ülevaate keemiatööstuse tööprotsessidest ja seadmete toimimisest. Nagu teisteski valdkondades, on siin suur rõhk tänapäeva infotehnoloogia võimaluste ja vahendite kasutamisel.

Loomulikult ei saa sellel keemiata. Õppe käigus käsitleme põhjalikult anorgaanilist, orgaanilist, analüütilist ja füüsikalist keemiat.

Teoreetiline õpe on tihedalt seotud praktikumidega, eelkõige keemialaborites. Samuti läbid ühtekokku kolm praktikat ettevõtetes (tutvumispraktika, töökeskkonna praktika ja erialapraktika). Praktika ajal on sul võimalus tutvuda töökeskkonnaga ning saada kogemusi näiteks operaatori, laborandi ja keskastme juhi (tehnoloogi) ülesannete täitmisel.

Tutvu keemiatehnoloogia õppekava täisversiooniga

keemiatehnoloogia

Miks õppida Keemiatehnoloogiat just TalTechis?

  1. TalTechi Virumaa kolledžis on keemiatehnoloogia tudengite käsutuses väga head õppelaborid ja seadmed, mis tagavad suurepärased uurimisvõimalused.
  2. Kolledži tudengeid ootavad praktikale erinevad keemiaettevõtted, laboratooriumid, terminalid ja kütusefirmad üle kogu Eesti ning lisaks ka Põlevkivi Kompetentsikeskuse labor.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Maailma, Euroopa ja Eesti keemiatööstus on aktiivne ning tugev tööstusharu. Pole ka ime, sest keemiatööstus on olulise tähtsusega peaaegu kõigile teistele tööstusharudele ja see avaldab otsest mõju keemiatoodete tarneahela järgmise etapi kasutajatele. Tegemist on teadmistepõhise ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu nõudva tööstusharuga.

Laiapõhjaline keemiaalane baasharidus koos praktilise erialase ettevalmistusega võimaldab õppekava läbinutel edukalt töötada nii keemiaettevõtetes kui ka uurimislaborites, samuti keemiatooteid arendatavates firmades.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Keemiaspetsialisti töö on maailmas üks kõige kõrgemini tasustatavaid. Heade erialaoskustega spetsialistina leiad sa endale tööd nii Eestis kui mujal. Seetõttu soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest see tagab sulle kõrgema tööalase kvalifikatsiooni ning laiemad ja huvitavamad töövõimalused.

Meie lõpetajate võimalikud ametid:

  • keemik-tehnoloog, keemiainsener, kes töötab keemia-, biokeemia-, farmaatsia-, tsemendi- jm ettevõtetes, kus kasutatakse keemiatehnoloogiaid;
  • keemiainsener, keemialaborant, kes töötab keemia-, vee-, kütuste laborites, Põlevkivi Kompetentsikeskuse laborites, ülikoolide uurimislaborites jm;
  • müügispetsialist, kes töötab keemiaseadmete ja keemiareaktiivide müügiga tegelevates firmades;
  • ettevõtja, kes asutab oma firma, mis toodab seepi, kosmeetikavahendeid, biogaasi jm.

Kas sobib mulle?

Sellel erialal ei saa üle ega ümber keemiast. See võiks olla koolis üks sinu lemmikainetest ning tead une pealt, mis on amiinid või fenool.

Kasuks tulevad ka head matemaatilised võimed ja inglise keele oskus, kuna valdkonna uusimad saavutused on tavaliselt kättesaadavad inglise keeles.

Keemiaspetsialisti tööülesanded vahelduvad sõltuvalt konkreetsest töökohast, mis võivad olla nii keemiatööstuses, uurimislaborites kui koolides (keemiaõpetaja). Igal juhul on keemiku töös vaja eelkõige analüütilist ja loogilist mõtlemist ning iseseisva töö oskust. Väga olulised omadused on täpsus, kannatlikkus ja vastutusvõime.

Pane tähele - vastunäidustuseks keemiku töös võib olla allergia teatud ainete suhtes!

Laeb infot...