Tallinna Tehnikaülikool

EL ja rahvusvaheline õigus mittejuristidele

Sihtgrupp

Õppeprogramm on suunatud neile, kes soovivad saada põhiteadmisi õiguse peamistest valdkondadest Euroopa kultuuriruumi ja Euroopa Liidu kontekstis, Euroopa ja angloameerika õigussüsteemide eripäradest ning omavahelisest suhestumisest. Programmi läbinuil on võimalus töötada riigiasutuses või kohaliku omavalitsuse asutuses ametnikuna, eelkõige spetsialiseerudes EL või rahvusvahelisele õigusele. Samuti on võimalus töötada (rahvusvahelistes) äriühingutes ja advokaadibüroodes juristina. 

Eesmärgid

Täiendavate erialaste alusteadmiste ja -oskuste omandamine õiguse erialal tööle asumiseks või õpingute jätkamiseks magistriõppes.

Õpiväljundid

  • tunneb õiguse teooriaid ja metoodikaid;

  • kasutab akadeemilist ja erialast, s.t õiguskeelt;

  • argumenteerib ja analüüsib õigusalaseid küsimusi;

  • selgitab ja rakendab õiguse põhimõtteid, mõisteid ja norme;

  • selgitab ja rakendab EL-i ja rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja norme.

Õppeained

Aine kood

Aine nimetus

maht EAP

E/H/A

HOA6032

Karistusõigus

3,0

E

HOA6039

Riigiõigus

6,0

E

HOE6043

Euroopa lepinguõiguse alused

6,0

E

HOE6045

Tsiviilõiguse üldosa

6,0

E

HOE6011

Asjaõigus

3,0

E

HOL6010

Euroopa Liidu õigus

6,0

E

HOL6012

EL siseturuõigus

6,0

E

HOR6011

Inimõigused

6,0

E

HOX6061

Õiguse alused

3,0

A

KOKKU

45,0

Vastuvõtt

Lisaerialale toimub vastuvõtt kaks korda õppeaasta jooksul isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi alusel.