Tallinna Tehnikaülikool

Täiendav info

Kristjan Jaak

Riiklik stipendiumiprogramm, millega toetatakse doktorantide õpinguid välisülikooli juures ning doktorantide ja õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. Taotlusi võib esitada kolmes kategoorias:

  • kraadiõpe - magistri- või doktoriõpingute alustamine või jätkamine välisriigis
  • välisõpingud - magistri- või doktoriõpingud välisriigis 1 kuni 12 kuud
  • välislähetused kuni 30 päeva

Välisriikide stipendiumid

Erinevad välisriigid pakuvad stipendiume ja toetusi riikidevahelise stipendiumiprogrammi raames. Võimalik on taotleda stipendiumi kraadi- ning osaliseks õppeks, suvekursusteks (sh keelekursusteks) ning täienduskoolitusteks. Stipendiumipakkumised on mõeldud Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele inimestele.
Stipendiumipakkumisi vahendab Haridus- ja Noorteamet.

    Toetused välismobiilsuseks

    ERASMUS+ toetused, EuroTeQ stipendiumid ning muud kahepoolsete lepingute alusel pakutavad stipendiumipakkumised. Vahendab ja menetleb õppeosakond.

    KONTAKT