Tallinna Tehnikaülikool

Täiendav info

Dora Pluss

Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatav toetus, mille eesmärkideks on:

  • parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides;
  • suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides;
  • tõsta doktoriõppe efektiivsust;
  • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid;
  • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut;
  • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

Kristjan Jaak

Riiklik stipendiumiprogramm, millega toetatakse doktorantide õpinguid välisülikooli juures ning doktorantide ja õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. Taotlusi võib esitada kolmes kategoorias:

  • kraadiõpe - magistri- või doktoriõpingute alustamine või jätkamine välisriigis
  • välisõpingud - magistri- või doktoriõpingud välisriigis 1 kuni 12 kuud
  • välislähetused kuni 30 päeva

Välisriikide stipendiumid

Erinevad välisriigid pakuvad stipendiume ja toetusi riikidevahelise stipendiumiprogrammi raames. Võimalik on taotleda stipendiumi kraadi- ning osaliseks õppeks, suvekursusteks (sh keelekursusteks) ning täienduskoolitusteks. Stipendiumipakkumised on mõeldud Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele inimestele.
Stipendiumipakkumisi vahendab Haridus- ja Noorteamet.

KONTAKT