Tallinna Tehnikaülikool
Äriprotsessid digiühiskonnas mikrokraad

Kõikidel, enne 2022/2023 õppeaastat Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppesse immatrikuleeritud doktorantidel, on õigus saada doktoranditoetust doktorantuuri nominaalkestuse jooksul (4 aastat).

Doktoranditoetuse suurus on 660 eurot kuus. Toetus määratakse doktorandile iga õppeaasta alguses 12 kuuks. Doktoranditoetuse määramise ja maksmise kord on reguleeritud doktorantuuri eeskirjas.

Kuna doktoranditoetust doktorant ise ei taotle, palun kindlasti sisestada ÕISi andmetesse kehtiv arveldusarve number! Andmete muutmisel uuendage koheselt andmeid ka ÕISis.

NB! Üliõpilane peab olema Eesti kodanik või viibima Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel. Õppetoetust ei ole õigus saada akadeemilisel puhkusel olles.