Tallinna Tehnikaülikool

Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infoseminar
 

18. märtsil 2014 toimus TTÜ-s Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infoseminar.
 

Horisont 2020 programmist rahastatavad Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrandid on jätkuks eelmiste raamprogrammide Marie Curie stipendiumitele. Grante saavad taotleda doktorikraadiga teadlased, et stažeerida 1 kuni 2 aastat välisriigis. MSC meetmete eesmärgiks on toetada teadlaste karjääri arengut läbi mobiilsuse. Reeglina kehtib nn mobiilsuskriteerium: taotleja ei või olla elanud või töötanud riigis, kuhu minekuks ta granti taotleb, enam kui 12 kuud viimase 3 aasta jooksul. Uuendusena on MSC individuaalgrantide alla liidetud ka reintegratsioonigrant, mille puhul on mobiilsuskriteerium paindlikum: mitte rohkem kui 3 aastat viimase 5 aasta jooksul. Reintegratsioonigrandi eesmärgiks on soodustada teadlaste (taas)integreerumist riigi teaduskeskkonda pärast mobiilsusperioodi.
 

2014.a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide konkurss avatakse 12. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 11. september 2014.a.
 

Lisainfo:
Kristin Kraav
SA Eesti Teadusagentuur
tel 730 0337
E-post. 
krsitin.kraav@etag.ee

Stipendiumide infoseminar 28. veebruaril 2013 TTÜ-s
 

28.02.2013 toimus TTÜ-s stipendiumide infoseminar doktorantidele ja magistrantidele "Stipendiumid õppimiseks ja teadustööks välismaal". Infoseminaril tutvustati ERASMUS stipendiumi, USA stipendiumiprogramme ning Kristjan Jaagu ja DoRa programmi stipendiume.

Ettekanded:

Marie Curie infoseminar 22.03.2013
 

22. märtsil 2013 toimus TTÜ-s infoseminar, kus Kristin Kraav Eesti Teadusagentuurist tutvustas Marie Curie rahastuvõimalusi doktorantuuriks ja järeldoktorantuuriks välismaal.

40% Marie Curie programmi rahastusest on suunatud doktorantide koolitamisele. Doktorandid saavad osaleda juba rahastatud võrgustikuprojektides, vabad kohad kuulutatakse välja EURAXESS Jobs portaali kaudu.

Doktorikraadiga teadlased saavad esitada individuaalprojekte 1-2 a stažeerimiseks välismaal. Konkursid avatakse märtsi keskel, tähtaeg taotluste esitamiseks on 14. august 2013.

Ettekanded:

Lisainfo:

Kristin Kraav
Eesti Teadusagentuur
kristin.kraav@etag.ee
tel 730 0337
ETAGi koduleht