Tallinna Tehnikaülikool

Välisriikide stipendiumid

Vastavalt Haridus-ja Noorteameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud kokkulepetele korraldab Haridus-ja Noorteamet Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud üliõpilas- ja teadlasvahetust sisaldavate koostöölepingute rakendamist. Samuti vahendab Haridus-ja Noorteamet informatsiooni erinevate välisriikide poolt ühepoolselt pakutavate õppimis- ja stipendiumivõimaluste kohta.

Välisriikide stipendiumide kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman (liis.uulmann@harno.ee, tel. 699 9395).

Täpsem info stipendiumide kohta asub Haridus-ja Noorteameti kodulehel.