Tallinna Tehnikaülikool

Koolitused mentoritele ja praktikajuhendajatele

Eesti Inseneripedagoogika keskus on pedagoogilist täiendus- ja tasemeõpet haridusvaldkonnas läbi viinud alates 2001. aastast. Keskuse koolitajad on 2011. aastal läbinud mentorkoolitused Leadsi Ülikooli (UK) Prof Angela Maldereze käe all. Alates 2012. aastast on mentorite ja praktikajuhendajate täienduskoolitused kõrvuti õppejõudude didaktikakoolituste ja kovisiooniga keskuse nõutuimate koolituste hulgas. Praktikajuhendajate ja mentorite koolitusi on läbi viidud Eesti Energia, Elisa, Harju Elektri, Omniva, Foruse, ABB, Nielseni, BLRT, Tamro, Tallinna Ehituskooli tellimusel. Koostööpartneriteks mentorkoolituste läbiviimisel on nii TÜ, TLÜ kui ka mitmed koolitusfirmad, koolitajad ja coachid. Mentorkoolituste läbiviijate kohta loe lähemalt siit: 


Alates 2021.aastast on Coachingu ja mentorluse täienduskoolitust (3 koolitust, a`38 akadeemilist tundi) läbi viidud Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel. 2023. aastal toimus esimene vene õppekeelega Coachingu ja mentorluse koolitus ajutist kaitset vajavate Ukraina põgenike tugiisikutele. Loe osalejate tagasisidet siit: 


Lisaks täiendusõppele viivad keskuse lektorid läbi õppetööd järgmises tasemeõppe õppeainetes: Coaching ja mentorlus töökohapõhises õppes (6 EAP, 156 akadeemilist tundi) ja Mentorlus hariduses (6 EAP, 156 ak tundi) ning osalevad valdkondlikus uurimistöös ja rahvusvahelistes projektides.