Tallinna Tehnikaülikool

Õpitoad

Keskuses koostatakse õpitubasid vastavalt koolide/asutuste soovile. Õpitubasid ja koolitusi viiakse läbi nii TalTechis kui ka koolides/asutustes.

Pakume järgmisi õpitubasid:

 • Portfoolio koostamise õpituba
 • STREAM valdkonna didaktika
 • Kõrgkoolididaktika õpituba
 • Kaasaegsed õppemeetodid STREAM valdkonna õpetamisel
 • Tänapäeva õppuri roll õppeprotsessis
 • Tulemusliku õpetamise kavandamine STREAM valdkonnas
 • Mentorlus
 • Reaal- ja tehnoloogiaainete mõjusa õpetamise õpituba
 • Reaal- ja tehnoloogiaainete mõjusa õpetamine probleemõppes
 • Andragoogika - täiskasvanud õppija eripärad
 • Juhendatud töökohapõhine õpe
 • Insenerigraafika õpetamise metoodika (6 EAP, 160 tundi)
 • Rakenduste loomise ja programmeerimise alused (6 EAP, 160 tundi)
 • Mikrokontrollerid ja praktiline robootika. Robootika didaktika (6 EAP, 160 tundi)
 • Majandusmatemaatika alused (6 EAP, 160 tundi)
 • Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine (6 EAP, 160 tundi)
 • Uurimistöö juhendamine loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) suunal (6 EAP, 160 tundi)
 • Meeskonnatöö ja probleemipõhine õpe (1 EAP)
 • Portfoolio koostamine ja hindamine (1 EAP)
 • Õppima õppimine (1 EAP)
 • Pedagoogiline praktika (3 EAP, 6 EAP, 5 EAP, 15 EAP)
 • Koolirobootika Arduino mikrokontrolleri baasil (2 EAP)
 • Raspberry Pi miniarvuti kiirkursus (1 EAP)
 • 3D printimine ja CAD modelleerimine (2 EAP)
 • Rakenduste loomine Pythonis (3 EAP)
 • Rakenduste loomine Scratchiga (4 EAP)

Võimalus on tellida kõiki Tehnikaõpetaja lisaeriala õppekava õppeaineid iseseisvate koolitusprogrammidena.

TalTechis algavad koolitused õpetajatele

TalTechi Virumaa Kolledži kursused õpetajatele

EL_Sotsiaalfond
Eduko
IGIP