Tallinna Tehnikaülikool

Kõrgkoolididaktika doktorantidele

Keskuses on välja töötatud kaks Kõrgkoolididaktika õppeainet doktorantidele:

  • EME9010 Kõrgkoolididaktika (6 EAP)
  • EME9020 Kõrgkoolididaktika (3 EAP)

Õppeained tuginevad Ülddidaktika ja Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP poolt tunnustatud STREAM valdkonna didaktika põhiseisukohtadele, mis on aluseks Kõrgkoolididaktika ja Andragoogika õpetamisel ülikoolides.

Kõrgkoolididaktika õppeainete peamiseks eesmärgiks on doktorandide ettevalmistamine õppejõu tööks Tallinna Tehnikaülikoolis.

Õppeained on tunniplaanis kevadsemestritel. Õpe toimub teisipäeviti.

Täpsem info õppeaine kohta on leitav ÕIS-ist.