Tallinna Tehnikaülikool

Kutseõpetaja/Tehnikaõpetaja magistriõpe

Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli  Kutseõpetaja ühismagistriõppekava

Õppekaval on kaks peaeriala (spetsialiseerumist): Kutseõpetaja ja Tehnikaõpetaja. Tehnikaõpetaja magistriõpet koordineerib Eesti inseneripedagoogika keskus.

Lõpetajale antakse haridusteaduste magistrikraad MA. 

Õppekava struktuur

Keda ootame õppima?
Tehnikaõpetaja erialale ootame õppima neid, kes on juba eelnevalt omandanud vähemalt bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni tehnilisel või tehnikaga seotud erialal ja kes töötavad juba õpetajana või soovivad õpetajana tööle asuda.

Tehnikaõpetaja spetsialiseerumisega üliõpilastel on võimalik peale õpinguid taotleda rahvusvahelist insenerpedagoogi kvalifikatsiooni ING.PAED.IGIP.  

Nominaalne õppeaeg on 2 aastat, kuid töötavatel õpetajatel lubatakse õppekava läbida 3 aasta jooksul. Õppetöö toimub sessiooniti, 1-2 korda kuus, reedeti. Oluline osa õppetöös on iseseisval tööl.

Kuhu edasi? Lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppekaval nii tehnilisel erialal kui ka pedagoogikas. Magistrikraadiga tehnikaõpetajad on Eesti haridusmaastikul ja tööturul väga oodatud, sest nad on pädevad mõjusalt õpetama tehnilisi erialaaineid gümnaasiumide ja põhikoolide õpilastele, tulevastele tehnikutele kutsekoolides, teadmustöötajatele rakenduskõrgkoolides ning inseneridele ülikoolides.

Vastuvõtutingimusteks on lisaks vähemalt bakalaureusekraadile või sellele vastavale kvalifikatsioonile tehnilisel erialal ka vastuvõtueksami läbimine.

Kutseõpetaja magistriõppekava ja õppeainetega saate tutvuda õppeinfosüsteemis 

Vastuvõtt õppekavale toimub vastavalt TLÜ vastuvõtueeskirjale sisseastumise infosüsteemi kaudu.

TalTech Tehnikaõpetaja mooduli juht Tiia Rüütmann tiia.ruutmann@taltech.ee

Eduko
EL_Sotsiaalfond
IGIP