Tallinna Tehnikaülikool

Erasmus+ projekt ENTER

Eesti inseneripedagoogika keskus (EIPK) osaleb Erasmus+ programmis ENTER (EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining), mille eesmärk on teadmussiire Venemaa ja Kasahstani tehnikaülikoolidesse. Projekt kestab 2021. a lõpuni.

ENTER projekti võrgustiku avakoosolek oli veebruarikuus Portos, kus osalesid lisaks Venemaa ja Kasahstani tehnikaülikoolide esindajatele projekti partneritena ka Ülevenemaaline Insenerihariduse Assotsiatsioon ning Venemaa Haridusstrateegia ja Bologna Initsiatiivi Agentuur.

ENTERi projektijuhi, Porto Ülikooli prorektori prof José Carlos Quadrado kinnitusel on EIPK oskusteave ja kogemused väga väärtuslikud mitte ainult Venemaa ja Kasahstani tehnikaülikoolidele – ENTER projekti järel kavandatakse analoogset teadmussiiret ka Aasia, Lõuna-Ameerika ja Põhja-Aafrika tehnikaülikoolidesse.

ENTER projekti käigus eksporditakse Venemaa ja Kasahstani tehnikaülikoolidesse Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) õppejõudude pedagoogilise täiendusõppe moodulõppekava, koostöös Porto Ülikooli Inseneriteaduskonna ning Dubnica Tehnoloogiainstituudiga (Slovakkia) valmivad õppejõududele loengukursused ja viiakse läbi inseneripedagoogika meistriklasse.

EIPK ülesandeks ENTER programmis on juhtida Venemaa ja Kasahstani tehnikaülikoolide ühtse õppejõududele pedagoogilise täienduskoolituse väljatöötamist, piloteerimist, õppekava ja õppejõudude akrediteerimist, lisaks töötatakse välja inseneripedagoogika loengukursus ja partnerülikoolide õppejõududele tehakse TalTechis inseneripedagoogika meistriklass. Loodav õppekava toetab tulemuslikku õpetamist tehnikaülikoolides, õppejõudude akadeemilise meisterlikkuse arengut ja üliõpilaste ning õppejõudude koostööd interdistsiplinaarse ja õppimiskeskse õppe läbiviimisel, kogu õppekava maht on 20-30 ainepunkti.

ENTER projekti teadmussiirdeks luuakse Venemaa ja Kasahstani tehnikaülikoolide konsortsium, mille koostöölepingule kirjutavad Venemaa ja Kasahastani tehnikaülikoolide rektorid alla 28. mail Tambovi Tehnikaülikoolis, kus 28.-31. mail on ka ENTER võrgustiku järgmine kohtumine.

TalTech on Eestis ainus ülikool, kus õppejõudude pedagoogiline täienduskoolitus toimub õppekavapõhiselt. TalTechi õppejõudude pedagoogilise koolituse õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud ja rahvusvaheliste inseneriorganisatsioonide poolt tunnustatud (IFEES, IEEE, SEFI, FEANI, IGIP). Õppekava juhib Tiia Rüütmann, kes on läbi viinud mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud inseneripedagoogika meistriklasse.

ENTER
EL_Sotsiaalfond

Erasmus+ projekt SMARTSEA

Eesti inseneripedagoogika keskus (EIPK) osaleb Erasmus+ programmis SMARTSEA (The Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion ).

Projekti SMARTSEA eesmärgiks on välja töötada interaktiivne magistriõppe programm tõusvale "targale merendussektorile" IKT ja IoT alaste pädevustega merendusspetsialistide koolitamiseks. Projekti jooksul töötatakse välja õppekava ning sellesse kuuluvad õppeained, pannakse kokku pakett laboratoorsete harjutuste juhenditega, kaardistatakse vajadused ja võetakse kasutusele SMARTSEA e-õppe platvorm, sertifitseeritakse õppekava ja viiakse läbi esimene testkursus. Arendatava õppekava pikkuseks on 8 kuud + 1 kuu praktikat merendussektori ettevõttes (u 60 ECTS), kusjuures suur osa on laboratoorsetel harjutustel.

Projekti partnerid:

Salamanca Ülikool
Ljubljana Ülikool
Thessaloniki Alexandri Tehnoloogilise Hariduse Instituut
Cerca Trova Ltd
Riiklik mereuuringute- ja arendusinstituut “G. Antipa”
Euroopa Sertifitseerimise ja Kvalifikatsiooni Assotsiatsioon
Szczecini Mereülikool 
Tallinna Tehnikaülikool
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique
DNV GL Hellas S.A
Creocean
Danaos Laevakompanii

SMARTSEA
EL_Sotsiaalfond

Projekt AKADEEMILISE TIPPTASEME ÜLIKOOL: VÄÄRTUSED LÄBI TEADMISTE

Riia Tehnikaülikooli Akadeemiline Kompetentsikeskus koostöös Heilbronni Ülikooli (Saksamaa), Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli (Leedu), Tallinna Tehnikaülikooli (Eesti), Läti Ülikooli ja Rezekne Tehnikaakadeemiaga (Läti) käivitasid projekti "Akadeemilise tipptaseme ülikool: väärtused läbi teadmiste", mida rahastab Balti-Saksa kõrgharidusamet.  

Projekt näeb ette ühisürituste “Akadeemilise tipptaseme ülikool” korraldamisi eesmärgiga edendada pikaajalist koostööd Saksamaa ja Balti riikide vahel kõrghariduse kvaliteedi parandamise eesmärgil, korraldamaks interdistsiplinaarseid üritusi "TEADUS, TEHNOLOOGIA ja HARIDUS kõrgkoolididaktikas".  

Projekt kestab 1. augustist 2021 - 30. oktoobrini 2021. Ürituste korraldamine on planeeritud ajavahemikku 07.08.2021 - 08.10.2021, hõlmates välisriikide teadlaste osalusel läbiviidavaid seminare, ümarlaua arutelusid õppejõududele ja seminari „Innovatsioon kui teadmussiirde väärtus praktikas". Ürituste kavasse kuulub ka Riia Tehnikaülikooli (RTU) iga-aastane metoodiline konverents „Kogemus kui väärtus STEM kursuste õpetamisel kõrghariduses", kus kahel päeval toimuvad ettekanded ja arutelud. Konverentsi teine ​​päev pakub töötubades „Teadmiste ülekandmine praktikas: sisu arendamine õppeprotsessis“ osalejatele praktilisi tegevusi, kus õppejõududel on võimalus täiendada oma ainekursusi ja teha metoodilisi uuendusi õppeprotsessi kaasajastamiseks.  

Projekti sihtrühm: 100 osalejat (akadeemiline personal, teadlased, doktorandid RTUst ja teistest Läti ülikoolidest); Leedu (1), Eesti (1), Saksamaa (1). Ürituste videosalvestused avalikustatakse konverentsi esimesel päeval, tagades juurdepääsu kõigile huvilistele (oodatakse 500 pealtvaatajat). Ettekannete teesid avaldatakse RTU kodulehel ja on kõigile soovijatele kättesaadavad.  

Balti-Saksa kõrgharidusameti projekti toetab rahaliselt Saksamaa akadeemiline mobiilsusteenistus (DAAD) Saksamaa välisministeeriumi poolt eraldatud vahenditest. 

HochschulKontor
EL_Sotsiaalfond