TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Lõputööde kaitsmised kevadel 2022

Lõputööde kaitsmised ehituse ja arhitektuuri instituudis toimuvad järgmiselt:

Valdkond ehitusmajandus ja –juhtimine

30.mai.- 1. juuni 2022 algusega kell 10.00  auditoorium U03-311

 

Valdkond hoonete sisekliima tagamine ja energiatõhusus

27. mai 2022 algusega kell 09.00 ruumis U03-214

 

Valdkond teede- ja sillaehitus

1.- 2. juuni 2022 algusega kell 10.00  auditoorium U03-301

 

Valdkond ehitusgeodeesia

2. juuni 2022 algusega kell 11.00 auditooriumis U05-103

 

Valdkond ehitiste projekteerimine

31. mai 2022

 

Valdkond veetehnika

Õppekava: Environmental Engineering and Management

1.juuni 2022 algusega kell 13.00 auditoorium U06-401

2.juuni 2022 algusega kell 10.00 auditoorium U06-401

 

Valdkond arhitektuur

30.mai – 1.juuni 2022 algusega kell 10:00 Tõnismägi tn 14 katusestuudio

LINK ÜLEKANDELE

 

 

 

Õppekorralduslike küsimustega pöörduda inseneriteaduskonna dekanaati

E-R 09:00-12.00; 13.00-16:00  
ruum U03 204

Kontakt:
Katrin Soone 6203 634  

e@taltech.ee

Dekanaat tegeleb järgmiste valdkondadega:

  • nõustab üliõpilasi ja õppejõudusid õppetöö korralduse alal
  • peab teaduskonna üliõpilaste registrit (ÕIS)
  • korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist
  • valmistab ette korraldused ja käskkirjad üliõpilaste kohta
  • annab tõendeid õppimise kohta
  • tegeleb õppeteenustasude arvestamisega

Ehituse ja arhitektuuri instituudi töötajate kontaktandmed leiad SIIT ning vastuvõtuajad ÕIS-ist

Õppekavad

Õppekava: Maastikuarhitektuur ja keskkonnajuhtimine

Programmijuht: Kristi Grišakov

Kontakt: kristi.grisakov@taltech.ee   tel. 627 2688     Tõnismägi 14, ruum AI1-26

Programmijuht: Mari Ivask

Kontakt: mari.ivask@taltech.ee   tel. 627 2699  Tõnismägi 14, ruum AI1-26

Õppekava: Arhitektuur

Programmijuht: Üllar Ambos

Kontakt: ullar.ambos@taltech.ee

Õppekava: Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

Programmijuht: Prof. Irene Lill

Kontakt: irene.lill@taltech.ee

Tel. 620 2465   Ruum: U03B-308

Õppekava: Hoonete sisekliima ja veetehnika

Programmijuht: Prof. Martin Thalfeldt

Kontakt: martin.thalfeldt@taltech.ee

Tel. 620 2505   Ruum: U03-318

Õppekava: Teedeehitus ja geodeesia

Programmijuht: Sander Sein

Kontakt: sander.sein@taltech.ee

Ruum: U03-316

 

Õppekava: Hooned ja rajatised

Programmijuht: Simo Ilomets

Kontakt: simo.ilomets@taltech.ee

Tel: 6202461     Ruum: U03B-217

 

Õppekava: Maastikuarhitektuur

Programmijuht: Kristi Grišakov

Kontakt: kristi.grisakov@taltech.ee   tel. 627 2688     Tõnismägi 14, ruum AI1-26

Õppekava: Keskkonnatehnika ja juhtimine

Programmijuht: Prof. Karin Pachel

Kontakt: karin.pachel@taltech.ee

Tel: 620 2504    Ruum: U03-122

Õppekava: Ehitus ja arhitektuur

Programmijuht: Kristjan Tabri

Kontakt: kristjan.tabri@taltech.ee

Tel: 620 2566    Ruum: U03B-311

Lõpetajale

Lõputööde info- ja korralduskeskkond asub Moodles, kursus Ehituse ja arhitektuuri instituudi  lõputööd.

Moodle kursus on võtmega kaitstud, kursuse võtit on võimalik saada oma lõputöö juhendajalt.