Tallinna Tehnikaülikool

Blockwaste

Blockwaste koond

Jäätmekäitluses rakendatavale plokiahela tehnoloogiale tuginev innovatiivne koolitus 

 BLOCKWASTE projekti eesmärgiks on leida lisaväärtust jäätmete ringmajanduse ja plokiahela tehnoloogiate kooskasutusest, jagades vastavid andmed turvalises keskkonnas osapoolte vahelise usalduse suurendamiseks ja kasutades erinevaid haridustehnoloogilisi lahendusi parimate praktikate leidmisel. 

Projekti veebileht: https://blockwasteproject.eu/

10. detsembril 2021 kell 14.00-17.15 (est) toimub projekti esimene veebiseminar “Blockchain-based Waste Management”, kus räägitakse sellest, kuidas saaks kasutada plokiahela tehnoloogiat jäätmekäitluses. Tutvustatakse projekti seniseid tulemusi ning antakse ülevaade edasistest plaanidest.

Registreerumise viite leiate siit: https://conference.fh-bielefeld.de/ 

Seminar viiakse läbi inglise keeles. 

Oodatud on kõik huvilised! 

  • Analüüsida linnades tekkivaid tahkeid jäätmeid ja nende käitlemist taaskasutuse heade tavade teabebaasi loomise ja arukate ringmajanduslinnade tavapraktikate edendamise eesmärgil;
  • Leida plokiahelal põhinevate tehnoloogiate suurimad eelised olmejäätmete käitlemise protsessis;
  • Koostada õppekava, mis võimaldab koolitada jäätmemajandusega seotud organisatsioonide ja ettevõtete spetsialiste jäätmekäitluse, ringmajanduse ja plokiahelatehnoloogia valdkonnas; 
  • Töötada välja plokiahela tehnoloogial põhinev interaktiivne tööriist, mis võimaldab saada ülevaadet olmejäätmetest saadud andmete haldamisest, visualiseerida andmete rakendamist plokiahelas ning hinnata erinevate haldusmeetmete tõhusust.