Tallinna Tehnikaülikool
EA lipp ja interreg logo 862x256

Daily Allowable Maximum Loads to decrease nutrient load to the Gulf of Riga (DAML), Est-Lat 168

Projekti eesmärk on välja töötada metoodika jõgedega Liivi lahte transporditava lämmastiku ja fosfori päevaste lubatud piirkoormuste arvutamiseks suuremate jõgede (Koiva, Salatsi, Daugava ja Pärnu)  valglates ning huvirühmade koostöö edendamine selle eesmärgi saavutamiseks. Uut metoodikat testitakse valitud pilootaladel ning pakutakse välja kõige olulisemad leevendusmeetmed vastavalt saasteallikatele. 

Projekti periood on 2020-2022 ja kogumaksumus 304804 EUR, millest Interreg Eesti-Läti program panustab 259 083,40 EUR ja partnerid 45 720,60 EUR

Projekti juhtpartneriks on Eesti Keskkonnaministeerium, lisaks osalevad Tallinna Tehnikaülikool, Läti Keskkonna, Geoloogia- ja Meteoroloogiakeskus ning Burtnieki vald.

Vastutav täitja TalTechis: prof Arvo Iital

Projekti koduleht