Tallinna Tehnikaülikool

Projekt Heawater

Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu

Logod koos 1

Kolme omavalitsuse investeeringud peavad vähendama 10 protsenti linnades asuvatest väikejõgedest Läänemerre suubuvast toitainete, ohtlike ainete ja mikroplastikusaaste koormusest. Saaste vähendamise uuritavad meetmed on erinevad: Tallinnas rajatakse kindlustus kaldaerosiooni tõkestamiseks, Söderhamnis keskendutakse paremale kohavalikule ja meetmete planeerimisele ning Turus katsetatakse erinevaid mobiilseid filtreid ning vee viibeaja pikendamise meetodeid.

Taltech vee ja keskkonnatehnika uurimisrühma peamiseks ülesandeks oli Mustoja veekvaliteedi seire enne ja peale kaldakindlustuse rajamist. Neid tegevusi koordineeris prof. Karin Pachel.

Projekt kestis kokku 3 aastat ja lõppes 2021.a. veebruaris

EBRD poolne rahastus oli kokku 1 898 348 eurot.

PROJEKTI KODULEHT