Site logo

Teadusüritused

Reedel 11. septembril algusega kell 14:00 ruumis NRG-422 toimub Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur Ants KALLASTE venia legendi loeng „Future trends in electrical machines“.
Olete oodatud kuulama!

14.-17.01.2020 toimub Tartus iga-aastane rahvusvaheline konverents „19th International Symposium: Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" ning "Doctoral School of Energy and Geotechnology III".

EE_instituut

 

 

 

 

Liitium-ioon energiasalvesteid kasutatakse tänapäeval nii tööstuses kui ka kodumajapidamistes, energiatootmise ja tarbimise balansseerimiseks ja mitmeteks muudeks lisavõimalusteks. Seminaril antakse ülevaade akusalvestitega seotud suurtest tehnilistest ja majanduslikest väljakutsetest. Kavas on ettekanded ja labori prototüübi näitus. Seminar on korraldatud  teadmistepõhise ehituse tippkeskuse ZEBE ja TalTech elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi koostöös.
Kontakt: andrei.blinov@taltech.ee

Doktorant Marek Jarkovoi doktoritöö „Vooluharmoonikute summeerimine, rakendades kahe muutujaga tõenäosuslikku modelleerimist“ (i.k.„Harmonic current summation using probabilistic bivariate modelling“)
kaitsmine 16. detsember, kell 13:00 ruumis NRG-422.
Juhendajad: EE instituudi professor Lauri Kütt ja insener Toomas Vinnal
Oponendid:
Petr Toman, PhD, Head of Department of Electrical Power Engineering Brno University of Technology Czech Republic;
Alexander Novitskiy, PhD, Senior Researcher Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Technische Universität Ilmenau, Germany

Doktorant Tarmo Mere doktoritöö „Sissejuhatus uppunud kulude minimeerimiseks elektrivõrgu tariifis“ (i.k „Introduction to Minimize Sunk Costs in Electricity Network Tariff“)
kaitsmine 02. detsembril 2019 kell 13:00 ruumis NRG-523.
Juhendaja: külalisprofessor Arvi Hamburg
Oponendid:
Matti Lehtonen, Aalto Ülikooli professor (Department of Electrical Engineering and Automation);
Andres Annuk, Eesti Maaülikooli professor.

2019 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference together with
2019 Symposium on Electrical Engineering and Mechatronics

The information about PQ2019 and SEEM2019 and paper submission is available at the Conference web-page.

MechMate Strategic Partnership in the field of Mechatronics for innovative and smart growth of European manufacturing SMEs /2016-1-PL01-KA202-026350
Erasmus+ projekti MechMate hindamise töötuba Tallinna Tehnikaülikoolis

Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudis (energeetikamaja auditooriumis 525) toimub 17. detsembril hindamise töötuba ERASMUS pluss projekti „MechMate“ tulemuste testimiseks.
Projekti meeskond esitleb töötoast osavõtjatele ja huvilistele projekti käigus loodud õppemetoodikat, mehhatroonika valdkonna õppekava, õppematerjale ning iseseisvaks õppimiseks mõeldud veebi keskkonda Coursevo.
Üliõpilased, õppejõud, kutseharidusõppeasutuste õpilased ja õpetajad, väikese ning keskmise suurusega ettevõtete juhid ja töötajad, kes soovivad täiendada või uuendada oma teadmisi töötamiseks mehhatrooniliste süsteemidega, saavad kasutada uusi mehhatroonika e-õppematerjale ning anda tagasisidet meeskonnale.
Õppematerjalide kõrge kvaliteet ja arusaadavus võimaldab nendest kasu saada küllaltki erineva haridustasemega inimestel. Ettevõtete töötajad, kes kasutavad loodud õppematerjale, saavad omandatud teadmisi edasi anda ka kaastöötajatele. Sellega suurendatakse projekti tulemuste mõjujõudu, mis avaldub väikese ning keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime kasvuna Euroopa majanduspiirkonnas. Mehhatroonika alaste teadmiste täiendamine ja uuendamine toetab elukestvat õpet ja avab töötajatele uusi karjäärivõimalusi. Ettevõtted saavad suuremat tulu paremini tööks ettevalmistatud ja kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate rakendamisest.

EE_inst_MechMate

Projekti meeskond Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudis Tootmise automatiseerimise laboris.
 

Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.