Tallinna Tehnikaülikool

Soovid olla see, kes töötab välja uudseid ja nutikaid tarkvaralahendusi, lahendab mitmete eluvaldkondade probleeme IT abil? Tahad aru saada kuidas tänapäevased targad IT süsteemid tegelikult töötavad? Kui tunned sügavat huvi IT vastu, sulle meeldivad väljakutsed ja saad matemaatikaga hästi läbi, siis on informaatika eriala sinu parim valik.

Eriala sisu

Informaatika erialal õppides saad:

 • Tarkvaraarenduse baasoskused
  Programmeerimisoskus ja tarkvaraarenduse vahendite ning tööprotsessi valdamine on alus, mille abil on võimalik oma ideid reaalselt teostada

 • Uuenduslike tarkvaratehnoloogiate rakendamisoskuse
  Tehisintellekt, masinõpe, robotite juhtimine, suurandmete analüüs jms arvutiteaduse rakendused on need tehnoloogiad, millele toetuvad mitmed praegused, veel enam aga tulevikusüsteemid

 • Teooria koos selle praktilise rakendamisega
  Keerulisi ja tarku süsteeme pole võimalik luua ilma alusteadmiste ja valdkonna sügavama mõistmiseta, aga teadmised kipuvad kaduma minema, kui neid ei rakenda. 

 • Meeskonnatöö-, probleemilahendamise- ja õpioskused
  Tulemus, millel on mõju, tehakse meeskonnaga päris probleeme lahendades ja selleks kõike vajalikku juurde õppides.

Õppimise ajal puutud kokku nii õppejõudega, kellel on suur kogemus teadusmaailmas kui tarkvaratööstuses. See mida kolme intensiivse aastaga omandada jõuad, on neiski valdkondades alles baastase ja soovitame jätkata õpinguid magistriõppes.

Informaatikatudengina on sul võimalik taotleda ka stipendiume ja õppetoetusi! Ikka selleks, et saaksid täie jõuga õpingutele keskenduda.

Õppekava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud ACM (Association for Computing Machinery) Computer Science näidisõppeprogrammile ja on heaks aluseks endale huvitavate teemade süvendatud õppeks magistritasemel nii TalTechis kui teistes rahvusvahelistes ülikoolides. Õppekava sisu ja materjalide valmimist on toetanud Haridus- ja Noorteameti IT Akadeemia programm.

Peamised õppeained

Programmeerimise alg- ja põhikursus

Programmeerimisoskus ning algoritmiline mõtlemine on selle eriala elementaarseks baasoskuseks.

Tehisintellekt ja masinõpe

Annab arusaamise meetoditest, kuidas panna arvutid keerukaid otsuseid tegema ja aluse, et sel teemal end magistritasemel edasi arendada.

Veebirakendused

Õpite meeskonnaga looma rakendusi, millele toetub tänapäeva online-maailm.

TUTVU INFORMAATIKA ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

Miks õppida Informaatikat just TalTechis?

 1. Meie IT-tudengitele pakuvad praktika- ning töövõimalusi mitmed Tallinnas asuvad kohalikud IT-ettevõtted ja rahvusvaheliste ettevõtete arenduskeskused. Nii on võimalik saada hindamatu erialane töökogemus juba õpingute ajal.
 2. Õppekava annab väga tugeva ettevalmistuse edasiõppimiseks ning soovitame kindlasti magistrantuuris jätkata! Nii tagad endale tööturul suuremad ja põnevamad võimalused. Õpinguid võib jätkata ka mõnel muul TalTech infotehnoloogia teaduskonna õppekaval või lähedasel magistrikaval välisülikoolis.
 3. Informaatika õppekaval on mitmete IT-ettevõtete ja riigi toetus.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

IT ja selle keskmes olev tarkvara mängib tulevikus olulist rolli peaaegu kõigis elu- ja majandusvaldkondades. Visionäärid räägivad tulevikust, kus enamuse tööst teevad ära masinad ja elektroonika ning inimeste roll on nende tööülesanded programmeerimiskeelde panna. Juba praegu on maailmas umbes 22 miljardit internetivõrguga seotud seadet ja see arv kasvab kiiresti. Üha enam vajatakse neid, kes IT-d süvitsi mõistavad, masinaid õpetada suudavad ja selle läbi vajalikke teenuseid loovad.

Lisaks igapäevaprobleemide lahendamisele võivad IT-st välja kasvada sellised lahendused, mis muudavad koguni inimeste elustiili. Nii on seda teinud Eestist alguse saanud idufirmad Skype, TransferWise, GuardTime, Starship jt.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Informaatika õppekava lõpetaja saab hea laiapõhjalise ettevalmistuse edasi õppimiseks kas magistri tasemel või elukestvaks õppeks töö käigus. See annab piisava aluse hästitasustatud tööks tarkvaraarenduse valdkonnas nii tehnoloogiafookusega idufirma-des, tarkvaraettevõtetes, kui rahvusvaheliste suurettevõtete arendusmeeskondades. Otsesed oskused saab töötamiseks tarkvaraarendajana, mille põhjalt on võimalik edasi liikuda tarkvaraarhitektiks, juhiks või asutada hoopis oma idufirma. Meie vilistlased on läinud tööle paljudesse firmadesse Eestis ja mitmetesse rahvusvahelistesse firmadesse, sealhulgas ka Google, Skype/Microsoft, VmWare, Amazon.

Kui sul on ambitsiooni IT maailmas kõrgele lennata ja midagi huvitavat ära teha, siis on informaatika just õige stardiplatvorm.

Kuula ka podcasti: IT-teaduskonna lõpetajaid ootavad laiad karjäärivõimalused

Kas sobib mulle?

Informaatika õppimine ning selles valdkonnas töötamine eeldab loogilist ja analüütilist mõtlemist ning matemaatika head tundmist.

Teisalt on oluline oskus mõelda n-ö raamidest väljapoole, mis tähendab suutlikkust leida lahendusi väljaspool tavasid ja ootamatute nurkade alt. Edukas tarkvaraarendus nõuab laiahaardelisi teadmisi ja huvi katsetada uusi lahendusi.

Kasuks tuleb ka uudishimulikkus ning soov asjade olemusest aru saada. Kindlasti peaksid valmis olema meeskonnatööks, sest ühe tarkvaraprogrammi kallal töötab enamasti koos suurem tiim.

Informaatika õppekaval õppimise esimesed kaks aastat on suhteliselt intensiivsed. Selle ajaga omandad tarkvaraarenduse baasoskused ja tugeva teoreetilise vundamendi. Kolmandal aastal on suhteliselt suurem vabadus ja võimalus valida kursusi, et areneda endale huvitavas suunas nii praktilise tarkvaraarenduse kui sügavamat teoreetilist teadmist eeldavates valdkondades kas TalTechis või Erasmus tudengina välismaal.

Vaata allolevast videost! Miks õppida informaatikat, kellele see sobib ja milline näeb välja õpe? Sellele said gümnaasiumide õpilased 2022. aasta kevadel vastuse üritusel INIT2022, kui TalTechi informaatika tudengid tutvustasid informaatika bakalaureuseõppekava. Kolmel nädalavahetusel said õpilased ise programmeerida, ehitada arvutit ja kuulata loenguid TalTechi informaatikaõppejõududelt ning külalisesinejatelt Boltist ja Twiliost.

Põnevat lisainfot

Ago Lubergi avatud loeng „Miks (mitte) õppida IT-d?“

Kui sa ei ole veel päris kindel, kas IT sobib Sulle, siis kuula loengut ja saad vastused küsimustele:

 • Miks võiks IT-d õppida ja mis on erinevad ohukohad?
 • Millised on IT eriala plussid ja miinused?
 • Kuidas ennast IT õppeks ette valmistada? Millised on võimalused?
 • Kuidas teada saada, kas IT võiks mulle sobida?

Avatud loengu „Miks (mitte) õppida IT-d?“

Ago Luberg on TalTechi tudengite poolt kõrgelt hinnatud õppejõud ja informaatika bakalaureuseõppekava programmijuht.

Ago õpetab programmeerimist igal õppeaastal ligi 500-le tudengile ning nüüd ka ligi 400-le gümnaasiumi õpilasele. Ta seisab selle eest, et lisaks väga tugevale teoreetilisele baasile oleks õpe ka praktiline ja projektipõhine. Ago on veendunud, et informaatika õpingud TalTechis annavad Sulle eeldused IT-maailma tipptegijate hulka jõuda.

Laeb infot...