Tallinna Tehnikaülikool

EuroTeQ-i kursuste kataloog

Tallinna Tehnikaülikool osaleb koos Euroopa tipp-tehnikaülikoolidega EuroTeQ Engineering University projektis. Koostöö annab võimaluse luua ka koostööprojekte rahvusvaheliste ettevõtetega nagu BMW, Siemens, Ubisoft jt. Loe EuroTeQi kohta lähemalt.  

TalTechi tudengitel on võimalik külalisüliõpilasena valida e-õppes toimuvaid TalTechi partnerülikoolide poolt pakutavaid õppeaineid. Partnerülikoolideks on: 

Välisülikoolide pakutavate õppeainetega saab tutvuda EuroTeQi kursuste kodulehel
Valikus on õppeaineid erinevatest valdkondadest ning kõik õppeained toimuvad inglise keeles ning virtuaalõppes.

Registreerimine sügissemestri kursustele on avatud kuni 18. juunini!

Mida peab tegema, et EuroTeQi raames õppetöös osaleda?

Registreerimine EuroTeQ kataloog
  1. Vali sobivad õppeained EuroTeQ-i kursuse kataloogist. Võid valida kuni 3 õppeainet semestris, mis võivad olla erinevatest ülikoolidest. 
    NB! Last Seats Available call-i puhul kasutage kindlasti filtrit "Enrollment open", et näha korrektset õppeainete valikut.
  2. Täida ÕISis külalisüliõpilaseks mineku avaldus (Dokumendid – Avaldused – Külalisüliõpilaseks minek), lisa sinna õppeained, mida soovid välisülikoolist võtta. Avalduse vahetusprogrammi reale lisa ’EuroTeQ’. Juhul, kui soovid võtta õppeaineid erinevatest ülikoolidest, tuleb iga ülikooli kohta esitada eraldi avaldus.
  3. Peale avalduse esitamist liigub see ÕISis kooskõlastamiseks programmijuhile, kes kinnitab õppeainete valiku.
  4. Kõik programmijuhi poolt kooskõlastatud avaldused, mis on süsteemis olemas hiljemalt ülal toodud tähtajaks, lisatakse valitud välisülikooli nominatsioonile. Nominatsiooni kätte saamisel saadab välisülikool teile edasise info otse e-mailile. 
  5. Kui õppeaine on sooritatud, siis tuleb ÕISis koostada VÕTA taotlus, et õppeained oma õppetulemustesse üle kanda. Õpitud ainete arvestamine toimub vastavalt TalTechi varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale. Loe rohkem siit. 

Küsimuste korral võta ühendust kerli.roosimaa@taltech.ee

EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

EuroTeQ_kaart

Külalisüliõpilasena õppimine Eesti ülikoolides

Eesti kõrgkoolide (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool) vahel on kokkulepe, mille alusel võivad üliõpilased õppida külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis ja mille õppetöö tase on vastastikku aktsepteeritav.

Tasuta õppival TalTechi üliõpilasel on võimalik suunamislehe alusel tasuta õppida Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Maaülikoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Kuidas minna külalisüliõpilaseks

TalTechi üliõpilane, kes soovib õppida külalisüliõpilasena mõnes ülalmainitud kõrgkoolis, peab toimima järgmiselt:

1. Üliõpilane esitab külalisüliõpilaseks mineku avalduse ÕIS-is.

2. Üliõpilane märgib avaldusele vastuvõtva kõrgkooli õppeained, mida ta soovib õppekava täitmisel sooritada ning salvestab avalduse.

3.  Laadib alla "Print" nuppu kasutades täidetud suunamislehe ja allkirjastab lehe.

4.  Esitab suunamislehe kooskõlastamiseks ja allkirjastamiseks oma programmijuhile. 

5. Võtab programmijuhi poolt allkirjastatud suunamiselehele vastuvõtva kõrgkooli kinnituse ja edastab suunamislehe oma dekanaati.

6. Üliõpilane registreerub õppetööle vastuvõtvas kõrgkoolis.

Koduülikooli suunamislehe alusel külalisüliõpilasena õppimine on üliõpilasele vastuvõtvas kõrgkoolis tasuta.

Vastuvõtvas kõrgkoolis kinnitatud suunamislehe alusel väljastab üliõpilase kodukõrgkooli teaduskonna dekanaat talle vajadusel külalisüliõpilase hindamislehe.

Läbitud ainete arvestamine

Külalisüliõpilasena õpitud ainete arvestamine toimub vastavalt TalTechi varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale. Selleks tuleb teha ÕIS-is vastav avaldus ning esitada vastuvõtva kõrgkooli kinnitatud hindamisleht või õpisoorituste väljavõte üliõpilase teaduskonna dekanaati. Pärast avalduse rahuldamist teaduskonnas kajastuvad läbitud ained üliõpilase õpingukaardil ÕIS-is.

Tasu eest õppiv üliõpilane tasub külalisüliõpilasena läbitud õpingute eest vastavalt TalTechis kinnitatud tasemeõppeteenuste tasumääradele. Õppeteenustasu arvutatakse esitatud hindamislehe alusel ja tasutakse TalTechi esitatud arve alusel.

Suunamislehe alusel TalTechis külalisüliõpilasena õppimine on Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilasele tasuta. 

Õppeaastal 2024/2025 on Tallinna Tehnikaülikoolis suunamislehe alusel külalisüliõpilasena õppimine tasuta (v.a. Majandusteaduskonna õppeained) ka Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastele. Majandusteaduskonna õppeainete deklareerimine toimub tasu eest läbi Avatud ülikooli vastavalt TalTechi avatud õppe hinnakirjale. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastel on TalTechis õppimiseks võimalik valida aineid üksnes bakalaureuse tasemelt. 

Teiste kõrgkoolide üliõpilased saavad Tallinna Tehnikaülikoolis õppida Avatud ülikooli kaudu ning seal õppimine on tasuline. 

NB! Tallinna Tehnikaülikoolis ei ole võimalik külalisüliõpilasena õppida eesti keelt ja võõrkeeli. Kui keeleõppe grupis on vabu kohti, on teise ülikooli üliõpilasel võimalik seal osaleda läbi avatud ülikooli, tasudes ainepunktitasu alusel. 

Kuidas tulla TalTechi külalisüliõpilaseks?

Külalisüliõpilane, kellel on kodukõrgkooli suunamisleht, kooskõlastab vajadusel õppetöös osalemise õppeainet õpetava õppejõuga (kooskõlastamine on vajalik juhul, kui ainel on eeldusaine või esineb kuulajaskonna piirang). Suunamisleht esitatakse kinnitamiseks TalTechi õppeosakonda (Ehitajate tee 5, ruum U02-201), kus isik vormistatakse selleks semestriks TalTechi külalisüliõpilaseks. Võimalusel saatke digiallkirjastatud dokument riina.potter@taltech.ee.

Õppetöös osalemiseks 2024/2025. õa sügissemestril peavad külalisüliõpilased esitama oma suunamislehe hiljemalt 2. septembril 2024 kell 17.00. Suunamislehe esitanud üliõpilased vormistatakse külalisüliõpilaseks hiljemalt 5. septembriks kell 17.00.

Tallinna Tehnikaülikoolil on õigus piiratud osavõtjate arvu puhul eelistada oma üliõpilasi.

Õpitud ainete arvestamine

Õppeained, mida TalTechis õppida soovitakse, tuleb deklareerida (st registreeruda õppejõu kuulajaskonda) TalTechi õppeinfosüsteemis (ÕIS) akadeemilises kalendris toodud tähtajaks. ÕIS-i sisenemine toimub ID-kaardi abil. 
ID-kaardi puudumisel või probleemide tekkimisel õppeinfosüsteemi sisenemisega palume pöörduda TalTechi infosüsteemide talitusse (Akadeemia tee 3, ruum SOC-132).

Õppekorralduslikes küsimustes laienevad külalisüliõpilasele üliõpilase õigused ja kohustused.

Peale õppeperioodi lõppu väljastab teaduskonna dekanaat külalisüliõpilasele õpisoorituste tõendi (eesti ja inglise keeles) või edastab selle külalisüliõpilase soovil tema kodukõrgkooli.

Tallinna Tehnikaülikoolis pakutavate õppeainete kohta leiab täpsemat infot TalTechi õppeinfosüsteemist.