TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Alates 2021. aastast on võimalik TalTechi üliõpilastel külalisüliõpilasena õppida EuroTeQi projektist osavõtvate ülikoolide õppeaineid e-õppena. 

Tallinna Tehnikaülikool osaleb koos Euroopa tipp-tehnikaülikoolidega EuroTeQ Engineering University projektis. Koostöö annab võimaluse luua ka koostööprojekte rahvusvaheliste ettevõtetega nagu BMW, Siemens, Ubisoft jt. Loe EuroTeQi kohta lähemalt - taltech.ee/euroteq.  

TalTechi tudengitel on lihtsasti võimalik külalisüliõpilasena valida e-õppes toimuvaid TalTechi partnerülikoolide poolt pakutavaid õppeaineid. Partnerülikoolideks on: 

•    Müncheni Tehnikaülikool – TUM (Saksamaa)
•    Eindhoveni Tehnikaülikool – TU/e (Holland)
•    Taani Tehnikaülikool – DTU (Taani)
•    École Polytechnique – L´X ( Prantsusmaa) 
•    Tšehhi Tehnikaülikool – CTU (Tšehhi)

Välisülikoolide pakutavate õppeainetega saab tutvuda EuroTeQ-i kodulehel: www.euroteq.eu/courses

Valikus on õppeaineid erinevatest valdkondadest ning kõik õppeained toimuvad inglise keeles ning virtuaalõppes.

Uus kursuse kataloog avalikustatakse 25. aprillil, 2022.

Avalduste esitamise tähtaeg on 20. juunil, 2022. 

Mida peab tegema, et EuroTeQi raames õppetöös osaleda?

  1. Vali sobivad õppeained EuroTeQ-i kodulehelt. Üliõpilane saab valida kuni 3 õppeainet, ka erinevatest ülikoolidest.
  2. Täida õppeinfosüsteemis (ÕISis) külalisüliõpilaseks mineku avaldus, lisa sinna õppeained, mida soovid välisülikoolist võtta. Avalduse vahetusprogrammi reale kirjuta EuroTeQ. 
  3. Laadi ÕISist alla täidetud avaldus ning edasta see kooskõlastamiseks oma programmijuhile. Kui soovid korraga sooritada mitme erineva välisülikooli õppeaineid, siis tuleb enne programmijuhile esitamist ÕISis täidetud ühe ülikooli avaldus välja printida ja lisada käsitsi juurde teine ülikool ning valitud ained.
  4. Kui programmijuht saadab tagasi digitaalselt allkirjastatud avalduse, edasta see kerli.roosimaa@taltech.ee hiljemalt ülal toodud tähtajaks. Avaldusel esitatud andmeid jagatakse välisülikooliga ning vajadusel võtab välisülikool Sinuga ühendust.
  5. Kui välisülikool on Sinu õppimise soovi kinnitanud, saadetakse Sulle täpsem info, kuidas välisülikooli aineid deklareerida jms.
  6. Kui õppeaine on sooritatud, siis tuleb ÕISis koostada VÕTA taotlus, et saaksid õppeained oma õppetulemustesse üle kanda. Õpitud ainete arvestamine toimub vastavalt TalTechi varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale. Loe lisaks – taltech.ee/vota


Lisainfo saamiseks võta ühendust - kerli.roosimaa@taltech.ee    

EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Eesti kõrgkoolide (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool) vahel on kokkulepe, mille alusel võivad üliõpilased õppida külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis ja mille õppetöö tase on vastastikku aktsepteeritav.

 

Õppeaastal 2021/2022 on TalTechi üliõpilasel võimalik suunamislehe alusel tasuta õppida Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias, Eesti Maaülikoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Kuidas minna külalisüliõpilaseks

TalTechi üliõpilane, kes soovib õppida külalisüliõpilasena mõnes ülalmainitud kõrgkoolis, peab toimima järgmiselt:

1. Üliõpilane esitab külalisüliõpilaseks mineku avalduse ÕIS-is.

2. Üliõpilane märgib avaldusele vastuvõtva kõrgkooli õppeained, mida ta soovib õppekava täitmisel sooritada ning salvestab avalduse.

3.  Laadib alla "Print" nuppu kasutades täidetud suunamislehe ja allkirjastab lehe.

4.  Esitab suunamislehe kooskõlastamiseks ja allkirjastamiseks oma programmijuhile. 

5. Võtab programmijuhi poolt allkirjastatud suunamiselehele vastuvõtva kõrgkooli kinnituse ja edastab suunamislehe oma dekanaati.

6. Üliõpilane registreerub õppetööle vastuvõtvas kõrgkoolis.

Koduülikooli suunamislehe alusel külalisüliõpilasena õppimine on üliõpilasele vastuvõtvas kõrgkoolis tasuta.

Vastuvõtvas kõrgkoolis kinnitatud suunamislehe alusel väljastab üliõpilase kodukõrgkooli teaduskonna dekanaat talle vajadusel külalisüliõpilase hindamislehe.

Läbitud ainete arvestamine

Külalisüliõpilasena õpitud ainete arvestamine toimub vastavalt TalTechi varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimustele ja korrale. Selleks tuleb teha ÕIS-is vastav avaldus ning esitada vastuvõtva kõrgkooli kinnitatud hindamisleht või õpisoorituste väljavõte üliõpilase teaduskonna dekanaati. Pärast avalduse rahuldamist teaduskonnas kajastuvad läbitud ained üliõpilase õpingukaardil ÕIS-is.

Tasu eest õppiv üliõpilane tasub külalisüliõpilasena läbitud õpingute eest vastavalt TalTechis kinnitatud tasemeõppeteenuste tasumääradele. Õppeteenustasu arvutatakse esitatud hindamislehe alusel ja tasutakse TalTechi esitatud arve alusel.

Suunamislehe alusel TalTechis külalisüliõpilasena õppimine on Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilasele tasuta. 

Õppeaastal 2022/2023 on Tallinna Tehnikaülikoolis suunamislehe alusel külalisüliõpilasena õppimine tasuta (v.a. Majandusteaduskonna õppeained) ka Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastele. Majandusteaduskonna õppeainete deklareerimine toimub tasu eest läbi Avatud ülikooli vastavalt TalTechi avatud õppe hinnakirjale. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastel on TalTechis õppimiseks võimalik valida aineid üksnes bakalaureuse tasemelt. 

Teiste kõrgkoolide üliõpilased saavad Tallinna Tehnikaülikoolis õppida Avatud ülikooli kaudu ning seal õppimine on tasuline. 

NB! Tallinna Tehnikaülikoolis ei ole võimalik külalisüliõpilasena õppida eesti keelt ja võõrkeeli. Kui keeleõppe grupis on vabu kohti, on teise ülikooli üliõpilasel võimalik seal osaleda läbi avatud ülikooli, tasudes ainepunktitasu alusel. 

Kuidas tulla TalTechi külalisüliõpilaseks?

Külalisüliõpilane, kellel on kodukõrgkooli suunamisleht, kooskõlastab vajadusel õppetöös osalemise õppeainet õpetava õppejõuga (kooskõlastamine on vajalik juhul, kui ainel on eeldusaine või esineb kuulajaskonna piirang). Suunamisleht esitatakse kinnitamiseks TalTechi õppeosakonda (Ehitajate tee 5, ruum U02-201), kus isik vormistatakse selleks semestriks TalTechi külalisüliõpilaseks. Võimalusel saatke digiallkirjastatud dokument riina.potter@taltech.ee.

Õppetöös osalemiseks 2022/2023. õa sügissemestril peavad külalisüliõpilased esitama oma suunamislehe hiljemalt 29. augustil 2022 kell 17.00. Suunamislehe esitanud üliõpilased vormistatakse külalisüliõpilaseks hiljemalt 1. septembriks kell 17.00.

Tallinna Tehnikaülikoolil on õigus piiratud osavõtjate arvu puhul eelistada oma üliõpilasi.

Õpitud ainete arvestamine

Õppeained, mida TalTechis õppida soovitakse, tuleb deklareerida (st registreeruda õppejõu kuulajaskonda) TalTechi õppeinfosüsteemis (ÕIS) akadeemilises kalendris toodud tähtajaks. ÕIS-i sisenemine toimub ID-kaardi abil. 
ID-kaardi puudumisel või probleemide tekkimisel õppeinfosüsteemi sisenemisega palume pöörduda TalTechi infosüsteemide talitusse (Akadeemia tee 3, ruum SOC-132).

Õppekorralduslikes küsimustes laienevad külalisüliõpilasele üliõpilase õigused ja kohustused.

Peale õppeperioodi lõppu väljastab teaduskonna dekanaat külalisüliõpilasele õpisoorituste tõendi (eesti ja inglise keeles) või edastab selle külalisüliõpilase soovil tema kodukõrgkooli.

Tallinna Tehnikaülikoolis pakutavate õppeainete kohta leiab täpsemat infot TalTechi õppeinfosüsteemist.