Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse eesmärk on anda teadmised liit- ja virtuaalreaalsuse (XR) tehnoloogiatest, oskused luua 3D mudeleid ja neid XR seademetes esitada, oskused virtuaalsete keskkondade visualiseerimiseks ning XR rakenduste loomiseks.

Sihtgrupp:

Sihtrühm on kõik huvilised, kes soovivad saada algteadmised virutaal- ja liitreaalsuse rakenduste loomiseks.

Eeldused:

Kasutatakse visualiseeritud programmeerimiskeelt, eelnev kogemus pole nõutav.

Teemad:

Koolitus koosneb viiest moodulist:

I Sissejuhatus XR-tehnoloogiatesse
1. XR/VR/AR mõisted ja ajalugu. XR valdkonna potentsiaal ja kasutusvõimalused erinevatel elualadel.
2. Ülevaade XR riistavarast. VR peaseadmete seadistamine ja kasutamine.
3. Täisnurkprojektsioon (equirectangular projection). Ülevaade perspektiivi loogika muutumisest füüsilise ja virtuualse ruumi kontekstis.
4. 360 fotode ja 360 videote tegemine, konverteerimine ja vaatlemine statsionaarses VR keskkonnas.
5. Objektide ja keskkondade mudelite loomine fotogrammeetria võtete abil. Geomeetria töötlemine ja salvestamine Agisoft rakenduses. Geomeetria vaatlemine mängumootoris.
6. ARKit ja ARCore lühitutvustus. iOS ja Android AR rakenduste tutvustus.
7. Unreal Engine mängumootori lühitutvustus.

II 3D modelleerimine
1. Objektide ja keskkondade modelleerimine Blender rakenduses. Geomeetriate tüübid. Geomeetriate loomine ja modifitseerimine. Tekstuurimine (UV mapping). Mudelite ettevalmistamine ja eksportimine.
2. Objektide ja keskkondade modelleerimine VR-keskkonnas (Gravity Sketch/ Tilt Brush või Unreal Editor).
3. 3D mudeli optimeerimine.


III Visualiseerimine mängumootorites
1. Baasteadmised mängumootor Unreal Engine kasutamisest VR rakenduste loomisel.
2. Fotorealistlike materjalide ja korrektse valgustuse ning atmosfääriga 3D keskkondade ülesehitamine.
3. VR-prillidega vaadeldavate 3D keskkondade ülesehitamine.


IV Virutaalreaalsete rakenduste loomine
1. VR rakenduste arendusvõimaluste baasteadmised mängumootor Unreal Engine baasil.
2. Visuaalne programmeerimine (Blueprints) ja interaktiivsed VR lahendused.
3. Interaktiivse 3D keskkonna optimeerimine.
4. VR-vaadeldava interaktiivse 3D keskkonna eksport.

V Liitreaalsuse rakenduste loomine
1. AR rakenduste arendusvõimaluste baasteadmised mängumootor Unreal Engine baasil.
2. Visuaalne programmeerimine (Blueprints) ja interaktiivsed AR lahendused.
3. Interaktiivse AR keskkonna optimeerimine.
4. AR-is vaadeldava interaktiivse 3D keskkonna eksport.


Mooduleid on võimalik võtta ka eraldi.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
· oskab kasutada AR ja VR seadmeid ja mõistab nende toimeprintsiipe;
· mõistab pildi projektsiooni loogikat ekraanil ja VR/AR seadmetes;
· tunneb fotogrammeetria põhimõtteid ja oskab füüsilisi objekte 3D mudeliteks konverteerida;·
· oskab luua ja eksportida/importida 3D mudeleid erinevates rakendustes;
· oskab 3D faili optimeerida;
· omab ülevaadet VR-keskkonna visualiseerimise spetsiifikast ja oskab ehitada fotorealistlikke keskkondi mängumootorites;
· valdab visuaalse programmeerimiskeele Blueprints aluseid ja oskab luua interaktiivsete elementidega projekte;
· loob kursuse lõpuks VR prillides ja AR vahenditeaga vaadeldava optimeeritud interaktiivse 3D keskkonna.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Artur Staškevitš, Andres Ääremaa

Kontakt:

Andres Ääremaa, +372 5886 1171, xr@taltech.ee

Hind:

811.48 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

04.10.2021 23:59

Kommentaar:

Kursus koosneb viiest moodulist, kõiki mooduleid on võimalik võtta ka eraldi.

Hind:

811.48 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
48 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Andres Ääremaa, +372 5886 1171, xr@taltech.ee