Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ehitusinseneridele muinsuskaitse- ja restaureerimisalaseid lisateadmisi võimaldamaks taotleda muinsuskaitselist pädevustunnistust ehitismälestistel, ajaloomälestistel (ainult hooned), tööstusmälestistel ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil järgmisteks tegevusteks:
1) uuringud (insenerlikud);
2) konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine;
3) konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine;
4) konserveerimine ja restaureerimine;
5) muinsuskaitseline järelevalve.

Sihtgrupp:

Koolitus on adresseeritud ehitusinseneridele.
Muinsuskaitse täiendkoolituse tunnistuse väljastamise eelduseks on ehitusinseneri õppekava läbimine Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikakõrgkoolis (esitada diplomi koopia) või ehitusinseneri kutsetunnistuse omamine (esitada koopia).

Õpiväljund:

Täienduskoolituse edukad läbijad saavad taotleda muinsuskaitselist pädevustunnistust* ehitismälestistel, ajaloomälestistel (ainult hooned), tööstusmälestistel ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil järgmisteks tegevusteks:
1) uuringud (insenerlikud);
2) konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine;
3) konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine;
4) muinsuskaitse eritingimuste koostamine (tehnilisest aspektist);
5) konserveerimine ja restaureerimine;
6) muinsuskaitseline järelevalve.
* Täpsemalt loe https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/padevustunnistus.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 256 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 446 akadeemilist õppetundi

EAP:

27

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Kontakt:

Kai Kalda-Kiisk, kai.kalda@taltech.ee

Hind:

1323 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

26.01.2023

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž