Tallinna Tehnikaülikool

Õppearenduse ja haridusuuringute keskus

SBG_õppearenduskeskus
  • Majandusteaduskonna õppearenduse ja haridusuuringute keskus toetab õppejõude ja programmijuhte õppearendusprotsessis, hoogustab arutelusid ja kogemuste vahetamist õppimise ning õpetamise teemadel. 

  • Keskuse visiooniks on toetada õppejõude nende professionaalsel teekonnal, et meie lõpetajatest kujuneksid ennastjuhtivad loovad valdkonna eksperdid, kes lisaks valdkondlikele pädevustele on elukestvad õppijad ja mõistavad komplekssüsteeme ja tuletavad loovaid ning eetilisi lahendus ka koostöös teistega.

  • Ülikooli didaktikakeskuste võrgustiku liikmena aitab meie õppearenduse keskus kaasa õpetamise kvaliteedi tõstmisele, loob selleks erinevaid toetavaid valdkondlikke kogukondi, korraldab koolitusi, seminare ja veab õppearendusprojekte.  

    Laeb infot...

    Inimesed