Tallinna Tehnikaülikool

Täiendkoolitused

poster koolitustvõimaluste kohta

Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika programmist „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (edaspidi VÕTI) rahastatav täiskasvanute riiklik täienduskoolituse tellimuse koolitus Tallinnas:

Praktilised teadmised andmeanalüüsist 

7.09.-03.10.2024 vene keeles Loe lähemalt SIIT.

Praktilised teadmised andmeanalüüsist 

14.09.-02.11.2024 eesti keeles Loe lähemalt SIIT.

Õiglase ülemineku fondi (ÕUF) raames tegevusest “Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse-ja kõrghariduses“ rahastatav riiklik täienduskoolituse tellimuse koolitus Kohtla-Järvel:

Praktilised teadmised andmeanalüüsist 

02.11.-14.12.2024 vene keeles Loe lähemalt SIIT.

Kõik tasuta koolitused toimuvad kohapeal kontaktõppes, online`s osalemine pole võimalik.

Kaasrahastanud EL logo

Mikrokraadikavad on väiksema mahuga õppekavad, mis koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest. Loe lähemalt SIIT.

Finants- ja investeeringute analüüs

MEF5050 Investeeringute analüüs 6EAP/sügis 2024 aine
TAF1010 Finantsaruandlus ja -analüüs 6 EAP/sügis 2024 aine

Sihtgrupp: Jaeinvestorid, kes soovivad süvendada oma teadmisi erinevate varaklasside analüüsimisel ja aktsiate fundamentaalanalüüsis.
Õppekeel: eesti keel

Eesmärgid:
- anda ülevaade peamistest investeerimisvõimalustest ning varaklassidest;
- süvendada teadmisi väärtpaberite ning muude investeeringute hindamise meetoditest;
- rakendada omandatud teadmisi väärtpaberite hindamisel;
- selgitada ettevõtte finantsaruandluse ja –analüüsi olemust ja metoodikat;
­- arendada praktilisi oskusi majandusüksuse finantsseisundi ja -tulemuse ning jätkusuutlikkuse hindamiseks.

Loe lähemalt SIIT.

Hind 840 €

Mikrokraadikavad on väiksema mahuga õppekavad, mis koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest. Loe lähemalt SIIT.

Majandus- ja äriandmete statistilise analüüsi ja modelleerimise alused

TES0020 Statistika, 6 EAP/ kevad 2024 aine
TES0040 Ökonomeetria, 6 EAP/ sügis 2024 aine

Sihtgrupp: Kava on mõeldud neile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku andmetega ning vajavad oma töös andmete statistilise analüüsi ja modelleerimise oskusi. Kava sobib ka neile, kes vajavad baasteadmisi statistikast ning ökonomeetriast, et edukalt alustada õpinguid majandusanalüüsi või rahanduse magistriõppe programmides.
Õppekeel: eesti keel

Eesmärgid:
- Statistika õpetamisega taotletakse, et õppija omab ülevaadet majandusteoorias ja ärinduses kasutatavatest statistika mõistetest ja meetoditest, oskab töödelda, esitada ja interpreteerida statistilisi andmeid ning suudab analüütiliselt mõelda.
- Ökonomeetria põhieesmärgiks on anda üliõpilastele põhiteadmised erinevatest ökonomeetrilistest mudelitest ja modelleerimise metoodikast ning ökonomeetrilise modelleerimise praktilisi kogemusi.

Loe lähemalt: SIIT

Hind 840 €

Mikrokraadikavad on väiksema mahuga õppekavad, mis koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest. Loe lähemalt SIIT.

Strateegiline juhtimisarvestus ja finantsjuhtimine

MMA5070 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine, 6 EAP/sügise aine
MEF5110 Finantsjuhtimine, 6 EAP/kevade aine

Sihtgrupp: juhtimisarvestus mitte majandusarvestuse ega rahanduse erialase taustaga juhtidele ja spetsialistidele.
Õppekeel: eesti keel

Eesmärgid:
- süvendada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi juhtimisarvestusest ja kulujuhtimisest, keskendudes meetoditele, töövahenditele ja süsteemidele, mida kasutatakse toetamaks juhtimisotsuste langetamist kaasaegses organisatsioonis;
- anda kõigile kasutajatele kompleksne ülevaade rahanduse põhikontseptsioonidest ja meetoditest;
- õpetada kasutama erinevaid analüüsimeetodeid;
- õpetada ettevõtte äriprojekte hindama, mille alusel langetada majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid;
- anda ettevõtte finantsjuhtimiseks ning järgnevate õppeainete õppimiseks vajalikud baasteadmised rahandusest;
- kujundada välja oskused rahanduse põhimeetodite kasutamiseks.

Loe lähemalt SIIT

Hind 840 €

Mikrokraadikavad on väiksema mahuga õppekavad, mis koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest. Loe lähemalt SIIT.

Contemporary topics in accounting and finance through the prism of ESG and financial innovation

MMA5220 Kestlikkus arvestuses ja aruandluses, 6 EAP/ sügis 2023 aine
MEF5130 Finantsinnovatsioon ja kestlik rahandus 6 EAP/ kevad 2024 aine

Sihtgrupp: raamatupidamise või finantsvaldkonnas juba töötavad spetsialistid, kes soovivad täiendada oma oskusi ja teadmisi ning samuti töötajad, kes soovivad arendada oma karjääri ESG aruandluse, jätkusuutliku rahanduse või finantsinnovatsiooni suunas ning kellel on raamatupidamise ja rahanduse alased põhiteadmised.
Õppekeel: inglise keel

Eesmärk on anda ülevaade ESG (environmental, social and corporate governance) põhimõtetest, dokumentatsioonist ja tutvustada, kuidas rakendada peamisi standardeid ning kuidas siduda ESG raporteerimine igapäevase äritegevusega.

Loe lähemalt SIIT.

Hind 840 €

Rahanduse alused seminar-konsultatsioon (4. - 15. õppenädalal)

Alates 28.09.2023 neljapäeviti kell 17.45-19.15 (ruum SOC-317).

Ilzija Ahmet

Seminar-konsultatsioon on mõeldud kõigile, kes soovivad oma rahandusalaseid teadmisi täiendada. Seminar-konsultatsiooni eesmärgiks on aidata üliõpilasi Rahanduse alused ja Raha, finantsinstitutsioonid ja turud  kursuste läbimisel. Kursusel keskendutakse mõistete ja vajalike lahendusvõtete omandamisele praktiliste ülesannete lahendamise abil. Kursuse täpne sisu kujuneb osalejate vajadusest lähtuvalt.

Konsultatsiooni viib läbi kogemustega rahanduse õppejõud Ilzija Ahmet, Ph.D.Seminarid toimuvad eesti keeles (olemas materjalid ka vene keeles) üks kord nädalas (90 minutit).

  • Kursus on tasuline. Kogu kursuse tasu 98 € (ühinedes kuni 27.09.2023)
  • Alates 10. nädalast ühinedes (pool ainekava 10.-15. õppenädalad) osalustasu 65 €
  • Huvilistel palume hiljemalt 27. septembriks kristiina.pullerits@taltech.ee
  • Kursus avatakse vähemalt 5 osaleja olemasolul.


Registreerumise soovist andke teada e-posti teel kristiina.pullerits@taltech.ee koos infoga, kas soovite osaleda 12 nädalat (98€) või 6 nädalat (65€). Huvilistele saadetakse registreerumise link.

NB! Registreerunuks loetakse osaleja siis, kui on laekunud osalustasu.

Era- ja riskikapital

Kursuse peamine keel on eesti keel, osaliselt inglise keeles.

Kursuse eesmärk on tutvustada era- ja riskikapitali olulist rolli kapitaliturgudel:

- ettevõtete finantseerimisallikana;
- alternatiivse investeerimisvõimaluse ja varaklassina;
- riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana.

Kursuse käigus õpitakse tundma era- ja riskikapitali strateegiaid, era- ja riskikapitali fondide struktuure, õiguslikku raamistikku ning toimimispõhimõtteid. Kursuse jooksul omandatud teadmisi kinnistatakse läbi erinevate praktiliste kaasuste. Ainet õpetatakse koostöös Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga (EstVCA).

Koolituse läbinu:

- mõistab era- ja riskikapitali olemust ja olulisust ning nende struktuuri, strateegiaid ja hindamismudeleid;
- hindab kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt era- või riskikapitali tehingupõhist teavet ja rakendab seda kaasuste lahendamisel.

Hind 270 € 

Loe lähemalt: SIIT