Tallinna Tehnikaülikool

Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia

Magistriõpe
Õppekava kood: KAKM

Ootame õppima Tallinna Tehnikaülikooli ja teiste Eesti ülikoolide tehnika- või loodusteaduste valdkonna bakalaureusekavade lõpetajaid. Eriala tugevus seisneb keskkonnakaitse tehnoloogia ja keemiainseneriteaduse tihedas seoses.

Saad teadmisi ja oskusi, mis hõlmavad nii keemilis-tehnoloogilisi protsesse kui ka keskkonnakaitse tehnoloogias kasutatavate protsesside eripära. Saad head baasteadmised keskkonna-, orgaanilisest ja anorgaanilisest keemiast.

Olulisteks erialaaineteks on näiteks keskkonnasaaste, -analüüs ja –seire; keskkonnapoliitika, keskkonnatehnoloogia eriprotsessid; orgaanilise keemia materjalid ja tehnoloogiad; anorgaaniliste materjalide keemia ja tehnoloogia; leviprotsessid keemiatehnoloogias ja keskkonnas.

Õppekavas on üks kohustuslik ingliskeelne õppeaine ning lisaks saab valida veel nelja ingliskeelset õppeainet.

Tutvu lähemalt õppekava, õppekorralduse ja vastuvõtu tingimustega