Tallinna Tehnikaülikool

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia

Magistriõpe
Õppekava kood: KVEM

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia (inglise keeles Technology of Wood, Plastics and Textiles) õppekava magistritasemel on võimalik spetsialiseeruda puidutehnoloogiale või plasti- ja tekstiilitehnoloogiale. Mõlemal suunal on tugev tööstus- ja tehnoloogiataust, sest 35% Eesti töötleva tööstuse müügimahust moodustavad just puidu- ja mööbli-, kummi- ja plasti- ning tekstiili- ja rõivatööstuse allharud. Ekspordimahtude kasvu tõttu investeerivad ettevõtted tootmise laiendamisse, tehnoloogia arendamisse ja efektiivsuse kasvatamisse, mis omakorda on toonud kaasa suure nõudluse erialaste teadmistega spetsialistide järele.

Vastavalt valitud suunale saad põhjalikud teadmised puidu- või plasti- või tekstiili ja rõivatööstuse materjalide ehituse, omaduste ja tehnoloogiate kohta. Omandad põhiteadmised tehnoloogiaettevõtluse, projekti kavandamise, analüüsi ja juhtimise kohta, mida võid täiendada valikainetega. Tootearenduse ja innovatiivse tootmisega on seotud materjalide testimismeetodid, valdkonnaspetsiifilised (puit või tekstiil) CAD/CAM tehnoloogiad ja toodete modelleerimine ning tootmise digitaliseerimine.

Me ei piirdu ainult teoreetiliste teadmistega - õppetöös on suur rõhk praktilistel laboritöödel, ülesannete lahendamisel ja projektide teostamisel. E-õpe võimaldab kõigil kursustel paindlikult teadmisi omandada.

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia eriala lõpetanuna on sul insenerile vajalikud teadmised ja praktilised oskused projekteerida tooteid erinevate CAD tarkvaradega, valida sobilike omadustega materjalid ja valmistustehnoloogiad. Teadus- ja tööstusprojektides osalemisest saadud kogemused, meeskonna- ning projektitöö juhtimise oskused tulevad tööle kandideerimisel kindlasti kasuks.

Tutvu lähemalt õppekava, õppekorralduse ja vastuvõtu tingimustega

TalTech mikrokraad „KESTLIK MÖÖBLI KAVANDAMINE JA PUIDUST TEHASEMAJADE TOOTMINE“

Mikrokraad

Eestis ei koolitata puidutöötlemise, mööbli- ja puidust tehasemajade tootmise jaoks piisavalt spetsialiste. Tehnoloogide, konstruktorite ja keskastmejuhtide igapäevatöös on vaja teada valdkonnakeskset terminoloogiat. TTÜ puidutehnoloogia labor on aastakümneid koolitanud puidutehnolooge. Oleme magistriõppekava „Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia“ baasil loodud kursuste õpetamisega valmis panustama täienduskoolitusse koostöös Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Mööblitootjate Liidu ja Eesti Puitmaja Liiduga.

Kindlasti on puittoodete, mööbli- ja puitmajade tootmise valdkonna suurimaks eesmärgiks konkurentsivõime tõstmine ja rohepöörde võtmes ka ringmajanduse põhimõtete rakendamine tootmises. Mikrokraadikava annab võimaluse omandada baasteadmised CAD programmidest, kestlikest tehnoloogiatest ja materjalide ringlusse võtmise põhimõtete rakendamisest mööbli ja puitmajade tootmises. Mikrokraadikava läbimise käigus õpitakse tegema tootepõhist materjali ja tehnoloogiavalikut puidupõhiste materjalide tehnoloogiliste, füüsikalis-mehaaniliste omaduste ja keskkonna mõjude vähendamise põhjal. Omandatakse oskused lihtsamate toodete projekteerimiseks ning toodete tootmiseks sobivate materjalide ja tehnoloogia valikuks.

Kursuse kirjeldus, REGISTREERI KURSUSELE