Tallinna Tehnikaülikool

Üliõpilaskogu

Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogu on Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia üliõpilaskonna täitevorgan, mille missioon on Eesti Mereakadeemia üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning üliõpilaste toimetuleku eest seismine.

Üliõpilaskogu koosneb juhatusest ja liikmetest. Üliõpilaskogu juhib viieliikmeline juhatus, mis koosneb esimehest ja neljast aseesimehest. Igal juhatuse liikmel on oma tegevusvaldkonnad, mille tööd ta koordineerib. Üliõpilaskogu tegemistele aitavad kaasa kõik liikmed.

Üliõpilaskogu ülesanne on:

  • kaitsta Eesti Mereakadeemia üliõpilaste huve ning õigusi;
  • osaleda õppeprotsessi hindajate ning kujundajatena õppeasutuse tasandil;
  • hoida ja arendada Eesti Mereakadeemia üliõpilaste, TalTech teaduskondade ja asutuste vahelisi suhteid;
  • informeerida oma tegevusest regulaarselt kõiki Eesti Mereakadeemia üliõpilasi;
  • koordineerida Eesti Mereakadeemia tuutorite ja grupivanemate tööd, kutsudes neid infokoosolekutele ja edastades neile informatsiooni.

Juhatus 2023/2024

Nimi Ametikoht E-mail
Maris Salmu Majandus-, arendusjuht, esinaine masalm@taltech.ee
Rudolf Bellen Haldusjuht rudolfbellen@gmail.com
Anette Berendsen Turundusjuht aberen@taltech.ee
Anette-Marie Sults Haridusjuht asults@taltech.ee
Indrek Ilves Ürituste- ja kultuurijuht inilve@taltech.ee

Eesmärgid ja visioon

Üliõpilaskogu tegevuse eesmärgiks on edendada tudengielu Eesti Mereakadeemias - muuta üliõpilase argipäev koolis meeldivaks ja õppekeskkond huvitavaks ning konkurentsivõimeliseks. Visiooniks on luua meie kooli üliõpilastele võimalused kaasa lüüa erinevatel üritustel nii meie koolis kui ka kooliväliselt ning muuta ülikooliaeg üleüldiselt unustamatuks ja mõnusaks ajaks.

Samuti oleme oma südameasjaks võtnud jooksvate probleemide lahendamise koolisiseselt ja pideva informatsiooni levitamise. Üritame igal võimalusel aidata kõiki Eesti Mereakadeemia tudengeid ja olla toeks kooliasjadega tegelemisel ning esindada iga viimset kui üht tudengit aktiivselt ja väärikalt.

Lähtuvalt hetkel töösolevast arengukavast on meie eesmärk luua jätkusuutlik ja koostöövalmis organisatsioon, mille missiooniks on esindada tudengite huve, väärtustada üliõpilasliikumisi ja olla osavõtlik Eesti Mereakadeemia üliõpilaskonda puudutavates küsimustes ja otsustusprotsessides. Just seetõttu võib üliõpilaskogu võtta kui silda üliõpilaskonna ja kooli juhtkonna vahel, sest meie tööks ongi igapäevaselt tudengite esindamine ning nende eest seismine.

Laeb infot...

Üliõpilaskogu ajalugu

Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogu on üsna noor organisatsioon. Kuna Eesti Mereakadeemiast sai 1. augustil 2014 ametlikult TalTech Eesti Mereakadeemia, siis ei saanud ka Eesti Mereakadeemia Üliõpilasesindus ametlikult edasi kesta. Kuna Eesti Mereakadeemia on üks TalTech-i kolledžitest, siis tuli luua uus organisatsioon - üliõpilasnõukogu, mis on teaduskondade ja asutuste üliõpilasi esindav organisatsioon. Jaanuar 2017 võeti vastu uus üliõpilaskonna põhikiri ning nimi muutus üliõpilaskoguks.

25. augustil 2014 peeti Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu asutamiskoosolek, kus võeti vastu üliõpilasnõukogu põhimäärus. Asutajaliikmeteks olid Maiko Arras, Sander Sarap, Helena Rattus, Mari-Liis Kuuse, Tauri Roosipuu ja Aadelheid Suits, kes olid ka Eesti Mereakadeemia Üliõpilasesinduse aktiivsed liikmed. Esimese juhatuse esimeheks valiti Maiko Arras, aseesimeesteks Sander Sarap, Helena Rattus, Mari-Liis Kuuse ja Tauri Roosipuu. 26. augustil 2014 toimus Üliõpilaskonna Esinduskogu koosolek, kus kinnitati Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu põhimäärus.

Hea tudeng!


Kui Sa soovid tudengielu parandada või huvitavamaks muuta või Üliõpilaskogus ise toimetada, siis astu läbi 1. korruse ruumist 162. Kui oleme kohal, siis on uks avatud ning kommikauss laual!

Olete alati oodatud!

Tekkel, lõpusõrmused

EMERA tekkel

Taltech Eesti Mereakadeemia tekkel on tumesinisest sametist põhjaga madal nahknokkmüts. Teklil on kaks hõbedast ranti, mille all tekli vasakul küljel on hõbedane kiri “EESTI MEREAKADEEMIA”. Tekli põhjale on tikitud hõbedane EMERA embleem, mõõtmetega 90 × 90 mm. Embleemil on kujutatud kahte ristatud ankrut, millele on põimitud ankruots. Ankrute peal on sirgete külgedega kilp kolme vertikaalselt üksteise kohal sammuva otsavaatava lõviga. 
 
TalTech Eesti Mereakadeemia tekli tellimine
Tekli hind on 25 € (kui koos on vähemalt 5 tellimust). Üksikmütsi hind 30€, kui tellimuste arv on alla viie. Maksta saab sularahas, võtame Teiega pärast tellimuse saabumist ühendust. Kuna üksikmütside tootmine on liiga töömahukas ja nende hind kõrgem, siis tuleb arvestada, et tekli tellimisest kättesaamiseni kulub aega. Tellimuste esitamine toimub iga kuu viimasel kuupäeval, olenevalt palju tellimusi koos on. Enne esitamist võetakse tellijatega ühendust ja antakse teada palju huvilisi on ja mis tekli hinnaks kujuneb.

Tekli tellimiseks saada oma soov kujul nimi, õpperühm, e-post, telefoni nr, peaümbermõõt (cm) siin Tellin

 

Lõpusõrmuseid saab tellida Üliõpilaskogu kaudu, vahemikus 01.02-30.04. Selleks tuleb täita tellimisvorm. Sõrmuse suuruse määramiseks on Kopli õppehoone valvelauas mõõdukomplekt. Mõõdukomplektil on suurusnumbrid erinevates ühikuteks. Vajalik suurusnumber on kolmekohaline ja ühe kümnendkohaga (näiteks 19.4). Antud suurusnumber näitab sõrmuse sisemist diameetrit millimeetrites.

Paljudel kõrgkoolidel on oma sümboolikaga lõpusõrmused, nii ka TalTech Eesti Mereakadeemial. TalTech Eesti Mereakadeemia lõpetajal on olenevalt erialast võimalik valida erinevate lõpusõrmuste vahel. 

Sõrmused Laevanduskeskuse eriala lõpetajatele
Laevanduskeskuse eriala (tüürimees, laeva jõuseadmed, külmutusseadmed) lõpetaja sõrmus on kavandatud traditsioonilise pitsersõrmusena. Laevaköiega ümbritsetud ümmarguse plaadi keskel on Mereakadeemia embleem, mille kohal on tähtrist, mis sümboliseerib teednäitavat Põhjanaela. Embleemi ümber kaardub Mereakadeemia ladinakeelne nimetus ACADEMIA NAVALIS ESTONIAE. Sõrmuseringil on mõlemal pool plaati reljeefsed erialasümbolid (tüürimehe erialal rooliratas, laeva jõuseadmete erialal sõukruvi ja külmutusseadmete erialal lumehelves). Antud sõrmust saab tellida alates suurusnumbrist 20,0 (kaasa arvatud) ja suurem.

Laevanduskeskuse sõrmused

Hind: 68 €
Hõbesõrmuse kuldamine: 7 €
Graveerimine: 0,70 €/tähemärk
 
Sõrmused TalTech Eesti Mereakadeemia lõpetajatele
TalTech Eesti Mereakadeemia lõpusõrmust saavad tellida kõikide TalTech Eesti Mereakadeemia erialade lõpetajad (Laevandus- ja Merenduskeskuse erialade lõpetajad). Sõrmusel on kandilise plaadi keskel Mereakadeemia embleem. Sõrmuste plaadid on suurusega 10x10 mm ja 14x14 mm.

Lõpusõrmused

Hinnad:
10x10 mm, suurusnumber alates 16,0: 44 €
14x14 mm, suurusnumber alates 19,0: 55 €

Hõbesõrmuse kuldamine: 7 €
Graveerimine: 0,70 €/tähemärk
 
Sõrmus TalTechi lõpetajale
TalTech Eesti Mereakadeemia lõpetaja saab tellida ka Taltehi lõpusõrmuse. TalTechi sõrmust saab osta TalTech Üliõpilasesindusest.

TalTechi lõpusõrmus

Sõrmuse tellimiseks  täida vorm 
 

EMERA ÜK

Astu liikmeks

Üliõpilaskogu liikmeks on võimalik astuda igal ajahetkel. Selleks klõpsa alloleval lingil "Astu liikmeks" ja saada oma andmed - nimi, õpperühm, e-post, telefoni nr, sünnikuupäev ja -aasta. Ning põhjus, miks soovid EMERA ÜK-ga liituda ja millistes tegemistes tahaksid kaasa lüüa?

Jälgi meid Facebookis

Jälgi Mereakadeemia Üliõpilaskogu Facebookis