Tallinna Tehnikaülikool

Korduma kippuvad küsimused

Siit rubriigist leiad vastused sagedasematele küsimustele, millega nõustamiskeskusesse pöördutakse. 

Õppekorraldus

 • Õppekava koosneb kohustuslikest, valik- ja vabaainetest. Kõige lihtsam on alustada ainete valimist tüüpõpingukava järgi, kuid alati on võimalik võtta lisaks ka muid õppeaineid.
 • Ainete deklareerimiseks on koostatud piltjuhend, mille leiad siit. Aineid valides jälgi, et need täidaksid semestri koormusnõuet!

 • Deklareeritavatel ainepunktidel ei ole ülempiiri, aga tuleb jälgida, et iga õpitud semestri kohta sooritaks üliõpilane koormusnõuetele vastavas mahus oma õppekava õppeaineid.
 • Deklaratsiooni esitades võtad endale kohustuse need ained ka sooritada. Kui valid semestri miinimumnõudest rohkem EAP-sid ja sooritad need edukalt, on Sul edaspidi kergem.

 • Tasuta õppival üliõpilasel tuleb sooritada semestris vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid ehk õppida nominaalkoormusel. Maksimaalne puudujääk nominaalkoormusest võib kogu õpiaja jooksul olla 6 EAP-d

 • Üliõpilased peavad õppima nominaalkoormusel ehk sooritama semestris 30 EAP mahus oma õppekava aineid. Ülikool kontrollib koormuse täitmist iga semestri lõpus. Tasuta õppides on üliõpilasel õigus jätta sooritamata 6 EAP-d nominaalkoormusest. Arvestus toimub kumulatiivselt, st esimese semestri lõpuks peab olema sooritatud vähemalt 24 EAP-d oma õppekava õppeainetest, teise semestri lõpuks vähemalt 54 EAP-d jne. Alates seitsmendast puuduolevast EAP-st tuleb üliõpilasel need EAP-d ülikoolile hüvitada. Ühe EAP hind on sel juhul 40 eurot.

 • Vabaainete deklareerimisel piiri ei ole, aga koormusarvestusse lähevad need õppekavas ettenähtud mahus. Nt kui Sinu õppekavas on vabaainete mooduli maht 6 EAP-d, aga oled sooritanud vabaaineid 9 EAP mahus, täidab 3 EAP-d õppekava üle. Seda tuleb pidada silmas ka semestri koormusnõuet täites!
 • Vabaaineteks sobivad kõik ülikoolis õpetatavad ained. Vabaainena arvesse ei lähe oma õppekava kohustuslikud ained ja valikained kohustuslikus mahus. 

 • Moodul on õppekava osa, kuhu kuuluvad õppeained täidavad mooduli õpiväljundeid. Moodulid on teemapõhised, nt matemaatika, mehaanika vmt moodul. Moodul võib sisaldada ainult kohustuslikke õppeaineid, mis tuleb kõik sooritada, aga ka valikaineid, millest tuleb sooritada moodulis nõutud EAP-de maht.

 • Üliõpilased, kes on astunud tasuta õppesse 2017 või hiljem, saavad deklareerida iga õppeainet tasuta kaks korda. Üliõpilane, kes kukub õppeaine ka teist korda läbi või kes alustas õpinguid tasuta enne 2017. aastat, saab õppeaine uuesti deklareerida avatud ülikooli kaudu. Sel juhul on aine deklareerimine tasuline.

 • Esimesel semestril saab minna akadeemilisele puhkusele tervislikel põhjustel ja ajateenistusse minnes. Omal soovil saab akadeemilisele puhkusele minna alates teisest õppetööst osavõtu semestrist.

 • Kõrvaleriala saad valida järgnevate õppekavade hulgast ja kõrvaleriala saad lisada ÕIS-is Minu õppeinfo -> Õppetulemused -> Kõrvaleriala (lisa). Kõrvaleriala saamiseks tuleb läbida kõrvaleriala moodulis olevad õppeained, mille leiad, valides ÕIS-is Üldinfo -> Õppekavad -> soovitud kõrvaleriala -> Kõrvaleriala moodul.
 • Akadeemilisele õiendile kõrvaleriala märkimiseks peab kõrvaleriala olema ÕISis lisatud ja kõik kõrvaleriala moodulisse kuuluvad ained peavad olema läbitud. 

 • Õppekava vahetamiseks on võimalik olemasolevalt õppekohalt eksmatrikuleerida ja uuel vastuvõtuperioodil sisse astuda. Teine võimalus on kandideerida enne semestri algust teaduskonna õppekohale. Vabale kohale kandideerimiseks peab sellest õppekavast olema sooritatud vähemalt 30 EAP mahus õppeaineid. Täpsemat infot õppekava vahetamise ja konkursitingimuste kohta saab teaduskonna dekanaadist ja kodulehelt

 • Õpingute katkestamiseks tuleb esitada ÕIS-is vastavasisuline avaldus ja anda oma soovist teada ka dekanaati. Enne eksmatrikuleerimist tasub pidada nõu õppekonsultandiga, et teaksid oma võimalusi õpingute jätkamiseks, kui seda millalgi teha soovid. 

 • Kõik materjalid, mida vaja on, saab internetist või raamatukogust. Iga õppeaine esimestes loengutes räägib õppejõud, milliseid materjale vaja on ja kust neid saab. Väga paljud kursused on peegeldatud ka Moodle’is (parooli annab õppejõud esimeses loengus või edastab registreerunutele e-mailiga).

 • Igal õppejõul on omad tingimused ning nõuded. Kõike seda tutvustatakse esimestes loengutes ja tehakse kättesaadaval Moodle'is.

 • Loengutes käimine aitab paremini ainet mõista ning annab teoreetilise põhja, et lahendada ülesandeid. Mõni õppejõud annab eksamil boonuspunkte, kui tudeng on aktiivselt õppetöös osalenud (st ka loengutes käinud).

ÕIS

 • Uni-ID on Sinu isiklik TalTech meiliaadress, mis on lõpuga @taltech.ee. Sellega saad sisse logida ÕIS-i, Tudengiportaali, TalTechi andmebaasidesse ja ülikooli arvutitesse. Peale selle saab üliõpilane selle e-posti aadressiga seotud Office 365 allalaadimisõiguse ja 1 TB pilveruumi.
 • Uni-ID saadetakse vastuvõtmisel märgitud e-mailile immatrikuleerimise järgselt ja seda saab seadistada pass.ttu.ee lehelt. Küsimuste korral saab abi IT HelpDeskist (620 3333, helpdesk@taltech.ee).
 • NB! Moodle’isse sisse logimiseks tuleb samuti kasutada Uni-ID kasutajat.  

 • Logi sisse ÕIS-i, vali vasakult Üldinfo -> Tunniplaanid -> oma õppekava kood ja rühma number. Teine variant on märkida tunniplaanis linnuke nende õppeainete ette, milles kohal käid. Seejärel mine avalehele ja vali Minu tunniplaan, misjärel näitab ÕIS ainult Sinu valitud loenguid, harjutustunde ja praktikume.
 • Sisse logimata saab tunniplaane vaatama minna avalehel vasakult menüüst tunniplaanide lingile vajutades. Nii näeb tüüpõpingukavale vastavaid tunniplaane.

 • Deklareeritud ainete tunniplaan on kuvatud Tudengiportaali kalendris.
 • Kui oled koostanud ÕIS-is Minu tunniplaani, saab selle iCalendar failina (.ics) alla laadida ja Google’i kalendrisse lisada.

 • Ei. Õpingukava deklareerimine on kohustuslik ja iga üliõpilane peab esitama oma õpingukava akadeemilises kalendris märgitud kuupäevaks. Tunniplaanis kajastuvad ained, mida soovitakse sel semestril võtta ja selle koostab üliõpilane ise, kuna enamasti on võimalik valida mitmete toimumisaegade vahel.

 • Tunniplaani lugemiseks on meie kodulehel olemas juhend.

 • Õppeaasta alguses ei ole kõik õppejõud jõudnud veel oma plaane kinnitada, mistõttu ei ole aine-õppejõu paarid veel moodustatud. Tuleb natukene kannatust varuda. Kõik aine-õppejõu paarid on moodustatud hiljemalt esimese deklareerimisnädala (eelnädal ei lähe arvesse) lõpuks.

 • Aine tuleb deklareerida sellele õppejõule, kelle juures hakkad loengus käima (vaata oma tunniplaanist, kes Sulle loenguid annab).

Varia

 • Moodle’isse saab sisse logida kasutades oma Uni-ID. 

 • Dekanaatide kontaktid leiad siit.

 • SOC-maja juures on Keemia peatus, kus peatuvad troll nr 3 ja buss nr 11, mis viivad kesklinna. Sõiduplaanid on aadressil soiduplaan.tallinn.ee.

 • Tarkvara allalaadimisel on abiks juhend

 • TalTech peahoone uksest sisse tulles pööra paremale ja mine suurtest treppidest üles (otse ees on aula) ning pööra mademel tagasi (mitte klaasgaleriisse), avaneb pikk koridor, mille lõpust algab tudengimaja.

 • TalTechi stipendiumiinfo asub siin.

 • Stipendium kantakse üliõpilase arvelduskontole iga kuu viimasel päeval või sellele lähimal tööpäeval.

 • Praktikakoha peab üliõpilane ise leidma. Selleks võib otsida oma valdkonna ettevõtteid ja neile kirjutada või käia erinevatel messidel. Alati võib rääkida ka oma praktikakuraatoriga (dekanaadist saab teada, kes on just Sinu eriala praktikakuraator) ja temalt abi paluda. Uurida tasub ka TalTechi praktikastendi esimese korpuse koridoris, üliõpilasesinduse ruumide vastas. Lisaks soovitame jälgida Nõustamiskeskuse Facebooki lehte, kuhu lisatakse pidevalt uusi praktikapakkumisi valdkondade kaupa.
 • Majandusteaduskonna praktikapakkumised on leitavad majandusteaduskonna praktikaportaalist sbg.career.taltech.ee

 • Avatud ülikooli arve tuleb tavaliselt pärast deklareerimise lõppu järgneva kuu alguses.

 • Tasuta vihikuid jagatakse kolm korda aastas. Mõnikord on ette teada, kui vihikuid jagama tullakse, mõnikord mitte. Tasub korralikult koolis käia, et alati endale mõni vihik saada.

 • Ei, TalTechis ei ole arstikabinetti.

Printida ja paljundada saab Print in City teenuse abil. Rohkem infot ja kasutusjuhendi leiad aadressilt ee.printincity.com.