Tallinna Tehnikaülikool

Merenduse Küberjulgeoleku Keskus

Projekti eesmärk on luua ülikooli merenduse küberjulgeoleku keskus, mis ühendaks Eesti Mereakadeemia ja Tarkvarateaduse instituudi teadussuutlikkuse selles valdkonnas, et tegeleda merendussektori digitaaliseerumisest tulenevate küberturvalisuse probleemidega.

Keskuse eesmärk on saada rahvusvaheliselt tunnustatud akadeemiliseks uurimiskeskuseks, mis toetab turvalist, usaldusväärset ja jätkusuutlikku merendussektorit.  Keskus teeb koostööd mitmete oluliste partneritega selles valdkonnas, näiteks NATO Küberkaitse Kompetentsikeskus, Eesti merenduse valdkonna erinevate sektorite esindajad, ettevõtted.

Keskuse teadustöö keskendub uuenduslike lahenduste väljatöötamisele, et vastata merendussektori julgeolekuga seotud väljakutsetele. Eesmärgiks on süsteemide haavatavuse tuvastamine ja küberjulgeoleku meetmete väljatöötamine, et vähendada küberrünnakutest tulenevaid riske. Teadusuuringute peamine fookus on mõista merenduskeskkonna erilisi väljakutseid, sealhulgas piiratud ühenduvus ja vajadust reaalajas toimuva teabevahetuse järele. Keskus saab nendele valdkondadele keskendudes tagada, et teadusuuringutel on praktilised rakendused, mis aitavad parandada merendussektori küberjulgeolekut.

Konkreetsed fookused ja pädevused on järgmised:

  • Küberteadlikkus ja laevaohvitseride väljaõpe
  • Küberturvalisuse ja autonoomsete laevade jaoks mõeldud usaldusväärne tehisintellekt
  • Küberturvalisuse strateegia, mida rakendatakse merenduse digitaliseerimisel
  • Merenduse küberturbe operatsioonide keskuse tegevus

Horisont 2020 EraChair programmist rahastatud MariCybERA projekt toetab silmapaistvate akadeemikute ja kõrgetasemeliste TalTechi spetsialistide kaasamist, et arendada meresõiduohutusalaseid ekspertteadmisi. Projekt võimaldab ühtlasi TalTechi juurde luua Merenduse Küberjulgeoleku Keskuse.

MariCybERA has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952360

Rohkem infot leiad MariCybERA kodulehelt

Vaata samuti MariCybERA projekti videot

Merenduse Küberjulgeoleku Keskuse uurimisrühm